Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5614
Mărime: 93.73KB (arhivat)
Publicat de: Ana Z.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

ABSTRACT: Lucrarea mea urmărește să analizeze din punct de vedere empiric factorii determinanți ai performanței băncilor comerciale din România, pentru perioada 2004-2013. În analiza efectuată, pornind de la alte studii din literatura de specialitate din domeniu, am grupat factorii determinanți ai performanței în factori microeconomici sau specifici băncilor, factori specifici sectorului bancar și factori macroeconomici. Însă, în urma analizei efectuate, rezultatele arată că performanța băncilor comerciale din România este semnificativ influențată de factorii microeconomici sau specifici băncii, iar din variabilele macroeconomice luate în considerare doar rata reală a dobânzii are o influență semnificativă asupra performanței.

Cuvinte cheie: performanța bancară, analiză empirică, factori specifici băncilor, factori specifici sectorului bncar, variabile macroeconomice

1. INTRODUCERE

Performanța băncilor comerciale reprezintă un subiect important având în vedere faptul că în țara noastră, sistemul financiar este axat pe bănci, care au un rol crucial în finanțarea economiei reale și în asigurarea stabilității financiare. În acest context, asigurarea unui sector bancar sănătos, stabil și performant este de importanță majoră pentru asigurarea unei creșteri economice de durată și pentru stabilitatea economică și financiară.

În anii care au precedat criza financiară recentă, băncile comerciale din România erau într-o situație favorabilă din punct de vedere al stabilității financiare, înregistrând un nivel ridicat de performanță. În contextul crizei însă, băncile s-au confruntat cu o reducere semnificativă a cererii de credite, deterioararea calității portofoliului de credite, prin creșterea considerabilă a ratei creditelor neperformante, amplificarea riscurilor bancare și sporirea nivelului de provizioane, toate acestea afectând semnificativ performanța băncilor comerciale din România.

Astfel, consider că tema abordată este importantă și de actualitate, în special datorită faptului că, în literatura de specialitate există anumite lacune în ceea ce privește cunoașterea factorilor care influențează performanța băncilor care operează în România, existând un număr redus de studii și care nu sunt de dată recentă. Astfel, prin acest studiu urmăresc să analizez empiric factorii cheie ce au impact asupra rentabilității băncilor comerciale din România, noutatea acestei lucrări fiind în primul rând la nivelul datelor și a perioadei analizate, deoarece am analizat cele mai recente date disponibile.

În analiza efectuată am utilizat o bază de date neechilibrată, de tip panel, în care am inclus băncile comerciale din România care aveau date pentru cel puțin cinci ani din perioada analizată. Pe baza acestor date am realizat o ecuație de regresie liniară multiplă, care mi-a permis să analizez relația dintre performanța băncilor comerciale și factorii specifici băncilor, sectorului bancar și variabilele macroeconomice și am determinat astfel, care dintre acești factori au o influență semnificativă asupra profitabilității băncilor din România.

2. ANALIZA LITERATURII DE SPECIALITATE

Analiza factorilor care determină performanța unei instituții bancare reprezintă un subiect amplu dezbătut, în literatura de specialitate existând numeroase studii ce vizează acest aspect. Unele studii se concentrează pe analiza factorilor cu impact asupra performanței bancare dintr-o singură țară (Athanasoglou, Brissimis, Delis, 2008; Dietrich, Wanzenried, 2010; Sufian, Habibullah, 2010; Okoth, 2013; Trujillo-Ponce, 2013; GÜNEȘ, 2014.), în timp ce alte studii analizează factorii determinanți asupra performanței bancare pentru un panel de țări (Goddard, Molyneaux, Wilson, 2004; Bikker, Bos, 2008; Staikouras, 2012; Schipper, 2013.). Cele mai multe studii consideră că performanța băncilor este influențată de trei mari categorii de factori: factori specifici băncii, factori specifici sectorului bancar și factori macroeconomici. De asemenea, este de remarcat faptul că cele mai multe studii empirice sunt focalizate pe economiile dezvoltate și într-o proporție mai mică pe economiile emergente.

Printre primele studii care au analizat factorii determinanți ai profitabilității bancare se numără lucrarea autorilor Molyneaux și Thorton (1992), care au concluzionat că pe un eșantion de 18 țări din Europa, în perioada 1986-1989 există o relație pozitivă între profitabilitatea bancară și gradul de concentrare, rata nominală a dobânzii.

Bonin, Hasan și Watchel (2004) analizează performanța, eficiența și tipul de proprietate al băncii pentru 225 de bănci din 11 țări în tranziție, din perioada 1996-2000, iar rezultatele arată că nu este suficientă privatizarea băncilor pentru a crește profitabilitatea băncii, dar și că băncile străine au un nivel mai ridicat de performanță.

Bibliografie

Alper, D., Anbar, A., 2011. Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey. Business and Economics Research Journal, Volume 2, No. 2, pp. 139-152.

Andrieș, A.; Cocriș, V.; Ursu, S., 2012, Determinants of banck performance in CEE Countries, Review of Economic &Business Studies, Vol.5, pp. 165-177

Athanasoglou, P.; Brissimis, S.; Delis, M., 2008, Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability, International Financial Markets, Industry and Money, No.18, pp. 121-136

Bikker, J; Bos, J., 2004, Bank Performance - A theorethical and empirical framework for the analysis of profitability, competition and efficiency, Routledge International Studies in Money and Banking.

Bonin, J; Hasan, I; Wachtel, P; 2005, Bank performance, efficiency and ownership in transition countries, Journal of Banking & Finance, No.29, pp. 31-53

Dietrich, A., Wanzenried, G., 2010. Determinants of Bank Profitability Before and During the Crisis: Evidence from Switzerland, disponibil la: http://ssrn.com/abstract=1370245

Goddard, J; Molyneux, P; Wilson, J, 2004, The profitability of European banks: A cross-sectional and dynamic panel analysis, The Manchester School Vol. 72, No.3, pp.363-381

Greene, W., 2002, Econometric Analysis, Fifth Edition ,New York University.

GÜNEȘ, N., 2014, Profitability in Turkish Banking Sector: Panel data Analysis, Journal of Economic and Social Thought, Vol.1

Molyneux, P., Thornton, J., 1992. The determinants of European bank profitability. Journal of Banking and Finance, Vol. 16, No. 6, pp. 1173-1178.

Pasiouras, F., Kosmidou, K., 2007. Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union. Research in International Business and Finance, Vol. 21, No. 2, pp. 222- 237.

Rachdi, H., 2013, What determines the profitability of banks during and before the International Finacial Crisis? Evidence from Tunisia, International Journal of Economics, Finance and Management, Vol.2.

Schipper, J., 2013, The determinants of bank profitability through the global financial crisis: Evidence from Slovakia and Poland, Haverford College,

Staikouras, C.K., Mamatzakis, E., Koutsomanoli-Filippaki, A., 2007. Operating Performance of the Banking Industry: an Empirical Investigation of the South Eastern European Region. South-Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 5, No. 2, pp. 245-266

Sufian, F., 2009. Influencing Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from Malaysia. Global Business Review, Vol. 10, No. 2, pp. 225-241.

Sufian, F., Noor, M.A., 2012. Determinants of Bank Performance in a Developing Economy: Does Bank Origins Matters?. Global Business Review, Vol 13, No. 1, pp. 1-23

Trujillo-Ponce, A., 2013, What determines the profitability of banks? Evidence from Spain, Accounting and Finance, Vol. 53, No. 2, pp. 561- 586

Wagner, J., 2009, Measuring Performance - Conceptual Framework Questions, European Research, Vol. III.

Preview document

Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 1
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 2
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 3
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 4
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 5
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 6
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 7
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 8
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 9
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 10
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 11
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 12
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 13
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 14
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 15
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 16
Analiza emprică a factorilor determinanți în evaluarea performanțelor bancare din România - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Analiza emprica a factorilor determinanti in evaluarea performantelor bancare din Romania.docx

Ai nevoie de altceva?