Percepția riscului urban la inundații în sectorul 4

Proiect
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 16 în total
Mărime: 5.74MB (arhivat)
Publicat de: Mihai D.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniel Constantin Diaconu
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Specializare: climatologie și resurse de apă

Cuprins

  1. 1. Introducere ..a 3
  2. 2. Scop și obiective .4
  3. 3. Zona de studiu .5
  4. 4. Date și metode .6
  5. 5. Rezultate ..8
  6. 6. Discuții ...13
  7. 7. Concluzii 14
  8. Bibliografie 15

Extras din proiect

1.Introducere

La nivel mondial, inundațiile sunt cele mai întâlnite hazarduri naturale. Inundațiile urbane au un impact semnificativ pe plan economic, social și de mediu. Efectele sunt greu de gestionat pe fondul unor măsuri structurale insuficiente (Khan et al. 2011; Barros 2017).

Riscul la inundații crește odată cu extinderea ariilor antropizate, ca urmare a presiunii asupra schimbării modului de utilizare a terenurilor (Dihn at al. 2012; Da Silva et al. 2017).

Zonele urbane, ca centre majore a populației și a activităților economice, se confruntă cu un nivel ridicat de risc la dezastre, dezastre care au un efect negativ asupra oamenilor, transportului, serviciilor publice și afacerilor din orașe, iar infrastructura joacă un rol important în sănătatea oamenilor si economie (Leichenko 2011; Loo and Leung 2017; Zelenakova et al. 2017; Burton 2015; Johnson and Blackburn 2014; Neal 2014).

2. Scop și obiective

3. Zona de studiu

Orașul București este localizat într-o zonă de câmpie (Fig.1) ce prezintă altitudini reduse (100-115 m în nord-vest și 50-60 m în sud-est, în albia majoră a Dâmboviței).

Sectorul 4 este situat în sudul municipiului București, fiind delimitat de Piața Unirii în nord, Șoseaua de Centură în sud, Șoseaua Giurgiului în vest și comuna Popești Leordeni în est.

Din punct de vedere al reliefului, sectorul 4 este amplasat, în mare parte, pe Valea Dâmboviței, care prezintă un mal drept abrupt și înalt (10-15 m) și un mal stâng mai coborât (4-5 m în amonte și 7-8 în aval) (Local Committee for Emergency Situations District 4, Bucharest 2018.).

4. Date și metode (O1)

Modelul digital al terenului (DEM) - harta altitudinii, pantei, acumulării fluxului de apă și harta arealelor mai mult sau mai puțin predispuse la inundații.

Harta cantității de precipitații - modelul precipitațiilor medii anuale din România, din perioada 1970-2000 (WorldClim 2017).

Metoda de interpolare - Ponderea Distanței Inverse (IDW).

Bibliografie

ANAR (Administrația Națională Apele Române), INHGA (Institutul Național da Hidrologie și Gospodărirea Apelor). 2012. „Hărțile de hazard și risc la inundații, prima etapă de implementare a Directivei 2007/60/CE - evaluarea preliminară a riscului la inundații”[ Flood hazard and risk maps, the first stage of implementation of Directive 2007/60 / EC - preliminary flood risk assessment].[in Romanian].

Armaș, I. 2012. „Riscuri naturale (Cultura riscului). Sinteze pentru pregătirea examenului.” [Natural hazards (Risk culture). Synthesis for exam preparation].[in Romanian]. University of Bucharest. Accessed 25 November, 2020. http://www.ahgr.ro/media/117072/hazard_risc.pdf

Da Silva, P.R.B., Makara, C.N., Munaro, A.P., Schnitzler, D.C., Diaconu, D.C., Sandu, I., and C. Poleto. 2017. „Risks Associated of the Waters from Hydric Systems Urban's The case of the Rio Barigui, south of Brazil.” Revista de chimie, 68 (8), 1834-1842. https://doi.org/10.37358/RC.17.8.5776.

Dinh, Q., Balica, S., Popescu, I., and A. Jonoski. 2012. “Climate change impact on flood hazard, vulnerability and risk of the Long Xuyen Quadrangle in the Mekong Delta.” International Journal of River Basin Management, 10 (1), 103-120. https://doi.org/10.1080/15715124.2012.663383.

Local Committee for Emergency Situations District 4, Bucharest. 2018. “Plan de analiză și acoperire a riscurilor” [Risk analysis and coverage plan]. [in Romanian]. Accessed November 26, 2020. https://ps4.ro/wp-content/uploads/2018/10/Plan-de-analiza-si-acoperire-al-riscurilor-UATS4.pdf

Tingsanchali, T. 2012. „Urban flood disaster management.” Procedia Engineering, 32, 25-37. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.1233.

WorldClim. 2017.”Historical climate data.” Accessed December 3, 2020. https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

Conținut arhivă zip

  • Perceptia riscului urban la inundatii in sectorul 4.pptx

Ai nevoie de altceva?