Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 10966
Mărime: 168.29KB (arhivat)
Publicat de: Andreea A.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul I 4
 2. Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Viișoara 4
 3. 1.1 Istoric 4
 4. 1.2 Obiectul de activitate 5
 5. 1.3 Organizarea internă 6
 6. 1.4 Funcționalitate ( relații interne ce pun accent pe latura financiară) 6
 7. 1.5 Relații externe 7
 8. 1.6 Relații cu furnizorii, clienții și trezoreria 8
 9. 1.7 Structura și evoluția principalelor venituri și cheltuieli bugetare în perioada 2014-2018 9
 10. Capitolul II 10
 11. Fundamentarea indicatorilor financiari la Primăria Comunei Viișoara 10
 12. 2.1 Cadrul juridic aplicat în fundamentarea indicatorilor 10
 13. 2.2 Fundamentarea cheltuielilor Primăriei Viișoara 11
 14. 2.3 Fundamentarea veniturilor Primăriei Comunei Viișoara 21
 15. Capitolul III 23
 16. Finanțarea cheltuielilor bugetare pentru Primăria Comunei Viișoara 23
 17. 3.1 Surse de finanțare 23
 18. 3.2 Modalități tehnice utilizate în finanțarea cheltuieilor bugetare 26
 19. 3.3 Utilizarea efectivă a creditelor bugetare cât și a fondurilor alocate 29
 20. 3.4 Fluxuri informaționale generate de finanțarea chltuielilor bugetare 31
 21. Capitolul IV 33
 22. Organizarea și Conducerea evidenței pentru gestiunea financiară 33
 23. 4.1 Evidența tehnico-operativă 33
 24. 4.2 Evidența statistică 33
 25. 4.3 Evidența contabilă a Primăriei Viișoara 34
 26. 4.4 Închiderea exercițiului financiar 38
 27. Bibliografie 41

Extras din proiect

Capitolul I

Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Viișoara

1.1 Istoric

Pentru eficacitatea împărțirii administrative a zonei Republicii Populare Române, în data de 1 ianuarie 1965 s-au modificat denumirea unor localități, printre care și cea a comunei Băsești și anume în comuna Viișoara de astăzi. Aceasta este situată în Podișul Central Moldovenesc, în zona de centru-est a municipiului Vaslui. Comuna Viișoara se situează la o distanță de 32 km de Bârlad și la 38 de km de județul Vaslui, având ca vecin nordic comuna Roșiești, comuna Găgești la est, la sud comuna Dodești iar la vest comuna Banca.

Reședința de comuna este chiar satul Viișoara. Comuna are în componența sa alte trei sate, și anume : Viltotești, Halta Dodești și Văleni. Toate acestea fiind vechi așezări de răzeși, încă din sec. al XV-lea.

Teritoriul administrativ al comunei Viișoara este alcătuit dintr-o suprafață totală de 4994 ha din care : teren agricol 3840 ha, păduri 822 ha, drumuri și cai ferate 105 ha, curți și construcții 97 ha, terenuri neproductive 104 ha.

Comuna Viișoara are un număr total de locuitori de aprox. 1909 în aprox. 774 de gospodării. Conform ultimului recensământ al populației din ultimii 13 ani, se observă o scădere demografică datorată sporului natural negativ dar și al soldului negativ al migrației externe.

Principala activitate a comunei este agricultura. Aceasta deține 2940 ha de teren arabil și 844 ha de pășune, dovedind astfel că în ciuda suprafeței mici, aceasta să fie o forță a agriculturi în zonă.

Cetățenii comunei Viișoara beneficiază de :

- Transport local, care este realizat de către CFR cât si de cele două societăți care asigura transportul către principalele localității urbane , și anume Vaslui și Bârlad;

- Telecomunicații, accesul la serviciul de telefonie fixă și mobilă este preponderent satisfăcută, cu mici probleme care urmează a fii remediate;

- Sistem de sănătate, cetățeni beneficiază de acest serviciu, încă din anul 2014 de un medic de familie și două asistente, care au reușit să facă față nevoilor acestora. Aceștia mai beneficiază și de o farmacie unde bolnavii își pot achiziționa medicamentele, fiind scutiți de deplasarea în oraș;

- Asistență socială, se efectuează prin deplasarea pe teren, cu scopul depistării persoanelor ce au nevoie de ajutor cât și cu scopul de a verifica persoanele aflate deja în supravegherea asistentului social desemnat;

- Situații de urgență, din anul 2014 comuna beneficiază de o autospecială noua destinată stingerii incendiilor, accesată prin fonduri europene. Acest serviciu este asigurat de către primăria comunei , care a angajat oameni ce stau în alertă pentru eventualele situații neprevăzute;

- Învățământ, comuna beneficiază de o unitate de învățământ pentru ciclul preșcolar și de o unitate pentru ciclul gimnazial cât și de o bibliotecă cu peste 10 000 de volume din toate domeniile și dotată cu serviciu de internet prin programul Biblionet.

1.2 Obiectul de activitate

Ca și instituție publică, Primăria Comunei Viișoara are ca și obiect de activitate :

- Dreptul și capacitatea de a rezolva și gestiona în nume propriu o parte semnificativă din treburile publice, cu scopul de a satisface nevoile colectivității locale;

- Inițiativa și dreptul de a hotărî, conform legii, în ceea ce privește problemele de interes local, în afară de cele aflate deja, prin lege, în competența altor autorități publice;

Primăria Comunei Viișoara are următoarele responsabilități:

- Respectarea drepturilor cât și a libertăților fundamentale ale locuitorilor;

- Dezvoltarea și organizarea comunei, în ceea ce privește amenajarea teritoriului, protecția mediului și economia socială;

- Gestiunea financiară și patrimonială, conform legii, și anume: ajutor social, asistență, servicii publice locale, protecția drepturilor copiilor, asigurarea libertății concurenței prin libera inițiativă și concurență;

- Asigurarea ordinii publice;

- Funcționarea instituțiilor : sanitare, de învățământ, tineret, cultură conform legii;

- Desfășurarea activităților științifice, de agrement și culturale;

- Prevenirea și diminuarea urmărilor provocate de calamitățile naturale, catastrofelor, epidemiilor sau a incendiilor;

- Alte domenii ce presupun satisfacerea nevoilor cetățenilor aflate în sfera de competență a administrației locale, conform legii 215/2001 cu prevederile legislative în vigoare;

Bibliografie

1. Popeangă Vasile Nicolae, Goleanu Alin Ionel, Finanțe publice -sinteze teoretice și studii aplicative, Editura „Focus” Petroșani, 2008;

2. Ștefura Gabriel- Proces Bugetar Public, Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași 2010.

3. . Ștefura Gabriel-Bugete Publice și Fiscalitate, Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași 2005.

4. Văcărel Iulian, Finanțe publice, ediția a VIa, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008;

5. Văcărel Iulian, Finanțe Publice, Editura Didactică și Pedagogică, București 2007

6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată

7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată

8. www.mfinante.ro

9. www.primariaviisoara.ro

Preview document

Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 1
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 2
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 3
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 4
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 5
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 6
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 7
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 8
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 9
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 10
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 11
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 12
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 13
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 14
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 15
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 16
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 17
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 18
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 19
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 20
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 21
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 22
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 23
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 24
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 25
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 26
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 27
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 28
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 29
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 30
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 31
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 32
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 33
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 34
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 35
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 36
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 37
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 38
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 39
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 40
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 41
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 42
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei comunei Viișoara - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Organizarea gestiunii financiare a Primariei comunei Viisoara.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Moinesti

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Introducere "Domnia" este principala institutie centrala a statului feudal Moldova, al carei detinator reuneste...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?