Analiza evoluției agregatelor monetare și ale contrapartidelor acestora în zona euro

Proiect
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 14 în total
Mărime: 544.95KB (arhivat)
Publicat de: Andreea A.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Definirea termenilor: agregatul monetar și contrapartidele acestora

AGREGATUL MONETAR

Acesta reprezintă un ansamblu omogen de active, care pot fi utilizate în calitate de mijloc de plată. Particularitea agregatelor monetare este de a se include unele în celelalte astfel că agregatul cel mai mic este inclus în agregatul de mărime imediat superioară ș.a.m.d. până când agregatul cel mai mare le conține pe toate celelalte. Prin construirea agregatelor monetare, autoritățile monetare urmăresc nu doar simpla cunoaștere a volumului mijloacelor de plată, ci ca acestea să le ofere informații care să permită promovarea unei politici monetare adecvate, în vederea evitării sau corectării dezechilibrelor monetare. Agregatele monetare diferă de la o țară la alta, în funcție de gradul de dezvoltare a pieței financiare, de locul pe care-l ocupă sistemul bancar în finanțarea economiei, de structura instituțiilor emitente de active monetare, de definițiile adoptate de autoritățile monetare cu privire la conținutul și gruparea agregatelor monetare.

Agregatele monetare definite de Banca Centrală Europeană, construite prin integrarea succesivă a activelor cu caracter monetar, care figurează în pasivul bilanțului consolidat al instituțiilor financiar-monetare sunt:

- Agregatul monetar restrâns (M1) - în care se include: numerarul în circulație (bancnotele și monedele metalice) și depozitele overninght constituite la instituțiile financiar- monetare și administrația centrală (poșta sau trezoreria).

- Agregatul monetar intermediar (M2), care cuprinde M1 plus depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni (depozite de economii pe termen scurt) și depozitele cu scadență de maximum doi ani (depozite pe termen scurt) constituite la instituțiile financiar-monetare și administrația centrală. Agregatul M2 poartă și denumirea de cvasimonedă pentru că include plasamente care pot fi disponibile în orice moment, cu aplicarea unor restricții (de exemplu, comisioane, penalități, existența unui preaviz de rambursare etc.), dar nu pot servi, în mod direct, la efectuarea plăților.

- Agregatul monetar M3, reprezintă masa monetară în sens larg și include M2 la care se adaugă instrumente negociabile, în special împrumuturi din operațiuni repo, unități emise de fonduri de piață monetară, precum și instrumente de îndatorare cu scadență de maximum doi ani, emise de instituțiile financiar-monetare.

Sintetic, în structura agregatelor monetare definite de Banca Centrală Europeană se cuprind urmatoarele elemente:

M1 = numerar în circulație + depozite overnight

M2= M1+ depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni + depozitele la termen cu scadență de maximum doi ani

M3= M2+ împrumuturi din operațiuni repo + unități ale fondurilor de piață monetară + instrumente de îndatorare cu scadența de maximum doi ani.

Conținut arhivă zip

  • Analiza evolutiei agregatelor monetare si ale contrapartidelor acestora in zona euro.pptx

Ai nevoie de altceva?