Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2606
Mărime: 38.26KB (arhivat)
Publicat de: Adelina A.
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

În prima parte a eseului voi realiza o prezentare succintă a Băncii Române pentru Dezvoltare respectiv a Băncii Comerciale Române, dar și a creditelor pentru persoane fizice aferente acestor bănci, întrucât în continuarea caracterizării doresc să realizez o comparație între creditele pentru persoanele fizice, de la cele două bănci.

1. SCURT ISTORIC

ISTORIC BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE (BRD)

Banca a luat naștere în anul în anul 1923 odată cu crearea Societății Naționale de Credit Industrial.

Scopul acestei instituții noi formate este finanțarea industriei românești.

Conform Legii Naționalizării din iunie 1948, Societatea Națională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiții. Peste 10 ani, Banca de Credit pentru Investiții ajunge să ia altă formă a numelui și anume, Banca de Investiții. În această perioadă ocupă o poziție de monopolul în domeniul finanțării pe termen mediu și lung pentru sectorul industrial în afară de industria alimentară și a agriculturii. În acest interval de timp o mare parte din finanțările de la Banca Mondială au fost îndreptate către Banca de Investiții. În 1990 BRD începe o nouă etapă adică devine bancă comercială. Odată cu preluarea activelor și pasivelor Băncii de Investiții aceasta își constituie baza activității, în schimb autorizarea generală pentru activitățile bancare atribuită acestei entități stimulează constituirea unei importante rețele de agenții pe întreg teritoriul țării. Este vorba de asemenea despre asigurarea prezentei BRD acolo unde se dezvoltă activitatea industrială pentru a transmite din experiența în domeniul creditului de investiții. Astfel, unitățile sale se îndreaptă în special, în afara atragerii depozitelor societăților comerciale și persoanelor fizice, către creditele pentru investiții destinate societăților comerciale. După anii ’90 sucursala a dezvoltat activități atât cu persoane fizice cât și cu cele juridice. Cu ajutorul primit din partea altor două instituții și anume, Societatea Generală de Dezvoltare Financiară, Societatea General Europeană a Pieței în curs de dezvoltare a oferit prilejul Societății Generale București să își dezvolte activitatea pe trei ramuri: banca comercială, piețe de capital și bancă de investiții.

Într-o perioada de doi ani cuprinsă în intervalul 1997-1999 este evidențiată încheierea primei faze a privatizării. Datorită încercărilor anterioare de privatizare a băncii, poziția acesteia în sistemul bancar românesc, dar și apariția cadrului legislativ caracteristic din anul 1997 au creat cadrul necesar înfăptuirii factorilor de influentă esențiali în desfășurarea fără întreruperi a procesului privatizării. În martie 1999 Société Générale a achiziționat un pachet de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social, majorându-și deținerea până la 58,32% prin cumpărarea, în anul 2004, a pachetului deținut de statul român.

ISTORIC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Inființată prin Hotărâre de guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe acțiuni, Banca Comercială Română a început să funcționeze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de Banca Națională, continuând astfel o tradiție de peste 50 de ani de activitate comercială. Astăzi, BCR (membru al Grupului Erste) este cel mai important grup financiar din România, incluzând operațiuni bancare universale (retail, corporate & investment banking, trezorerie și piete de capital), precum și societățile de leasing, pensii private și a băncilor de locuințe.

Reforma sistemului bancar a început in 1990-1991, prin elaborarea și abordarea unei noi legislații bancare privind organizarea și funcționarea băncii centrale și a băncilor comerciale.

Sistemul bancar din România este structurat pe două nivele: o bancă centrală și instituțiile financiare, cărora prin lege li s-a atribuit statutul de bănci. Banca Națională a României este banca centrală a țării, instituția de emisiune a statului român. Prin noile reglementări, BNR încearcă să creeze un sistem bancar modern și în același timp, să-și îndeplinească rolul de bancă centrală. Operațiunile comerciale îndeplinite pânaă la 1989 de Banca Centrală au fost transferate unei noi bănci comerciale (B.C.R.).

Strategia băncii este următoarea: își propune să fie membru activ în comunitățile unde își desfășoară activitatea, le înțelege nevoile și acționează pentru dezvoltarea comunităților locale unde își desfășoară activitatea. Astfel direcțiile spre care se îndreaptă, BCR sunt: educația financiară, educație pentru dezvoltarea competențelor practice, leadership-ul civic și proiecte pentru tineri, proiecte pentru tineri și susținerea comunităților locale.

Bibliografie

https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice

https://www.brd.ro/despre-brd/despre-noi/despre-brd/societe-generale

https://pdfslide.net/documents/categorii-de-credite-acordate-agentilor-economici-la-bcr.html

Preview document

Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 1
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 2
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 3
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 4
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 5
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 6
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 7
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 8
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 9
Creditarea persoanelor fizice și a agenților economici la banca BRD și BCR - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Creditarea persoanelor fizice si a agentilor economici la banca BRD si BCR.docx

Te-ar putea interesa și

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

INTRODUCERE În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a...

Mixul de Marketing Bancar - Studiu de Caz BRD

INTRODUCERE Un număr foarte mare de oameni se ocupă de manipularea banilor în beneficiul şi contul altora, în lumea economico-socială în care...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Monografie BRD GSG

Cap.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Înfiinţarea şi evoluţia societăţii bancare Banca Românǎ pentru Dezvoltare este una...

Studiu Monografic la BRD

Cap1. Sistemul informational bancar si informatizarea operatiunilor bancare Conform strategiei adoptate în vederea implementarii sistemului...

Evoluții și implicații privind activitatea bancară de retail

Cap 1. CARACTERISTICI GENERALE ALE ACTIVITĂŢII BANCARE DE RETAIL 1.1. Istoria activităţii bancare de retail Operaţiunile bancare au apărut si...

Analiza Riscului de Creditare la BRD

INTRODUCERE Riscul se regăseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor reprezintă funcţia cheie a băncilor moderne axate pe...

Studiu Monografic la BRD-GSG

1. Istoric şi evoluţie La 1 decembrie 1999 se înfiinţează Banca Românã de Dezvoltare prin Hotararea de Guvern nr 1178 din 2 noiembrie...

Ai nevoie de altceva?