Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 37225
Mărime: 10.46MB (arhivat)
Publicat de: Viorel Sîrbu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Marinescu
Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie Specializarea: Geografie

Cuprins

 1. 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I 5
 3. 1.1. Aşezarea geografica şi limitele zonei studiate 5
 4. 1.2. Istoricul cercetărilor 9
 5. CAPITOLUL II – GEOLOGIA 11
 6. 2.1. Alcătuirea litologică şi stratigrafia 11
 7. 2.2. Evoluţia paleogeografică 13
 8. CAPITOLUL III – RELIEFUL 14
 9. 3.1. Aspecte morfografice si morfometrice 14
 10. 3.2. Tipurile genetice şi formele de relief 17
 11. 3.3. Procese geomorfologice actuale 25
 12. CAPITOLUL IV – CLIMA 26
 13. 4.1. Factorii genetici ai climei 26
 14. 4.2. Caracterizarea principalelor elemente climatice 30
 15. CAPITOLUL V – APELE 35
 16. 5.1. Reţeaua hidrografică 35
 17. CAPITOLUL VI – FLORA ŞI VEGETAŢIA 46
 18. 6.1. Utilizarea Terenurilor 48
 19. CAPITOLUL VII – FAUNA 50
 20. CAPITOLUL VIII – SOLURILE 52
 21. CAPITOLUL IX – PROBLEME ALE OCROTIRII NATURII 53
 22. 9.1. Consideraţii generale 53
 23. 9.2. Statutul ariilor naturale protejate 54
 24. CAPITOLUL X – POTENŢIALUL TURISTIC AL MUNŢILOR LATORIŢEI 58
 25. 10.1. Căi de acces 58
 26. 10.2. Puncte de plecare în excursii 60
 27. 10.3. Marcaje turistice 68
 28. 10.4. Turism de iarnă,alpinism şi pîrtii de schi 69
 29. 10.5. Trasee turistice 70
 30. 10.6. Trasee de culme 108
 31. CONCLUZII 113
 32. BIBLIOGRAFIE 116

Extras din proiect

1. Introducere

Realizarea în ultimii 20 de ani a celui mai mare sistem hidroenergetic de pe apele interioare –amenajarea Lotru- a deschis in acelasi timp porţile unei noi magistrale a turismului romînesc,magistrala Lotru-Jiu,care se desfăsoară,in cea mai mare parte,pe valea Lotrului.De o parte si de cealaltă a rîului,acum îmblanzit,se înalţă munti cu vîrfuri semeţe,cu păduri intinse şi poiene smălţate cu flori multicolore,cu izvoare cristaline si lacuri glaciare.

La acestea se adauga arhitectura modernă a staţiunilor de mare perspectiva – Voineasa si Vidra,care,împreună cu lacurile de acumulare din împrejurimi,constituie importante obiective turistice de interes naţional şi chiar internaţional.

Dacă marile masive muntoase care străjuiesc îndeaproape valea Lotrului sînt deja cunoscute din paginile unor ghiduri sau ale revistelor de turism,grupul Munţilor Latoriţei nu a făcut obiectul unei lucrări aparte.La aceasta a contribuit,desigur,şi statutul său incert în ceea ce priveşte denumirea,împărţirea sau apartenenţa geografică,precum şi insuficienta cunoaştere a pitorescului lor.

Între masivele care-i înconjoara,Munţii Latoriţei se disting printr-o mare varietate a formelor de relief.Caracterul lor alpin,cu clădiri si lacuri glaciare,cu piscuri calcaroase albind sub strălucirea soarelui,la care se adauga peisajul munţilor mijlocii,acoperiţi cu paduri de fag ,în amestec pe alocuri cu răşinoase,care işi schimbă periodic înfăţişarea sub semnul anotimpurilor,întregesc imaginea de ansamblu a acestor munţi Trupul lor alungit si uşor arcuit se întinde între rîul Lotru,cu vestitele sale cataracte,şi afluentul său principal Latoriţa,care,în curgerea lui vijelioasă,a săpat unul dintre cele mai frumoase defilee din ţara.Regiunea de la izvoarele Latoriţei,care aduce atîta farmec în sufletul drumeţului pasionat de natura,deţine atribute superioare ca valoare peisagistică-de unde propunerea ca ea să fie inclusă în viitorul parc naţional al Munţilor Parîng,spre folosul ştiinţei şi al ocrotirii naturii,deopotrivă.

CAPITOLUL I

1.1. Aşezarea geografică şi limitele zonei studiate

Teritoriul muntos cuprins intre Olt si Jiu,din cadrul Carpaţilor Meridionali,reuneşte mai multe masive cu o altitudine remarcabila si cu frumuseţi nebănuite.Între acestea se afla şi Munţii Latoriţei,cu o dezvoltare mai redusa in raport cu celelalte masive,culmea principala a acesteia depaşind 30 kilometri lungime.

Fig. 1 Localizarea Munţilor Latoriţei (1)

Fig. 2 Localizarea Munţilor Latoriţei in grupa Munţilor Parâng

Fig. 3 Localizarea-Muntii Latoriţei, Fig. 4 Munţii Latoriţei-imagine din jud Vâlcea satelit

Numele lor provine de la cel al Latoriţei,principalul afluent de dreapta al Lotrului,toponimul munţilor fiind stabilit deci dupa numele vaii mai importante din regiune.Sunt cunoscute înca din secolul al XVII-lea si unele vîrfuri mai importante din acest teritoriu ca:Fratoşteanu,Mînăileasa sau Repezi.Ele apar inscrise si pe harta întocmita de inginerul austriac Fr.Schwanz in anul 1722.

Unele lucrari mai vechi utilizeaza pentru Latoriţa numele de Latriţa,susţinut şi de specialişti contemporani in toponimie,sugerînd un diminutiv feminin(soră sau soţie) al Lotrului.Numele s-a încetaţenit cu timpul in forma actuala,vechea denumire păstrîndu-se doar in legendă.

Deşi pastorii au cunoscut aceşti munţi din vremuri vechi datorită păşunilor bogate de aşezarile mari si de arterele de comunicaţie a făcut ca ei sa fie puţin cutreieraţi de către turişti.

Situaţi între apa Lotrului şi cea a Latoriţei,apartenenţa geografica a Munţilor Latoriţei comportă unele discuţii referitoare la ataşarea lor fie la Masivul Parîng,fie la Munţii Lotrului.

Emmanuel de Martonne(1907)reunea toţi munţii de la vest de Olt sub denumirea de Munţii Lotrului(dupa numele celei mai importante văi din regiune),in cadrul cărora,distingea Masivul Parîng si Munţii Căpăţînii de-o parte si de alta a aliniamentului Curmătura Olteţului-Vîrful Turcinu.Astfel,Munţii Latoriţei erau împărţiţi intre cele două masive(Parîng şi Căpăţînii)situate la sud de rîul Lotru.

O împarţire asemănătoare adoptă si V.Mihăilescu(1963, 1977),care,deşi aminteşte de Munţii Latoriţei,situeaza limita între Masivul Parîngului Mare si Munţii Căpăţînii pe aliniamentul văilor Vidra-Pîrîul lui Tocan,împărţindu-i astfel în două jumătăţi aproximativ egale.Aceeasi împarţire este adoptată de Valeria Velcea si A.Savu(1982).

Ultimele lucrări cartografice cu caracter naţional,şi în principal „Harta unitaţilor de relief”,evidenţiază în mod distinct Munţii Latoriţei ca munţi separaţi în cadrul masivelor dintre Olt si Jiu (Gr.Posea si L.Badea, 1984)

Considerăm că Munţii Latoriţei,prin potenţialul lor natural si economic,prin peisajul oarecum inedit,reprezintă o unitate montană şi cu un remarcabil potenţial turistic ce necesită o prezentare separată.

Ca teritoriu administrativ,Munţii Latoriţei se situeaza în partea nord-vestică a judeţului Vîlcea. Se desfăşoară între între următoarele coordonatele geografice:

45°20’ şi 45°30’ latitudinea nordică şi între 23°34’ şi 24°18’ longitudine estică.

Foto. 1 Munţii Latoriţei

Limite. Delimitarea Munţilor Latoriţei în condiţiile arătate mai sus nu întîmpina dificultaţi,deoarece ei se desfăşoară între Latoriţa şi Lotru,pe teritoriul cuprins între izvoarele acestora şi punctul lor de confluenţa (Gura Latoriţei).

Spre nord şi est,de la Obîrşia Lotrului şi pînă la Gura Latoriţei rîul Lotru separă Munţii Latoriţei de cei a-i Lotrului.În această porţiune,pe Lotru se află două lacuri de acumulare:Vidra(1289 m),ce îşi întinde apele din amonte de confluenţa Vidruţei,şi Balindru(1030 m),mult mai redus ca întindere,situat la confluenţa pîrîului cu acelaşi nume cu Lotru.

La vest,de la confluenţa cu pîrîul Iezer pînă la Obîrşia Lotrului ,Lotrul separă Culmea Cărbunele – Mirăuţu din Munţii Latoriţei de Masivul Parîng.

Limita sudică a masivului o constituie pîrîul Latoriţa,care,adunîndu-şi izvoarele cele mai sudice de sub versantul estic al Vîrfului Mohoru(valea Urdele),străbate spre est un defileu spectaculos,colectînd ape atît din Munţii Latoriţei,cît şi din cei ai Căpăţînii.Pe traseul său se află,deasemenea,două lacuri de acumulare:Galbenu(1304 m) si Petrimanu(1130 m),ale căror ape sunt conduse printr-o galerie subterană spre lacul Vidra.

După cum se poate observa şi pe hartă, limitele sînt date în principal de reţeaua hidrografică. Singurul sector în care aceşti munţi se leagă direct de cei înconjurători se află în Şaua lezer, situată la nord de Vîrful Iezer (2157 m), acolo unde se face legătura cu Munţii Parîng.

Preview document

Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 1
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 2
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 3
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 4
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 5
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 6
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 7
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 8
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 9
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 10
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 11
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 12
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 13
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 14
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 15
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 16
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 17
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 18
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 19
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 20
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 21
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 22
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 23
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 24
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 25
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 26
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 27
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 28
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 29
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 30
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 31
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 32
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 33
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 34
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 35
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 36
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 37
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 38
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 39
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 40
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 41
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 42
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 43
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 44
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 45
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 46
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 47
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 48
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 49
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 50
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 51
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 52
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 53
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 54
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 55
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 56
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 57
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 58
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 59
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 60
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 61
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 62
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 63
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 64
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 65
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 66
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 67
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 68
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 69
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 70
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 71
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 72
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 73
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 74
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 75
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 76
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 77
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 78
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 79
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 80
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 81
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 82
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 83
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 84
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 85
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 86
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 87
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 88
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 89
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 90
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 91
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 92
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 93
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 94
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 95
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 96
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 97
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 98
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 99
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 100
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 101
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 102
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 103
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 104
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 105
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 106
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 107
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 108
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 109
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 110
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 111
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 112
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 113
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 114
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 115
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 116
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 117
Studiu fizico-geografic al Munților Latoriței - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Studiu Fizico-Geografic al Muntilor Latoritei.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea turistică a reliefului din Munții Căpățânii

I. CARACTERIZAREA MORFOLOGICA A UNITATII 1. Pozitia geografica Daca privim harta Romaniei, observam ca in Carpatii Meridionali, intre vaile...

Potențialul turistic al reliefului Munților Căpățânii

1. CONSIDERAȚII GENERALE 1.1 Poziția geografică a munțior Căpățânii Munții Căpățânii sunt o grupă muntoasă a Munților Șureanu-Parâng-Lotrului,...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Geomorfologie

DEFINIŢIE ŞI OBIECT DE STUDIU Geomorfologia este ştiinţa geografică care studiază relieful terestru. Relieful reprezintă ansamblul formelor...

Ai nevoie de altceva?