Climatul subtropical mediteranean

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 2298
Mărime: 1.57MB (arhivat)
Publicat de: Adrian C.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. 1. Aspecte introductive 3
 2. 1.1 Aspecte generale 3
 3. 1.2 Istoricul cercetărilor climatice 3
 4. 1.3 Materiale și metode folosite 4
 5. 1.4 Structura portofoliului 5
 6. 1.5. Scopul lucrării 6
 7. 2. Detalierea temei propriu-zise 7
 8. 2.1 Clima subtropicală 7
 9. 2.2. Climatul subtropical cu veri uscate(mediteranean) 7
 10. 3. Concluzii 10
 11. Bibliografie 11

Extras din proiect

1. Aspecte introductive

1.1 Aspecte generale

Climatul reprezintă regimul multianual al vremii, sau totalitatea schimbărilor succesive posibile ale proceselor atmosferice ce caracterizează regimul vremii unei regiuni oarecare, în urma intervenției factorilor radiativi și influențele determinate de condițiile fizice și geografice, fiind din ce în ce mai afectat de activitatea umană.

Noțiunea provine din limba elină, clima, însemnând înclinare, încă din vremea antichității fiind cunoscut faptul că zonele climatice ale pământului sunt determinate de unghiul de incidență al razelor solare cu suprafața Terrei.

Orice tip de vreme este o secvență, o particularitate a climatului. Climatul prezintă aceleași elemente și fenomene ca și vremea, dar în cazul climei, aceste elemente și fenomene se numesc elemente și fenomene climatice. Influența acestora asupra cadrului fizico-geografic nu este comparabilă, temperatura și precipitațiile deținând ponderea principală, ele trasând caracteristicile principale ale climatelor.

Atmosfera terestră este sediul unui ansamblu de procese și fenomene fizice, care se produc permanent în urma receptării, acumulării și cedării energiei primită de la Soare, spre cosmos, procese și fenomene în care suprafața terestră, numită suprafața subiacentă activă, este veriga intermediară. Acestea sunt coordonate de dependența factorilor radiativi de cei astronomici, dar și de procesele care se produc la nivelul suprafeței active, procese de natură fizico-geografică, dar și antropică. În transformările energetice intervin hotărâtor și schimbările de fază ale apei, produse cu mari consumuri și respectiv cedări de energie, procese ce dau un specific propriu atmosferei terestre.

1.2 Istoricul cercetărilor climatice

Primele descrieri climatice care se păstrează, datează din China, din timpul dinastiei Chou(secolul XI î.H.). O legătură între atmosferă, radiația solară, suprafața terestră, prezența suprafețelor acvatice și a apei din atmosferă, a putut fi stabilită încă din secolul V î.H., când grecul Empedocle a afirmat că aerul, focul, pământul și apa sunt elementele care pot genera cele patru calități de bază: cald, rece, umed și uscat. În secolul XII, la Palermo, geograful arab Idrisi, în cartea Recreații geografice a prezentat un mapamond, în formă de disc, cu șapte zone climatice, asemănătoare celor actuale, în fiecare zonă climatică deosebindu-se câte zece subzone, fiind vorba deci de o cartare climatică amănunțită a lumii cunoscute la acea vreme.

În opera lui Herodot, părintele istoriei, dar și precursor al multor științe, se găsesc descrieri climatice, între care unele se referă la clima Sciției, ținut de care aparținea și Dobrogea. Tot la clima Dobrogei se referă și poetul latin Ovidiu, care a trăit aici, în exil, între anii 9-17 d.H. În Tristele, el descrie asprimea iernilor dobrogene și înghețul Mării Negre. Deși partea de climatologie a lucrării Descriptio Moldavie, scrisă de Dimitrie Cantemir, în anul 1716, nu este extinsă, ea conține observații corecte privind deosebirile dintre clima montană și cea de câmpie. În capitolul de climă al lucrării Monografia geografică a R. P. Române, (1960), Șt. M. Stoenescu efectuează o sinteză cuprinzătoare asupra climei României. În anul 1962, Institutul Meteorologic editează Clima României, vol. I (1961), vol. II (1962), iar în anul 1966, Atlasul Climatologic al R.S. România, principalele lucrări de extensie asupra climei României. Contribuții de valoare la cunoașterea climei României au fost aduse și prin lucrările Atlas-R. S. România(1972-1979) și capitolul referitor la climă din Geografia României, vol. I(1983).

Bibliografie

Apostol, L. (2000), Meteorologie și climatologie:curs, Editura Universității din Suceava, Suceava, 134 p.

Cigher, M. (2014), Meteorologie și climatologie-note de curs, 74 p (https://cantemir.ro/cursuriudc/1sem1/Facultati/Geografie/Anul%201/Meteorologie%20si%20climatologie/Meteorologie_si_Climatologie.PDF)

Ciulache, S. (1985), Climatele Pământului, Editura științifică și enciclopedică, București, 132p.

Donciu, C. (1965), Clima de la ecuator la poli, Editura științifică, București, 64 p.

Preview document

Climatul subtropical mediteranean - Pagina 1
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 2
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 3
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 4
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 5
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 6
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 7
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 8
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 9
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 10
Climatul subtropical mediteranean - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Climatul subtropical mediteranean.docx
 • Climatul subtropical mediteranean.pptx

Te-ar putea interesa și

Cultura Grâului

Capitolul I INTRODUCERE 1.1 Importanţa grâului Grâul este una dintre cele mai importante cereale şi planta care ocupă pe glob cele mai mari...

Republica Africă de Sud

Limite si pozitie geografica Republica Africa de Sud este o democraţie parlamentară cuprinzând nouă provincii şi se situeaza în partea de sud a...

Program turistic internațional în Monaco

Program turistic internaţional în Monaco Introducere Doriţi să vă petreceţi o saptămână din vară într-un mod deosebit? V-aţi plictisit mereu de...

Păstrarea și condiționarea cerealelor

Importanta graului Grâul este una dintre cele mai importante cereale şi planta care ocupă pe glob cele mai mari suprafeţe. El se bucură de o...

Egipt

COMPONENTA TERITORIULUI SI POZITIA ECONOMICO-GEOGRAFA Egiptul ocupa partea de nord-est a continentului African si Peninsula Sinai din Asia care...

Statele mediteraneene

STATELE MEDITERANEENE Curprinsă întreEuropa centrală, Asia occidentală şi Africa de nord , cu 2,5 milioane de km² şi aproximativ 3.860 km lungime...

Caracterizarea Merceologică a Făinii

Introducere Grâul (Triticum vulgare,Triticum durum) este una dintre cele mai vechi plante de cultură, cultivat in Asia şi Europa cu 5000-6000 ani...

Magreb și Sahara Occidentală

GEOLOGIA AFRICII Africa este un continent vechi, principala sa trăsătură, sub raport geologic fiind aceea că structurile de platformă au o largă...

Ai nevoie de altceva?