Proiect Economic SC Andavia SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 17888
Mărime: 146.57KB (arhivat)
Puncte necesare: 8
Calculul anumitor indicatori economici

Extras din proiect

Cap.1. SINTEZA STUDIULUI

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Denumirea: S.C. ANDAVIA S.R.L. Oradea

Sediul social: Oradea, Str. Sf Apostol Andrei, bl. C30, ap. 26, judeţul Bihor

Telefon/fax: 0359- 256 352

Număr înregistrare ORC: J20/1207/21.07.2007

Cod fiscal: RO 17802483

Forma juridică: - societate cu răspundere limitată

- persoană juridică română

- capital integral privat

Durata de funcţionare: nelimitată.

Sediu secundar: Comuna Sanmartin, Sat Cihei, nr. 193B, jud. Bihor

Punct de lucru: Oradea, Str. Aluminei, nr. 31, jud. Bihor

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate principal al societăţii constă în comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii.

Societatea şi-a legalizat prin actul constitutiv un spectru larg de activităţi, dar asociaţii au hotărât ca în următorii 5 – 15 ani obiectul principal de activitate să devină prelucrarea cărnii, respectiv prepararea produselor din carne (inclusiv carnea de pasăre), precum şi comercializarea cărnii şi a conservelor din carne – cod CAEN 1513.

Obiectul/-ele principal şi secundare de activitate semnificativ/-e (conform datelor de la Oficiul Registrul Comerţului şi actelor juridice ale firmei) se pot sintetiza astfel:

Activităţi Cod CAEN

Activitate principală: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii 5153

Activitate secundară: Prepararea produselor din carne (inclusiv carnea de pasăre) 1513

Activitate secundară: Comerţ cu ridicata al cărnii şi mezelurilor 5132

Activitate secundară: Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne 5222

Activitate secundară: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor 5223

Activitate secundară: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 5211

Activitate secundară: Depozitări 6312

Obiectul de activitate dominant al S.C. ANDAVIA S.R.L. Oradea, care concură cel mai mult la rezultatele firmei, este actualmente activitatea de comerţ cu ridicata, specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte. Acest lucru se poate observa din balanţele de verificare ale societăţii analizate, ponderea veniturilor din vânzarea mărfurilor la data de 31.12.2007. reprezentând 99,99% din totalul veniturilor.

Precizăm că societatea intenţionează ca în viitorul apropiat, respectiv în condiţiile aprobării creditului pentru investiţii solicitat, se depună toate diligenţele necesare pe lângă Oficiul Registrului Comerţului Judetean Bihor în vederea îmbunătăţirii nomenclatorului de activităţi cu cele menţionate în tabelul de mai sus.

1.3. EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social la data înfiinţării societăţii a fost de 200,00 lei, împărţit în 20 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare, subscris în întregime. El a fost constituit prin aportul în numerar al asociaţilor.

Ulterior, prin intermediul unui act adiţional şi a unui contract de cesiune, a avut loc schimbarea asociaţilor, menţinându-se însă capitalul social.

Anul Menţiuni Capital social vărsat (lei) Nr. părţi sociale Valoare nominală (lei/parte socială)

21.07.2007 Înfiinţare societate 200,00 20 10,00

27.02.2008 Schimbare asociaţi 200,00 20 10,00

31.01.2009 Situaţia actuală 200,00 20 10,00

Alte informaţii referitoare la capitalul social sunt sintetizate în cele ce urmează:

Nr. crt. ASOCIAŢI

-persoane- Nr. părţi sociale

-bucăţi- Valoare nominală

-lei/parte socială- Aport la capital

-lei- Pondere

%

1 MANDA NINEL 8 10,00 80,00 40,00%

2 IONESCU EUGENIA 12 10,00 120,00 60,00%

T TOTAL 20 - 200,00 100,00%

Preview document

Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 1
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 2
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 3
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 4
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 5
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 6
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 7
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 8
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 9
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 10
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 11
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 12
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 13
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 14
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 15
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 16
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 17
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 18
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 19
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 20
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 21
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 22
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 23
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 24
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 25
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 26
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 27
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 28
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 29
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 30
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 31
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 32
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 33
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 34
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 35
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 36
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 37
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 38
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 39
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 40
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 41
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 42
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 43
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 44
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 45
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 46
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 47
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 48
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 49
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 50
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 51
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 52
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 53
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 54
Proiect Economic SC Andavia SRL - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Proiect Economic SC Andavia SRL.doc

Ai nevoie de altceva?