Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 4844
Mărime: 763.76KB (arhivat)
Publicat de: Geanina Ungureanu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicu Sprincean
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Contabilitate și Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1- Prezentarea generală a întreprinderii 4
 3. 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității ...4
 4. 1.1.1. Obiect de activitate .4
 5. 1.1.2. Structura acționariat ...4
 6. 1.2. Piața și concurența .5
 7. Capitolul 2- Structura activului bilanțier ...6
 8. 2.1. Descrierea structurii activului companiei “SC BERMAS SA” pentru perioada 2017-2010 .6
 9. 2.1.1. Principalele categorii de active ale companiei 6
 10. 2.1.2. Nivelul principalelor active ale companiei, exprimate în mărimi absolute și în mărimi relative 8
 11. 2.1.3. Prezentarea datelor din tabel .9
 12. 2.2. Evoluții în structura activului întreprinderii “SC BERMAS SA” în perioada 2017-2020 ..9
 13. 2.2.1. Grafice pentru principalele categorii de active pentru perioada analizată .9
 14. 2.2.2. Explicarea evoluțiilor 12
 15. Capitolul 3- Analiza structurii activelor imobilizate și a factorilor de influență . 13
 16. 3.1. Structura activelor imobilizate ale companiei “SC BERMAS SA” în perioada 2017-2020 ... 13
 17. 3.1.1. Activele imobilizate ale companiei “SC BERMAS SA”, exprimate în mărimi absolute . 13
 18. 3.1.2. Modificarea nominală relativă anuală .. 14
 19. 3.1.3. Grafice privind structura activelor imobilizate . 15
 20. 3.1.4. Interpretarea datelor din tabele și grafice ... 17
 21. 3.2. Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor factori de influență ... 18
 22. 3.2.1. Grafice privind evoluția principalelor componente ale activelor imobilizate în valori procentuale 18
 23. 3.2.2. Explicarea evoluțiilor 20
 24. Capitolul 4- Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influență ... 21
 25. 4.1. Structura activelor circulante ale companiei “SC BERMAS SA” în perioada 2017-2020 . 21
 26. 4.1.1. Activele circulante ale companiei “SC BERMAS SA”, exprimate în mărimi absolute ... 21
 27. 4.1.2. Modificarea nominală relativă anuală .. 22
 28. 4.1.3. Grafice privind structura activelor circulante ... 23
 29. 4.1.4. Interpretarea datelor din tabele și grafice ... 25
 30. 4.2. Analiza evoluției structurii activelor circulante și a principalilor factori de influență . 26
 31. 4.2.1. Grafice privind evoluția principalelor componente ale activelor circulante în valori procentuale 26
 32. 4.2.2. Explicarea evoluțiilor 28

Extras din proiect

Introducere

O firmă, pentru a putea să-și desfășoare activitatea economică, are neapărată nevoie de mijloace și resurse pentru a putea efectua diferite operațiuni pe piața de capital. În acest studiu de caz, scopul principal este analiza activelor întreprinderii „SC BERMAS SA”, în perioada 2017-2020, acestea fiind împărțite în active imobilizate, care conțin imobilizările necorporale, imobilizările corporale și imobilizările financiare, și în active circulante, compuse din stocuri, creanțe și lichidități, preluate din bilanțurile financiare ale firmei, de pe Bursa de Valori București.

În capitolul 1 vom regăsi câteva informații generale despre firma „SC BERMAS SA”, urmând ca în capitolul 2 să fie prezentată structura activului bilanțier al companiei, însoțită de tabele, grafice si explicațiile acestora. O detaliere amănunțită a activelor imobilizate și a celor circulante se va face în capitolul 3, respectiv capitolul 4, și vor conține tabele și grafice privind evoluția acestora, dar și explicații în legătură cu principalii factori ce au condus la aceste evoluții.

În perioada analizată, rezultatele fiecărei componentă a activelor imobilizate și a celor circulante variază de la an la an, unele cu diferențe semnificative, iar altele cu diferențe mai puțin semnificative, chiar rămânând constante în toți cei patru ani. Cele mai mari rezultate le întâlnim în rândul activelor circulante, care utilizează în mod excesiv materiile prime și materialele consumabile, dat fiind și obiectul de activitate al firmei.

Având în vedere situația firmei, aceasta își propune următoarele obiective:

- Dezvoltarea infrastructurii

- Dezvoltarea profesională a angajaților

- Extinderea pieței de desfacere la intern, împreună cu o scădere a notorietății

În concluzie, modificarea dinamicii și structurii patrimoniului firmei SC BERMAS SA depinde de mai mulți factori externi, printre care scăderile din anul 2020 față de ceilalți ani odată cu apariția virusului COVID19, dar și al pandemiei. Totodată și deciziile ce au legătură cu investițiile care s-au luat la nivelul întreprinderii, în raport cu strategiile hotărâte de firmă, conduc la modul de formare și structurare a patrimoniului. Deciziile acestea afectează, în special, activele imobilizate, iar cele care determină dinamica și structura activelor circulante sunt deciziile prompte la nivelul exploatării.

Astfel, odată cu obiectivele propuse, sperăm ca situația firmei să înregistreze creșteri mai mari comparabile cu anii precedenți, și să câștige o poziție favorabilă pe piață.

4

Capitolul 1- Prezentarea generală a întreprinderii

In acest capitol vor fi prezentate informații generale legate de întreprindere, acestea fiind structurate in două subcapitole, care tratează atât cadrul de organizare și activitatea pe care firma “SC BERMAS SA” o desfășoară, cât și informații legate de piața și concurența acesteia.

1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

1.1.1. Obiect de activitate

Firma “SC BERMAS SA”, cu sediul in comuna Șcheia, județul Suceava, strada Humorului, numărul 61, este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J33/37/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO723636 și codul CAEN specific activității fiind 1105.

Activitatea societății a început in anul 1974 ca secție de producție a Întreprinderii de Spirt, Bere, Amidon Rădăuți. În urma proceselor de dezvoltare, “SC BERMAS SA” s-a înființat sub această denumire ca societate pe acțiuni în baza Hotărârii Guvernului nr.1363/27.12.1990 prin preluarea activității secției de bere și malț Suceava, din cadrul Întreprinderii de Spirt, Bere, Amidon Rădăuți.

Principalul obiect de activitate al firmei este fabricarea și comercializarea următoarelor produse:

1. Bere (Suceava Clasic, Bere Bermas, Bere Călimani, Bere Solca)

2. Malț

3. Subproduse rezultate din procesul de fabricație al berii și malțului.

1.1.2. Structura acționariat

Evidența acțiunilor și acționarilor “SC BERMAS SA” este ținută de “SC Depozitarul Central S.A.” București.

Bibliografie

1. https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRM

2. https://bermas.ro/

3. https://www.stirisuceava.net/search/label/Bermas?&max-results=10

4. https://www.youtube.com/watch?v=W8MC1mz138g

5. INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE, CONCEPTE ȘI APLICAȚII - Emil Horomnea, Dorina Budugan, Iuliana Georgescu, Costel Istrate, Leontina Păvăloaia, Alina Rusu (TIPO MOLDOVA 2016)

Preview document

Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 1
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 2
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 3
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 4
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 5
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 6
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 7
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 8
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 9
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 10
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 11
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 12
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 13
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 14
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 15
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 16
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 17
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 18
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 19
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 20
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 21
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 22
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 23
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 24
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 25
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 26
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 27
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 28
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 29
Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Analiza structurii activului intreprinderii SC Bermas SA.pdf

Te-ar putea interesa și

Analiza economico-financiară - SC Bermas SA Suceava

A. Întreprinderea – caracterizare strategică a) Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine...

Analiza și anticiparea eșecului unei firme

I.Analiza S.W.O.T 1. INTRODUCERE În economia modernă, firmele reprezintă „forţa motrică” a progresului, a dezvoltării, sunt cele ce asigură...

Diagnosticul și Strategiile Firmei SC Bucovina SA Scheia

A. Întreprinderea – caracterizare strategică A1. Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine 1.1 Date...

Analiză și Diagnostic economico-financiar

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. BERMAS S.A. SUCEAVA 1.1. Scurt istoric Înfiinţată în anul 1974, S.C. „BERMAS” S.A. a fost înfiinţată în...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii SC Bermas SA

1.Prezentarea generală a intreprinderii Activitatea societăţii a început în anul 1974 ca secţie de producţie a Întreprinderii de Spirt, Bere,...

Analiza surselor de finanțare ale SC Bermas SA

Cap 1- Prezentarea generala a intreprinderii SC BERMAS S.A. In acest prim capitol am efectuat o prezentare generala a intreprinderii, prezentare...

Ai nevoie de altceva?