Tablouri electrice de joasă tensiune

Proiect
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 4678
Mărime: 450.97KB (arhivat)
Publicat de: Simona Diaconescu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olaru Gheorghe

Cuprins

 1. Bibliografie.4
 2. Capitolul I.5
 3. INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE,DISTRIBUTIA
 4. ENERGIEI ELECTRICE IN INTERIORUL CLADIRILOR.5
 5. 1. Condiţii pentru alimentarea corpurilor de iluminat şi prizelor.6
 6. 2. SCHEME PRINCIPALE DE DISTRIBUŢIE ÎN CLĂDIRI.8
 7. 3. SCHEME SECUNDARE DE DISTRIBUŢIE.10
 8. Capitolul II.11
 9. TABLOURI ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE .11
 10. Capitolul III .14
 11. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII.14
 12. Anexe .19

Extras din proiect

Capitolul I

INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE,

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

IN INTERIORUL CLADIRILOR

Instalaţiile electrice pentru iluminat dintr-o clădire se clasifică astfel:

— instalaţia electrică pentru iluminat normal, care serveşte pentru alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat care asigură desfăşurarea activităţii normale în clădire;

— instalaţia electrică pentru iluminatul de siguranţă, care serveşte pentru

alimentarea cu energie electrică a unor corpuri de iluminat în cazul defectării instalaţiei electrice pentru iluminatul normal. Iluminatul de siguranţă la rândul lui poate fi:

—pentru continuarea lucrului, care se prevede în încăperile unde funcţionează receptoare electrice de categorie zero (de exemplu săli de operaţii, reanimare, studiouri de radio, de televiziune etc.);

— pentru evacuarea personalului din clădire, care se prevede în încăperile

şi pe căile de circulaţie din clădire când în şi pe acestea se află mai mult de50 de persoane simultan (se prevede, practic în toate clădirile industriale şi social-administrative);

— contra panicii, care se prevede în încăperile cu aglomerări mari de

persoane: peste 400 persoane (de exemplu în sălile de teatru, cinematograf etc);

— pentru circulaţie, care se prevede în încăperile cu aglomerări de persoane şi cu multe obstacole pe căile de evacuare (de exemplu în marile magazine comerciale, hale industriale etc.);

— pentru veghe, care se prevede în încăperile în care pe timpul nopţii se

efectuează serviciul de supraveghere (de exemplu în dormitoare din creşe,

camere de bolnavi etc.);

— Pentru macaraua hidranţilor, care se prevede pentru a permite identifi¬carea uşoară a poziţiei hidranţilor pe timpul nopţii;

— de pază, care se prevede în clădiri sau în incintele acestora, pentru a le

asigura mai uşor securitatea.

1. Condiţii pentru alimentarea corpurilor de iluminat şi prizelor

Alimentarea corpurilor de iluminat şi prizelor se face prin circuite electrice de la tablourile secundare de lumină. Pentru formarea circuitelor electrice, trebuie respectate prevederile normativului 1-7-78 (privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori, cu tensiuni până la 1 000 V).

Cele mai importante dintre acestea, sunt:

— corpurile de iluminat sunt receptoare monofazate care se leagă la o conductă de fază, după ce în prealabil aceasta a trecut prin întrerupător şi la conducta de nul de lucru. Partea metalică a corpului de iluminat se leagă la conducta de nul de protecţie numai în cazurile în care corpul de iluminat se montează la mai puţin de 2 m de la pardoseală sau se montează într-o încăpere cu pericole de electrocutare;

— corpurile de iluminat fluorescente se montează numai cu condensatoare

pentru ameliorarea factorului de putere, astfel ca montajul să aibă factorul

de putere cos φ — 0,95;

— corpurile de iluminat şi prizele electrice nu se montează pe materiale

combustibile;

— dispozitivele de prindere a corpurilor de iluminat se vor proiecta şi executa astfel încât să reziste la de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar cel puţin la 10 kgf (100 N). Nu este admis ca suspendarea corpurilor de iluminat să se facă de conductele electrice de alimentare;

— întreruptoarele pentru acţionarea corpurilor de iluminat se montează

pe pereţi la 1,5 m de la pardoseală şi la 0,8 m de elemente sau instalaţii

metalice aflate în contact direct cu solul (ţevi pentru apă rece, pentru încălzire

etc);

— prizele electrice se montează:

— la 1,5 m de la pardoseală în camerele pentru copii din creşe, grădiniţe, spitale şi cămine;

— la 2,0 m de la pardoseala în clasele din şcoli;

— la 0,1 m de la pardoseală în locuinţe, instituţii, clădiri social-

administrative;

—la înălţimea necesară din punct de vedere funcţional în industrie, în laboratoarele din învăţământ, cercetare etc;

—pe pardoseală, în încăperile cu suprafeţe mari şi unde este necesară racordarea unui număr mare de receptoare (în atelierele de proiectare, în industrie) În aceste cazuri se prevăd obligatoriu prize cu gradul normal de protecţie IP 54* şi rezistenţe la lovituri mecanice;

—prizele se prevăd obligatoriu cu contact de protecţie (ce se va lega la conducta de nul de protecţie) în încăperile cu pardoseala bună conducă¬toare de electricitate.

Preview document

Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 1
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 2
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 3
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 4
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 5
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 6
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 7
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 8
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 9
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 10
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 11
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 12
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 13
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 14
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 15
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 16
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 17
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 18
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 19
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 20
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 21
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 22
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 23
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 24
Tablouri electrice de joasă tensiune - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Tablouri Elecrice de Joasa Tensiune.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone....

Instalații electrice de iluminat și prize

GENERALITĂŢI Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice...

Proiectarea instalațiilor de iluminat și prize la o clădire

CALCULUL FOTOMETRIC AL INSTALAŢIEI DE ILUMINAT Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica...

Instalația electrică de forță a unei hale industriale

Generalități; Determinarea puterii aparente; Alegerea numărului și a puterii posturilor de transformare; Amplasarea postului de transformare;...

Instalația electrică de iluminat și prize pentru o cabană

ARGUMENTUL Proiectul trateaza-instalatiile electrice pentru o cabana -instalatiile necesare -normele de protectie a muncii Memoriu tehnic...

Instalații de protecție interioară

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Transformator Electric

Capitolul 1 1.1 Date caracteristice de proiectare 1. Puterea nominală Sn=100 KVA 2. Tensiune nominală IT U2n=6 KV 3. Tensiune nominală JT...

Instalația electrică

1.DEFINIRE SI CLASIFICAREA INSTALATIILOR INTERIOARE 1.A.DEFINIRE Prin instalatii electrice se inteleg acele instalatii care sunt destinate a...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi

INTRODUCERE În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor,...

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1. Generalităţi Pentru a se putea realiza producerea, transportul si...

Scurtcircuit prin Siguranțe Fuzibile

ARGUMENT Instalaţiile electrice energetice constau dintr-un număr relativ mare de elemente componente , grupate funcţional, în general ţn patru...

Strategii de Aprovizionare

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE 1. 1. Piaţa furnizorilor Dezvoltarea unei intreprinderi, a unui sistem...

Funcțiile de Bază ale Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Băncile sunt instituţii specializate care au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare şi organizare socială, al căror rol şi funcţii...

Analiza securității și sănătății în muncă în cadrul unităților cu profil electromecanic

Cap.1 Sănătatea şi securitatea în muncă: condiţii mai bune pentru toţi Bilanţul politicilor puse în aplicare începând din anul 2000 este pozitiv,...

Instalații Electrice

TEMA PROIECTULUI Dimensionarea instalatiei electrice de iluminat si forta pentru un atelier de prelucrari mecanice dintr-o uzina constructoare de...

Ai nevoie de altceva?