Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 6091
Mărime: 2.56MB (arhivat)
Publicat de: Mihai D.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liliana Zaharia
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Climatologie și Resurse de Apă

Cuprins

 1. Capitol I. Aspecte privind monitorizarea și managementul apelor
 2. 2
 3. 1.1. Managementul apelor la nivel național : Administrația Națională -
 4. ApeleRomâne -
 5. 2
 6. 1.1.1. Dispoziții generale 2
 7. 1.1.2. Principalele atribuții 2
 8. 1.1.3. Structura organizatorică a instituției 3
 9. 1.2. Administrația bazinală Jiu (A.B.A. Jiu) 5
 10. 1.2.1. Prezentare 5
 11. 1.2.2. Principalele atribuții 5
 12. 1.2.3. Structura organizatorică a instituției 6
 13. 1.3. Rețeaua hidtrografică și stațiile hidromentrice din cadrul A.B.A. Jiu 9
 14. Capitol II. Aspecte privind resursele de apă din localitatea de
 15. origine/reședință
 16. 11
 17. 2.1. Introducere 11
 18. 2.2. Apele curgătoare 12
 19. 2.2.1. Procesele specifice albiei 13
 20. 2.2.2. Regimul hidrologic al râului Gilort în aria localității Turburea 17
 21. 2.3. Fenomene hidrologice extreme 23
 22. 2.4. Poluarea, calitatea și protecția apelor 24
 23. 2.5. Valorificarea resurselor de apă și amenajări specifice 26
 24. Bibliografie
 25. 28

Extras din proiect

Capitolul I.

Aspecte privind monitorizarea și managementul apelor

1.1. Managementul apelor la nivel național : Administrația Națională

- ApeleRomâne -

1.1.1. Dispoziții generale.

Administrația națională ,,Apele Române,, este o insitituție publică de interes național, cu

personalitate juridică care funcționează pe bază de gestiune ecomomică și autonomie financiară,

în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor. Instituția a fost înființată prin

ordonanță de urgență a guvernului Nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin legea Nr. 404/2003

cu modificările și completările ulterioare.

Sediul Administrației Naționale ,,Apele Române,, conform Hotărârii de Guvern Nr. 1176

din 29 septembrie 2005 privind aprobarea statutului de organizare și funcțioarea a Administrației

Naționale ,,Apele Române,, este pr Strada Edgar Quinet nr. 6, sector 1, București.

1.1.2. Principalele atribuții.

Administrația Naționala ,,Apele Române,, are următoarele atribuții principale:

- Gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterană și protecția

acestora împotrivă epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor

resurse;

- Administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului Național de

Gospodărire a Apelor, aflată în administrarea sa;

- Administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor

și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei plajei mării, a zonelor umede și a celor

protejate, aflate în patrimoniu;

- Adminisrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului Național de Veghe Hidrologică și

Hidrogeologică;

- Adminisrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului Național de Supraveghere a calității

resurselor de apă;

- Realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile Sistemului de

Gospodărire a Apelor, elaborarea de produse software în domeniul gospodăriirii apelor,

hidrologiei și hidrogeologiei;

- Asigurarere fucțiilor de operator unic pentru resursele de suprafață naturale sau

amenajate, indiferent de deținătorul cu orice titlul al amenajării, și pentru resursele de apă

subterane, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, cu potențialele lor naturale, cu

excepția resurselor acvatice vii, în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres în

reglementările specifice în vigoare;

- Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subtereane în toate

formele sale de utilizare cu potențialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe bază

de abonamente, conform prevederilor legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările

ulterioare;

- Apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodarire a apelor aflate în

administrarea sa și gestionarea stocurilor de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva

inudațiilor:

- Întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al

statului, cu rol de apărare împotriva inundațiilor, aflate în administrare;

- Avizarea și autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor și

activităților ce se execută pe apă sau au legătură cu apele;

- Instruirea și perfecționarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele

proprii de formare profesională și/sau în colaborare cu alte instituții specializate;

- Realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instrucțiuni, monografii și tiparuri în

domeniul apelor;

- Elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;

- Îndeplinirea angajamentelor luate de statul român prin acordurile și convențiile

internaționale din domeniul apelor;

- Implrementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

Bibliografie

Ciocăzan G. (2012), Resursele de apă ale bazinului hidrografic Gilort, Editura

Academiei Române, București.

Ichim I., Bătucă D., Rădoane M., Dumă, D. (1989), Morfologia și dinamica albiilor

de râuri, Editura Tehnică, București.

Marinescu E. (2007), Studiul reliefului din bazinul hidrografic Gilort, rezumatul tezei

de doctorat.

Minoniu A.Ș. (2009), Analiza frecvenței de producere a viiturilor pe râurile din

hidrografic Gilort, Geographia Napocensis, 3(2):109-118.

Minoniu, A. Ș. (2011), Analiza parametrilor undelor de viitură de pe râurile din bazinul

hidrografic Gilort, Geographia Napocensis, 5(2):31-40.

Pișota I., Zaharia L. (2002), Hidrologie, Editura Universității din București, București.

Pișota I., Zaharia L., Diaconu C. (2010), Hidrologie, Editura Universitaria, București.

Pleniceanu V., Ionuș O. (2009), Hidrologie generală - curs universitar, Editura

Universitaria, Craiova.

Savin C. (2008), Râurile din Oltenia - monografie, Editura Sitech, Craiova.

Săndița M.D. (2010), Așezările umane din bazinul hidrografic Gilort, MJM, Craiova.

Zăvoianu I. (2002), Hidrologie, Editura Fundației România de Maine, București.

- ** (1992), Atlasul Cadastrului Apelor din România, ANAR.

- ** (1999-2008), Administrația Bazinală de Apă Jiu, Craiova.

- ** (2015), Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, ABA Jiu.

Preview document

Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 1
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 2
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 3
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 4
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 5
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 6
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 7
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 8
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 9
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 10
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 11
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 12
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 13
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 14
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 15
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 16
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 17
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 18
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 19
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 20
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 21
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 22
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 23
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 24
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 25
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 26
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 27
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 28
Monitorizarea și managementul resurselor de apă din cadrul localității Turburea județul Gorj - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Monitorizarea si managementul resurselor de apa din cadrul localitatii Turburea judetul Gorj.pdf

Ai nevoie de altceva?