Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 6525
Mărime: 11.97MB (arhivat)
Publicat de: Lorena Trif
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Baias

Extras din proiect

1.Așezarea geografică a U.A.T. Municipiul Carei

Fig.1. Așezarea geografică a Municipiului Carei în județul Satu Mare

Sursa: website 1

A.Așezarea geografică din punct de vedere administrativ

Municipiul Carei se află situat în județul Satu Mare în partea de nord- vest a României și în partea de sud-vest a județului Satu Mare

- UAT Carei se învecinează:

- în Nord cu localitățile Berveni,Cămin, Căpleni

- în Vest cu localitățile Urziceni, Foieni și Sanislău

- în Sud cu localitățile Tiream , Petrești și Căuaș

- în Est cu localitatea Moftin

Municipiul Carei mai are în componența sa Cartierul Ianculești situate la 8,1 km față de oraș.

Față de reședința de județ Satu Mare, Careiul se află situat la exact 50 km iar față de Oradea se situează la 100 km.

Orașul Carei se întinde pe o suprafață de 102.000.000 m² iar populația orașului însumează un număr de 21.112 locuitori. (Sursa https://ro.wikipedia.org/wiki/Carei)

După coordonatele geografice orașul este amplasat pe paralela 47°41′2.28″N

Meridianul 22°28′0.73″E. ( Sursa https://ro.wikipedia.org/wiki/Carei)

B. Așezarea orașului din punct de vedere fizico-geografic

Municipiul Carei este situat în nord-estul Câmpiei Careiului, acesta fiind așezat într-un punct mai înalt față de câmpiile din împrejurimi având altitudini cuprinse între 140-160 m deasupra nivelului mării și dominând cu 30-40 m câmpiile mai joase precum campia Ecedei și a Ierului.(SIDU 2014-2020)

Fig.2. Așezarea fizico-geografică a U.A.T. Carei în județul Satu-Mare

Sursa: https://blog.worldlifetimejourneys.com/satu-mare-en.html

2.Resurse turistice naturale, identificare și descriere

„Se caracterizează printr-o mare diversitate genetică, dimensională și fizionomică. Prin intermediul lor se includ în sfera atractivității și activitățiilor recreative atât recreative atât elemente concrete, materializate ale mediului geografic (relief, ape,structuri litologice, vegetație) cât și însușiri ale acestuia (cele climatice, îndeosebi). Dealtfel cadrul natural îndeplinește concomitent un dublu rol și anume cel de suport natural al tuturor activităților din domeniul turismului, precum și cel de motivație esențială a acestora atunci când frumusețea sa determină constituirea fluxurilor turistice (Cocean,1993,p39)”.

2.1Relief și geologie

„Relieful se instituie în cea mai bogată și variată resursă atractivă a globului terestru. El alcătuiește coloana vertebrală a oricărui peisaj, el îi creionează personalitatea. Lui îi revine sarcina unui factor omniprezent, chiar și atunci când atractivitatea principală are alte origini, prin cadrul oferit tuturor activităților recreative. De asemenea, elementele reliefului sânt implicate în creionarea trăsăturilor atractive ale altor elemente ale cadrului natural, de ordin hofrografic, climatic sau biotic. Influența este însă reciprocă, resursele atractive ale reliefului îmbogățindu-se prin aportul acestora.

Importanța reliefului pentru turism este ilustrată înainte de orice prin numărul apreciabil al formelor care, la nivel individual sau al asocierii peisagistice, etalează atracții multiple.Dintre aceste forme menționăm: abrupturile, crestele, pasurile și trecătorile, cheile, defileele și canioanele, craterele și conurile vulcanice, văile, țărmurile, câmpurile cu dune sau doline, ponoarele, ravinările, peșterile meandrele etc. Dintre peisajele rezultate din asocierea unor astfel de forme subliniem atractivitate reliefului carstic, vulcanic sau glaciar.(Cocean, 1993,pp41-42)”

Bibliografie

- Cocean P. (1993), Geografia Turismului, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.

- Nagy L.(2002),Carei- Nagykîroly- Großkarol, Editura Corvin sub patronajul Primăriei Municipiului Carei, Carei.

- Pop G.(2005),Dealurile de vest și câmpia de vest, Editura Universității din Oradea, Oradea

- STRATEGIA INTEGRATA DEDEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI CAREI PENTRU PERIOADA 2014-2020

- Website 1: https://ro.wikipedia.org/wiki/Carei

- Website2:https://www.booking.com/hotel/ro/l-art-carei.ro.html?aid=1541467;sid=01e6fe887283c749d3e4ca3bc080fcdf;dest_id=3946125;dest_type=hotel;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=0;hpos=0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1637597970;srpvid=a54972c868570096;type=total;ucfs=1;sig=v1E_Ugy7_t&#tab-main

- Website3:https://www.booking.com/hotel/ro/central-carei.ro.html?aid=1541467&sid=01e6fe887283c749d3e4ca3bc080fcdf&dest_id=-1154772&dest_type=city&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=popularity&srepoch=1637598599&srpvid=9aee7402384a0044&type=total&ucfs=1&sig=v13dtPlC-n&activeTab=photosGallery

- Website4: https://www.vrajaviilorcarei.ro/

- Website 5: https://www.facebook.com/strandcarei/photos/4374675009256493

- Website 6:https://www.visitcarei.ro/info/istoricul-castelului-karolyi.html

The Pannonian Region [WWW Document], n.d. URL https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/pannonian/index_en.htm#regional_features (accessed 12.3.21).

Preview document

Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 1
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 2
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 3
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 4
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 5
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 6
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 7
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 8
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 9
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 10
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 11
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 12
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 13
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 14
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 15
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 16
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 17
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 18
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 19
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 20
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 21
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 22
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 23
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 24
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 25
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 26
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 27
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 28
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 29
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 30
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 31
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 32
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 33
Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Unitatea Administrativ Teritoriala Carei - Studiu de Geografia turismului.docx

Ai nevoie de altceva?