Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 18994
Mărime: 269.01KB (arhivat)
Publicat de: Ieremia Scurtu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Dobref
ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" FACULTATEA DE MARINĂ CIVILĂ SPECIALIZAREA: CONDUCEREA ŞI EXPLOATAREA NAVEI DE TRANSPORT MARITIM

Cuprins

 1. CAPITOLUL I Generalităţi. Stabilirea datelor iniţiale pentru proiectarea în raport cu destinaţia şi prevederile R.N.R.
 2. 1.1. Instalaţii de încărcare - descărcare
 3. 1.2. Clasificarea şi descrierea instalaţiei de încărcare - descărcare cu bigi de marfă
 4. 1.2.1. Biga propriu - zisă
 5. 1.2.2. Manevre curente
 6. 1.2.3. Palancul de sarcină
 7. 1.2.4. Mecanisme de manevră
 8. 1.3. Metode de utilizare a instalaţiei de încărcare - descărcare cu bigi navale
 9. 1.3.1. Metoda de operare cu o singură bigă cu un mandar dublu
 10. 1.3.2. Metoda de operare cu două bigi cu palancurile cuplate
 11. 1.3.3. Metoda de operare cu două bigi cu bigi mobile cuplate
 12. 1.3.4. Metoda de operare cu două perechi de bigi fixe la gura de magazie
 13. 1.4. Prevederile R.N.R.
 14. 1.5. Stabilirea datelor iniţiale
 15. CAPITOLUL II Stabilirea schemei cinematice. Descrierea diagramei de sarcină.
 16. 2.1. Mecanismul de ridicare a sarcinii
 17. 2.2. Calculul transmisie prin cablu
 18. 2.3. Dispozitivul de prindere a sarcinii
 19. 2.4. Calculul de alegere a cablului
 20. 2.5. Calculul cablului de tracţiune
 21. 2.6. Determinarea elementelor principale ale tobei
 22. 2.7. Alegerea cuplajului
 23. 2.8. Reductorul
 24. 2.9. Rolele de egalizare şi ghidare
 25. 2.10. Descrierea diagramei de sarcină
 26. CAPITOLUL III Alegerea motorului electric de acţionare pentru mecanismul de ridicare
 27. 3.1. Alegerea preliminară a motorului electric
 28. 3.2. Alegerea motorului electric
 29. 3.3. Caracteristicile mecanice
 30. CAPITOLUL IV Calculul diagramei de sarcină pentru mecanismul de ridicare
 31. 4.1. Ridicarea sarcinii nominale
 32. 4.2. Coborârea cu frânare a sarcinii nominale
 33. 4.3. Ridicarea cârligului gol
 34. 4.4. Coborârea forţată a cârligului gol
 35. 4.5. Verificarea motorului din punct de vedere al productivităţii
 36. 4.6. Verificarea motorului electric la încălzire
 37. CAPITOLUL V Calculul regimului tranzitoriu electromecanic
 38. 5.1. Determinarea momentului volant
 39. 5.2. Determinarea constantei de timp pentru cele trei trepte de viteză
 40. 5.3. Determinarea timpilor de pornire
 41. 5.4. Calculul timpilor de frânare
 42. CAPITOLUL VI Programul de alegere şi verificare a motorului electric
 43. CAPITOLUL VII Stabilirea schemei electrice a sistemului de acţionare
 44. 7.1. Date tehnice
 45. 7.2. Elementele componente ale schemei
 46. 7.3. Principiul de funcţionare al schemei
 47. 7.4. Organigrama de funcţionare a schemei
 48. CAPITOLUL VIII Calculul de alegere al aparatelor de comandă si protecţie
 49. 8.1. Alegerea contactoarelor de viteză
 50. 8.2. Alegerea contactorilor de sens
 51. 8.3. Alegerea contactorului de frână
 52. 8.4. Alegerea releelor intermediare
 53. 8.5. Alegerea releelor de timp
 54. 8.6. Alegerea releelor minimale de tensiune
 55. 8.7. Alegerea controlerului de comandă
 56. 8.8. Alegerea butonului de avarie
 57. 8.9. Alegerea siguranţelor fuzibile
 58. 8.10. Alegerea întrerupătorului automat
 59. 8.11. Alegerea releelor termice
 60. 8.12. Alegerea cablurilor
 61. CAPITOLUL IX Tehnologia întreţinerii şi reparării sistemului de acţionare electrică
 62. 9.1. Reparaţii şi revizii
 63. 9.1.1. Tehnologia stabilirii defectelor în instalaţia electrică
 64. 9.2. Principalele defecte şi modul de remediere
 65. 9.3. Probleme comune întâlnite la întreţinerea unor detalii ale aparatajului electric
 66. 9.4. Lista de materiale
 67. CAPITOLUL X Condiţii de predare a instalaţiei la R.N.R.
 68. 10.1. Documentaţia tehnică
 69. 10.2. Încercări şi inspecţii
 70. 10.2.1. încercările organelor demontabile
 71. 10.2.2. Încercările şi inspecţiile instalaţiilor de ridicare montate

Extras din proiect

INTRODUCERE:

Navele moderne se caracterizează prin viteze de marş ridicate. De aceea, timpul de parcurgere a unei curse este de acelaşi ordin de mărime cu timpul de staţionare a navei în porturi pentru încărcarea si descărcarea mărfurilor. În unele cazuri timpul de staţionare în porturi este de la o treime până la două treimi din timpul de exploatare al navei. Cele mai mari pierderi de timp au loc in timpul operaţiunilor de încărcare - descărcare efectuate în porturile insuficient echipate cu mecanisme de ridicare. În acest caz, operaţiile respective trebuie efectuate cu mijloace de încărcare - descărcare de la bordul navei. În ultimii ani s-a observat o creştere neântreruptă a transporturilor de mărfuri navale datorită construirii unor tipuri speciale de nave echipate cu mecanisme de încărcare - descărcare de productivitate mărită, principalul rol în mărirea productivitaţii avându-l automatizarea procesului de încărcare si descărcare a navelor. Automatizarea mecanismelor de încărcare - descărcare trebuie sa le confere acestora siguranţa în funcţionare, depanare comodă, mase şi gabarite reduse etc.

Productivitatea mecanismelor de încărcare - descărcare în timpul diferitelor regimuri de funcţionare se caracterizează prin cantitatea de mărfuri descărcate în unitatea de timp.

Productivitatea practică trebuie diferenţiată de cea practică. Productivitatea practică depinde nu numai de caracteristicile mecanismului de încărcare - descărcare, ci şi de felul mărfurilor, de pregătirea mărfurilor pentru operaţiile de încărcare - descărcare etc. Productivitatea teoretică depinde numai de caracteristicile mecanismului de încărcare - descărcare şi este conditionată de viteza de ridicare a sarcinii, de viteza de coborare a cârligului fără sarcină, precum si de timpul de accelerare a acţionării.

Fiabilitatea funcţionării mecanismului de încărcare - descărcare este în funcţie de fiabilitatea elementelor componente, inclusiv a acţionării electrice şi a schemei de comandă. Simplitatea deservirii depinde de accesul uşor la elementele componente care necesită operaţii de întreţinere şi reparaţii. Simplitatea comenzilor este condiţionată de posibilitatea efectuării comenzilor de către personalul necalificat.

În ansamblu, economicitatea operaţiilor de încărcare - descărcare depinde de economicitatea tehnică, dependentă la rândul ei de randamentul mecanismului şi de consumul de energie electrică la încărcare, precum şi de economicitatea de exploatare care este legată de reparaţii şi deservire. Creşterea economicităţii poate fi realizată prin automatizarea acţionării electrice, automatizare care trebuie să rezolve probleme ca: realizarea unor viteze mari de ridicare a cârligului ( de la 1,07 la 3,34 m/s ), obţinerea unor viteze mici de aşezare a sarcinii ( 0,1 0,25 m/s ) şi de asemenea obţinerea unor viteze şi acceleraţii mici de ridicare a sarcinii.

Dezvoltarea sistemelor automate de încărcare - descărcare se caracterizează prin prezenţa câtorva nivele de automatizare. Sistemele cu comandă directă, prin controler, corespund primului nivel de automatizare. În cel de-al doilea nivel sunt cuprinse acţionări electrice care au scheme de comandă la distantă cu reacţie inversă. Cel de-al treilea nivel prevede construirea unor posturi de comandă centralizată a unor sisteme automate pentru un grup de mecanisme de încărcare - descărcare şi utilizarea unor calculatoare de proces cu scopul efectuării întregului complex de operaţii de încărcare - descărcare fără participarea operatorului.

Nivelul posibil de automatizare depinde de felul mărfurilor. Perspectiva dezvoltării acţionărilor electrice ale mecanismelor de încărcare - descărcare depinde în mare masură de sistemul de operaţii de încărcare -descărcare Principala dificultate în calea automatizării acestor operaţii este prezenţa legăturii prin parâma între sarcini şi mecanismul de execuţie. De aceea se caută noi sisteme de încărcare - descărcare, de exemplu sisteme care presupun utilizarea containerelor, macaralelor de punte etc. În afară de aceasta, creşterea productivităţii este influenţată de comanda de la distanţă din posturi mobile, mărirea gamei de reglare, trecerea la sisteme automate cu comandă program etc.

Pe lângă introducerea acţionărilor tiristorizate se vor utiliza motoare cu comutare de poli datorită îmbunătăţirii caracteristicilor lor şi comutarea fără contacte. Acţionarea electrică cu grup generator - motor are o bună aplicabilitate la instalaţiile de putere mari, deoarece permite dezvoltarea problemelor de reglare a turaţiei în limite foarte largi.

CAPITOLUL I

Generalităţi. Stabilirea datelor iniţiale pentru

proiectarea în raport cu destinaţia şi prevederile R.N.R.

1.1. Instalaţii de încărcare - descărcare:

Prin instalaţii gravitaţionale se înteleg sistemele mecanice care au ca scop învingerea, în prezenţa frecării, a forţelor de gravitaţie, în vederea deplasării pe verticală sau pe orizontală a unor mase ca: mărfuri generale ( instalaţii de ridicat ), bărci de salvare sau de serviciu ( instalaţii de salvare ), capace mecanice ale gurilor de magazii.

Preview document

Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 1
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 2
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 3
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 4
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 5
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 6
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 7
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 8
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 9
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 10
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 11
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 12
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 13
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 14
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 15
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 16
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 17
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 18
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 19
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 20
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 21
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 22
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 23
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 24
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 25
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 26
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 27
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 28
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 29
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 30
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 31
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 32
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 33
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 34
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 35
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 36
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 37
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 38
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 39
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 40
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 41
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 42
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 43
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 44
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 45
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 46
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 47
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 48
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 49
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 50
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 51
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 52
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 53
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 54
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 55
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 56
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 57
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 58
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 59
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 60
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 61
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 62
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 63
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 64
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 65
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 66
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 67
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 68
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 69
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 70
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 71
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 72
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 73
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 74
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 75
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 76
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 77
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 78
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 79
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 80
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 81
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 82
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 83
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 84
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 85
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 86
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 87
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 88
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 89
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 90
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 91
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 92
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 93
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 94
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 95
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 96
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 97
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 98
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 99
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 100
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 101
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 102
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 103
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 104
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 105
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 106
Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea Instalatiei de Incarcare-Descarcare - Cargou Marfuri Generale 7800 TDW.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și proiectarea vinciului de ancoră la o navă de 2000TDW

Calculul si alegerea cablului electric de alimentare a vinciului de ancora CAPITOLUL 1 Rolul si elementele principale ale instalatiilor de...

Acționări hidraulice și pneumatice

CAPITOLUL 1.1 Generalitati privind actionarile hidraulice si pneumatice 1.1.1. Elemente specifice acţionarilor hidraulice si pneumatice...

Vinciuri navale

CAPITOLUL 1 Cap. 1 Vinciuri navale 1.1. Instalatii navale de bord Navele maritime şi fluviale sunt dotate cu instalaţii de bord care asigură...

Modalități de efectuare a manevrelor navale

INTRODUCERE Transportul naval, unul dintre cele mai vechi moduri de transport a apărut şi s-a dezvoltat datorită avantajelor pe care le prezintă...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Ai nevoie de altceva?