Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2429
Mărime: 4.31MB (arhivat)
Publicat de: Ioana C.
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

1. Introducere

Bucureștiul, în intervalul 1985-2020 a avut loc o evoluție rapida în ceea ce privește creșterea locuitorilor dar și a orașului propriu-zis, cea mai mare “explozie urbana” s-a simțit în special după anul 2000. Atunci, în capitală erau concentrate cele mai importante activități financiare, investiționale și de afaceri din țara noastră. Prin aceasta, Bucureștiul e cunoscut ca și una din metropolele europene care au cunoscut o dezvoltare impresionantă.

În perioada de studiu, Bucureștiul și-a diversificat și amplificat caracteristicile de metropolă, de aglomerație urbană de tip metropolitan. Dezvoltările urbane sunt atât de ordin cantitativ (extinderea teritorială a orașului și a ariei metropolitane, creșterea populației etc.), cât și de ordin calitativ (optimizarea funcțională a spațiului urban, restructurări în intravilan, descentralizare prin suburbanizare și reurbanizare, ridicarea gradului de echipare și amenajare a spațiului urban, ameliorarea calității mediului și a vieții).

Populația municipiului și în special a zonei suburbane a crescut în ritm tot mai rapid in ultimii ani. Dacă la recensământul din 18 martie 2002, populația Bucureștiului, în limitele sale administrative (adică municipiul București), era de 1.926.334 locuitori, aceasta ajunsese, conform estimărilor, la 2.155.240 în iulie 2020.

Creșterea influenței orașului asupra ariei periurbane s-a concretizat în extinderea teritorială a orașului propriu-zis și în apariția și dezvoltarea unui număr din ce în ce mai mare de orașe-satelit, în configurarea aglomerației urbane, numită deja „Marele București”, în dezvoltarea unei arii metropolitane de mari dimensiuni, care numără aproximativ 2,6 milioane de locuitori.

Evoluția teritorială foarte rapidă, ca și o serie de transformări structurale și funcționale majore din intravilan și suburbii, pot fi urmărite cu ajutorul sateliților de teledetecție. Analizele comparative, de ansamblu și de detaliu, a imaginilor satelitare succesive pun în evidentă transformările înregistrate de marele oraș și aria sa metropolitană în diferite intervale de timp. În acest mod pot fi intuite și direcțiile de dezvoltare în viitor. Observațiile desprinse din astfel de analize sunt, fără îndoială, de mare interes pentru studiile și proiectele de dezvoltare a Bucureștiului și a ariei sale de influenta.

Fig.1- Harta zonei de studiu

2. Metode și date

În acest proiect am analizat gradul de extindere teritorială (în principal suburbanizare), din ultimii 35 de ani (perioada post-comunistă), care au determinat schimbări majore în spațiul urban al municipiului București. În general cauzele ce au produs aceste schimbări sunt de natură fizică și socio-economică și au avut consecințe atât asupra mediului cat si asupra peisajului urban. În acest mod s-a ajuns la o mai bună înțelegere a caracteristicilor, a dinamicii creșterii urbane dar și a schimbărilor legate de utilizarea terenului, din agricultură și arii naturale.

Teledetecția ca tehnică de analiza a oferit multe avantaje față de abordările tradiționale de monitorizare a acoperirii terenurilor care depind de anchetele de teren. Datele spațiale procesate au ajutat la înțelegerea și vizualizarea dinamicii teritoriale, precum și la stabilirea legăturilor dintre factorii naturali și principalele tipuri de schimbare, iar rezultatele arată o evoluție spațială vizibilă a zonei urbane analizate.

Așadar, obiectivele studiului pot fi rezumate după cum urmează: detectarea limitelor creșterii urbane și direcția de expansiune a Bucureștiului, depistarea locurilor unde s-a produs expansiunea urbană, mărimea și tendința acestei creșteri, precum și realizarea unor hărți care vor arăta schimbările de utilizare a terenului în municipiu în perioada 1985-2020.

Pentru a ajunge la aceste rezultate, am urmărit 3 etape: (1) colectarea datelor, (2) procesarea digitală a imaginilor și (3) analiza schimbărilor spațiale urbane.

Bibliografie

- https://earthexplorer.usgs.gov/

- https://eos.com/landviewer/

- https://www.teoalida.ro/harta-bucuresti/

- București - Wikipedia

- https://www.pmb.ro/

- https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c522e0b34dea4650b4b8909ebc862639

- Ghyka, Celia (2010), O cartografie a violenței spațiale, Editura Muzeul Literaturii Române, București (http://www.cesindcultura.acad.ro/images/fisiere/rezultate/ postdoc/rapoarte%20finale%20de%20cercetare%20stiintifica%20ale%20cercetatorilor%20postdoctorat/lucrari/Ghyka_Celia.pdf)

- Light, Duncan, Craig Young (2010), Reconfiguring socialist urban landscapes: the ‘left-over’ spaces of state-socialism in Bucharest (http://www.humangeographies. org.ro/articles/41/4_1_10_Light.pdf)

- Loghin, Vasile (2011), Evoluții urbane ale Bucureștiului și ariei sale metropolitane evidențiate prin interpretarea imaginilor satelitare, revista Geograful, anul III, nr. I-II, pp. 44-50 (http://apgr.eu/downloads/Geograful%20_1_2_2011.pdf)

- Mitrica, Bianca, Ines Grigorescu (2016), Romania. Natura si Societate, Editura Academiei Romane, București, pp. 250-291 (https://www.researchgate.net/ publication/313679886_DEZVOLTAREA_URBANA_SI_ARIILE_METROPOLITANE)

- ** (2016), Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov, București.

- ** (2000) Planul Urbanistic General al Municipiului București

Preview document

Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 1
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 2
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 3
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 4
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 5
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 6
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 7
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 8
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 9
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 10
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 11
Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020 - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Evolutia spatiala a Municipiului Bucuresti intre 1985-2020.docx

Alții au mai descărcat și

Monografia climatică a Municipiului București

Introducere Am optat pentru alegerea oraşului Bucureşti în realizarea monografiei climatice din motive pur subiective, acest oraş fiind oraşul meu...

Monografia Bucureștiului

Orasul Bucuresti, este capitala Romaniei, este principalul centru politic, administrativ, economic, financiar, bancar, educational, stiintific si...

Particularități biopedografice în București - Sector 3

Capitolul I – Localizarea geografica Bucuresti, capitala României, este localizat în sud-estul tarii, în Câmpia Vlasiei din Câmpia Româna, la...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?