Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5210
Mărime: 310.07KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta D.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Ovidius, Constanta

Extras din proiect

Revoluția științifico-tehnică actuală a condus pe planul relațiilor economice internaționale la sporirea în ritmuri alerte a transferului de cunoștințe științifice și tehnice. În măsura în care noua tehnologie nu este încorporată în instalații, utilaje sau alte bunuri tangibile, transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice constituie un flux invizibil care înglobează o mare varietate de tranzacții, ce pot fi totuși sistematizate în două componente și anume: pe de o parte comerțul cu brevete, drepturi de autor (copyright), know-how, iar, pe de alta parte în servicii de consultanță-inginerie și de prelucrare a datelor de asistență tehnică etc.

Considerat ca activitate distinctă, transferul de tehnologie reprezintă un proces care se desfășoară într-un ambient social, economic și politic aflat în continuă și rapidă schimbare. Datorită importanței esențiale pe care o reprezintă tehnologia ca resursă pentru dezvoltare, semnificațiile procesului de transfer de tehnologie depașesc în prezent cadrul relativ ingust al discutiilor și negocierilor tehnico-economice propriu-zise. Transferul de tehnologie fiind „un mijloc de satisfacere a nevoilor social umane legate de dezvoltare” rezultă ca problemele de eficiență tehnică și economică trebuie imbinate cu cele de eficacitate de transferului de tehnologie.

Transferul internațional de tehnologie constituie o componentă importantă a dezvoltării, dar și a contradicțiilor existente azi între țările sarace și cele bogate, devenind un obiect principal al luptei țărilor în curs de dezvoltare și, în consecință, a unor dezbateri în forurile internaționale.

Necesitatea transferului internațional de tehnologie derivă din funcțiile sistemului cercetării științifice și al dezvoltarii tehnologice și anume:

- forța motrică a producției materiale;

- factor important de amplificare a venitului național;

- stimulator al progresului tehnic;

- perfecționează și creează noi produse, tehnologii și noi procedee de fabricație;

- generator de metode noi de organizare științifică a muncii și a producției;

- participă la cooperarea științifică internațională;

Transferul internațional de tehnologie este cuprins în sistemul transferului de tehnologie al sistemului cercetării științifice. Modelul simplificat al procesului de progres tehnic arată astfel:

-

Traseul idee până la aplicare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) trebuie să dureze nu mai mult decât este nevoie ca rezultatele să fie competitive pe piețe internaționale și, în consecință, să fie utile dezvoltării economico-sociale;

b) să reducă la minimum nivelul incertitudinii și să asigure, prin evaluarea acestora, reducerea riscurilor;

c) să se realizeze cu un volum redus de costuri;

d) să asigure maximum de beneficii din ansamblul activității realizate;

e) să poata fi realizat în contextul organizatoric, material și uman existent sau prevazut în perspectivă.

Cu privire la formele și instrumementele de realizare a transferului internațional de tehnologie, se poate discuta de existența a două mari categorii, luându-se drept criteriu consimțământul deținătorului de tehnologie:

a) Transferul internațional de tehnologie efectuată fără consimțământul deținătorului:

În această situație, procesul de transfer de tehnologie are un caracter aleatoriu și nu vizeaza atingerea unui obiectiv comun de către părțile implicate. Deținătorul, fiind determinat să participe din considerente de prestigiu la diverse acțiuni de marketing din dorința de a obține el însuși informații fără consimțământul altor deținători de tehnologii, nu poate împiedica complet difuzarea unor informații tehnologice pe care le deține. Acest proces de difuzare a informațiilor se numește „fenomen al externalităților”.

Alături de aceasta mai sunt și alte posibilitati de transmitere a informațiilor tehnologice și, implicit, forme de transfer internațional de tehnologie fără consimțământul deținătorului. Printre acestea se numără:

- divulgarea voluntară sau involuntară a unor informații tehnologice de către personalul care lucrează cu ele;

- atragerea prin oferte avantajoase a unor specialiști care dețin un important bagaj de cunoștințe tehnologice (brain-drain);

- studierea produselor pentru a cunoaște tehnologia cu ajutorul cărora au fost obținute etc.

- transmiterea informațiilor prin intermediul publicațiilor care nu sunt supuse restricțiilor si nu sunt controlabile de către deținătorul de tehnologie (ziare, reviste, cărți și alte publicații științifice).

- târguri și expoziții internaționale, intâlniri periodice ale oamenilor de știință în cadrul

conferințelor, simpozioanelor, congreselor internaționale.

- spionaj industrial bazat pe surse deschise si închise, respectiv, realizat pe căi ilicite.

În marea majoritate a cazurilor, cunoștințele tehnologice obținute pe aceste căi sunt incomplete, astfel că valorificarea lor presupune un important potențial tehnologic la organizația care reușește să le obțină.

Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice, încorporate în principal în tehnologii noi, îmbracă forme foarte variate.

Bibliografie

RADU GHEORGHE GEAMANU - „Transferul de tehnologie prin contractul de engineering”, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001

VIRGILIU ANGHELESCU, AL.DETESAN, ERVIN HUTIRA, „Contractele Comerciale Internationale”, Ed. Academiei, Bucuresti, 1980 - pag.28

MIRCEA N. COSTIN, SERGIU DELEANU, „Dreptul comertului international”, vol. I, partea generala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1994;

Coord. MIHAIL FORESCU, COSTIN MURGESCU - „Romania si transferul international de tehnologie”, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1985

VLADIMIR TICOVSCHI, VIOLETA MITEA, IULIAN DANESCU, „Transfer international de tehnologie si dezvoltare economica”, Ed. Politica, Bucuresti, 1983

Prof. dr. ing. Dan SĂVESCU, Modalități de creștere economică prin inovare și transfer tehnologic, Teza de abilitare

Comisia Europeană, Îmbunătățirea transferului de cunoștințe între institutele de cercetare și industria din întreaga Europă: pentru o inovare deschisă, Bruxelles, 2007

Preview document

Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 1
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 2
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 3
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 4
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 5
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 6
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 7
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 8
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 9
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 10
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 11
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 12
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 13
Transferul internațional de cunoștințe științifice și tehnice - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Transferul international de cunostinte stiintifice si tehnice.docx

Te-ar putea interesa și

Societățile transnaționale și implicațiile lor asupra economiei mondiale - studiu de caz - McDonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Schimb de Tehnologie

CAPITOLUL 1 Managementul cercetării-dezvoltării (C & D) 1.1 Inventarul tehnologiilor întreprinderilor 1.2 Estimarea potenţialului de...

Management Comparat - Italia și China

CAPITOLUL I. Fundamentele managementului comparat 1.1 Conceptul de management comparat internaţional E. Burduş consideră că managementul comparat...

Tranzacții internaționale

NOTIUNI GENERALE Conditiile de dominatie si exploatare în care au fost mentinute tinerele state suverane, tari în curs de dezvoltare, le-au tinut...

Managmentul cercetării și dezvoltării

1. Not de creativitate Creativ = capac de a stab noi leg intre evenim, elem, legi etc, aparent fara leg intre ele. Clasif: 1) dupa continut:...

Economia Serviciilor

1.1. Generalităţi despre servicii Economia serviciilor este o disciplină economică ce are ca obiect de studiu procesele şi fenomenele specifice...

Management Strategic

CAPITOLUL 1 EMERGENŢA CONCEPTULUI ŞI PRACTICII MANAGEMENTULUI STRATEGIC Obiective: - justificarea necesităţii şi utilităţii abordării...

Ai nevoie de altceva?