Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 16573
Mărime: 3.68MB (arhivat)
Publicat de: Ruxandra Moldovan
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prodan Mihai, Prodan Mihai

Cuprins

 1. Memoriu justificativ
 2. Tema proiectului
 3. Capitolul 1. Introducere în tehnica obţinerii frigului artificial
 4. 1.1 Evoluţia frigiderelor casnice pag.7
 5. 1.2 Agenţi frigorifici pag.12
 6. 1.3 Materiale de izolaţie pag.15
 7. Capitolul 2. Compresoare frigorifice
 8. 2.1 Compresoare deschise pag.18
 9. 2.2 Compresoare semiermetice pag.19
 10. 2.3 Compresoare ermetice pag.23
 11. Capitolul 3. Construcţia şi funcţionarea
 12. motocompresoarelor ermetice
 13. 3.1 Generalităţi pag.24
 14. 3.2 Uleiuri frigorifice pag.25
 15. 3.3 Substanţe anticongelante (antigel) pag.25
 16. 3.4 Releul de pornire pag.26
 17. 3.5 Releul de protecţie pag.27
 18. 3.6 Termostatul pag.29
 19. 3.7 Noi sisteme de pornire şi protecţie a motocompresoarelor ermetice pag.32
 20. Capitolul 4. Calculul termic al instalaţiei frigorifice
 21. 4.1 Calculul ciclului teoretic al instalaţiei frigorifice cu R 134a pag.40
 22. 4.2 Calculul ciclului teoretic al instalaţiei frigorifice cu R600a pag.42
 23. 4.3 Dimensionarea şi alegerea compresorului pag.48
 24. 4.3.1 Calculul termic al compresorului care utilizeaza R134a
 25. 4.3.2 Calculul termic al compresorului care utilizeaza R600a
 26. 4.4 Dimensionarea şi alegerea schimbătoarelor de căldură pag.52
 27. 4.4.1 Vaporizatorul pag.53
 28. 4.4.2 Condensatorul pag.56
 29. Capitolul 5. Schema electrică a congelatorului pag.60
 30. Capitolul 6. Indicatori de exploatare a congelatoarelor casnice
 31. 6.1 Indicatori de funcţionare normală a agregatului frigorific pag.64
 32. 6.2 Defecţiuni şi cauzele producerii lor pag.66
 33. Bibliografie :

Extras din proiect

Memoriu Justificativ

Tehnologiile de fabricare a instalaţiilor frigorifice de refrigerare şi conservare a produselor alimentare a luat o mare amploare. Scopul major al utilizării instalaţiilor frigorifice de refrigerare şi conservare a produselor alimentare este de a dezvolta şi perfecţiona toate verigile lanţului frigorific în aşa fel încât, prin acesta, să se contribuie în cât mai mare măsură la satisfacerea necesităţilor de alimentaţie raţională şi diversificată a populaţiei, la creşterea gradului de bunăstare şi civilizaţie.

Modernizarea tehnologilor de utilizare a frigului artificial în refrigerarea şi conservarea produselor alimentare impun, pe de o parte perfecţionarea sistemelor frigorifice, îmbogăţirea concepţiei şi performanţelor maşinilor şi aparatelor din cadrul acestora.

Lucrarea de faţă prezintă proiectarea unei combine frigorifice cu comprimare mecanică de vapori. Lucrarea este structurată în şase capitole.

Capitolul unu tratează bazele obţineri frigului artificial, evoluţia frigiderelor casnice, agenţi frigorifici şi a materialelor izolante, expunându-se proprietăţile agenţilor frigorifici, făcându-se o comparaţie între mai mulţi agenţi şi problematica influenţiei lor asupra mediului.

Capitolul doi prezintă generalităţi despre compresoare frigorifice : compresoare deschise, compresoare semiermetice, compresoare ermetice.

Capitolul trei tratează construcţia şi funcţionarea motocompresoarelor ermetice, uleiuri frigorifice, substanţe anticongelante şi sistemele de pornire şi protecţie a motocompresoarelor ermetice.

Capitolul patru prezintă calculul termic al instalaţiei frigorifice, dimensionare şi alegerea compresorului, modul de alegere a schimbătoarelor de căldură, diferite tipuri de condensatoare şi vaporizatoare ce pot fi alese.

Capitolul cinci cuprinde o prezentare a schemei electrice a congelatorului casnic.

Ultimul capitolul tratează indicatori de exploatare a congelatoarelor casnice, indicatori de funcţionare normală a agregatului frigorific, defecţiunile şi cauzele producerii lor.

Prin natura ei, lucrarea face legătura între specialitatea de frigotehnist şi beneficiarii frigului artificial.

TEMA PROIECTULUI

Să se proiecteze o combina frigorifica pornind de la următoarele date iniţiale :

- Puterea frigorifică: Qo=150 W

-Temperatura de vaporizare a agentului: to= -15°C

-Temperatura de condensare a agentului: tc= 55°C

Capitolul1. Introducere în tehnica obţinerii frigului artificial.

Analiza unei ţări din punct de vedere tehnico-economic se poate face şi după nivelul de dezvoltare a industriei frigului. Această industrie este la fel de importantă ca industria energetică, cele două sectoare aflându-se într-o "simbioză" mai exact nu se poate concepe producerea frigului artificial fără energie electrică, iar în ultimul timp frigul artificial ajută la apariţia unor fenomene ce pot revoluţiona producţia şi transportul energiei electrice.

Energia electrică s-a aflat încă de la începuturile frigotehniei moderne la originea proceselor din majoritatea sistemelor frigorifice.

Se poate afirma că tehnologile frigorifice au jucat şi vor juca un rol esenţial in creerea unor condiţii din ce în ce mai bune vieţii generaţilor actuale şi viitoare.

Un corp ce are temperatura mai ridicată decât al mediului cel înconjoară fie el lichid sau gazos se va răci pe cale naturală până la o temperatură de echilibru. Răcirea unui corp sub temperatura ambiantă se poate realiza numai printr-un aport de energie din exterior (de obicei energie electrică), aceasta realizându-se numai într-un sistem frigorific.

Acest lucru se poate observa în figura 1.1

Fig 1.1

Qo - căldura preluată de la sursa rece

Qc - căldura cedată la sursa caldă

W - energia consumată de sistem pentru transfer

Ecuaţia de bilanţ termic are următoarea formă :

Qo+W=Qc

Sistemele frigorifice se clasifică astfel:

I)- după natura energiei consumate :

a) energie mecanică – sisteme frigorifice cu comprimare mecanică

b) energie termică

c) energie electrică

a) sistemele frigorifice care consumă energie mecanică se pot clasifica după natura fluidului de lucru astfel :

1) sisteme frigorifice cu comprimare mecanică de gaze – la care

agentul de lucru rămâne tot timpul în fază gazoasă pe parcusul desfăşurării ciclului

2) sisteme frigorifice cu comprimare mecanică de vapori – la

care au loc schimbări de fază L V (lichid – vapori)

b) sistemele frigorifice consumatoare de energie termică pot fi :

1) cu comprimare termocinetică (cu ejecţie)

2) cu comprimare termochimică (cu absorţie) :

- absorbţie

- adsorbţie

- ambele metode sunt valabile în cazul vaporilor

II) - după poziţia temperaturii ambiante :

a) instalaţii frigorifice – unde temperature mediului ambiant

este mai mică decât temperatura de condensare Ta <Tc

b) pompe de căldură – unde temperatura mediului ambiant

este mai mică decât temperatura de vaporizare Ta<Tc

c) termofrigopompe

Preview document

Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 1
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 2
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 3
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 4
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 5
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 6
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 7
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 8
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 9
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 10
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 11
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 12
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 13
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 14
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 15
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 16
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 17
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 18
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 19
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 20
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 21
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 22
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 23
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 24
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 25
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 26
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 27
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 28
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 29
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 30
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 31
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 32
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 33
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 34
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 35
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 36
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 37
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 38
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 39
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 40
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 41
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 42
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 43
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 44
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 45
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 46
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 47
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 48
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 49
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 50
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 51
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 52
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 53
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 54
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 55
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 56
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 57
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 58
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 59
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 60
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 61
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 62
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 63
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 64
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 65
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 66
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 67
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 68
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 69
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 70
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 71
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 72
Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Congelator cu Comprimare Mecanica de Vapori.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei instalații frigorifice cu comprimare mecanică de vapori într-o treaptă

Memoriu justificativ Dezvoltarea rapidă a tehnicii frigului pe plan mondial şi utilizarea pe scară largă a instalaţiilor frigorifice se reflectă...

Instalație frigorifică pentru un depozit de legume

TEMA PROIECTULUI Sa se proiecteze o instalatie frigorifica pentru un depozit de legume. Date de proiectare: - capacitatea de refrigerare: 20...

Frigider Casnic cu Comprimare Mecanică

Memoriu Justificativ Tehnologiile de fabricare a instalaţiilor frigorifice de refrigerare şi conservare a produselor alimentare a luat o mare...

Frigidere și Congelatoare

Notiuni introductive 1.1. Istoric Frigiderul, sau mai exact, posibilitatea de a pastra la temperaturi scazute gheata necesara racirii...

Frigidere și Congelatoare

Capitolul 1. Noţiuni introductive 1.1. Istoric Frigiderul, sau mai exact, posibilitatea de a pastra la temperaturi scazute gheata necesara...

Instalație frigorifică legume

CAP.1 INTRODUCERE. TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A CARNII, FRUCTELOR SI LEGUMELOR 1.0 Introducere Tehnologia frigorifică a produselor alimentare...

Termotehnică

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul termodinamicii si legile fundamentale Termodinamica este o parte a fizicii al carei obiect de studiu îl...

Ai nevoie de altceva?