Reglarea automată a debitului

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 11206
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Angel Szasz
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ing. Cusutura Paul
Proiect REGLAREA AUTOMATĂ A DEBITULUI.. este bun

Cuprins

 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1
 2. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA AUTOMATIZĂRII 1
 3. DEZVOLTAREA AUTOMATIZĂRII LA NOI IN TARĂ 2
 4. SISTEME DE REGLARE AUTOMATA 3
 5. NOŢIUNI FUNDAMENTALE ASUPRA 3
 6. SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 3
 7. COMPONENŢA UNUI SISTEM DE REGLARE AUTOMATA(SRA) 3
 8. REGIMURI DE FUNCŢIONARE ALE SRA 7
 9. PERFORMANTE IMPUSE SRA 8
 10. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANTELOR 14
 11. CLASIFICAREA SRA 15
 12. AUTOMATIZĂRI 17
 13. AUTOMATICĂ ŞI AUTOMATIZARE 17
 14. REGLAREA AUTOMATĂ A PRINCIPALELOR 20
 15. PARAMETRI TEHNOLOGICI 20
 16. REGLAREA DEBITULUI 22
 17. TRADUCTOARE DE DEBIT 23
 18. NOŢIUNI GENERALE 23
 19. TRADUTOARE DEBIT METRICE CU DIAFRAGMĂ 24
 20. TRADUCTOARE ROTAMETRICE 27
 21. TRADUCTOARE DEBITMETRICE DE INDUCTIE 29
 22. PROTECŢIA MUNCII 31
 23. BIBLIOGRAFIE 35

Extras din proiect

A. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA AUTOMATIZĂRII

Mecanizarea proceselor de producţie — reprezentând introducerea maşinilor şi mecanismelor în cadrul acestor procese — a constituit o etapa esenţiala în dezvoltarea tehnicii proceselor respective si a condus la uriaşe creşteri ale productivităţii muncii. Totodată, datorită mecanizării s-a redus considerabil efortul fizic depus de om în cadrul proceselor de producţie, întrucât maşinile motoare — denumite si maşini de forţă — asigura transformarea diferitelor forme de energie din natura (energia combustibililor, energia hidraulica etc.) in alte forme de energie (mecanica, electrica etc.), direct utilizabile pentru acţionarea maşinilor-unelte care executa operaţiile de prelucrare a materiilor prime şi a semifabricatelor.

După etapa mecanizării, omul îndeplineşte in principal funcţia de conducere a proceselor tehnologice de producţie. A conduce un proces tehnologic înseamnă a dirija mari cantităţi de energie în conformitate cu un obiectiv urmărit — respectiv producerea anumitor bunuri materiale, cheltuind în acest scop cantităţi de energie foarte mici.

Operaţiile de conducere nu necesita decât un efort fizic redus (întrucât aceste operaţii se executa prin butoane sau manete, de la panouri sau pupitre de comanda), dar necesita un efort intelectual important. Astfel, de exemplu, conducerea unui laminor poate necesita transmiterea unui foarte mare număr de comenzi — de ordinul sutelor sau miilor — în decursul unui interval de câteva ore, ceea ce poate provoca oboseala şi erori.

Pe de alta parte, unele procese tehnice se desfăşoară atât de repede, încât viteza de reacţie a unui operator uman este insuficienta pentru a se transmite comanda necesara în timp util.

Astfel, de exemplu, in cazul apariţiei unui scurtcircuit pe o linie dintr-un sistem electroenergetic, este necesara deplasarea în fracţiuni de secunda a întrerupătoarelor de la capetele liniei defecte, pentru a se evita distrugeri şi a se preîntâmpina extinderea efectelor scurtcircuitului la alte instalaţii electroenergetice din sistemul respectiv.

Se constata astfel ca la un anumit stadiu de dezvoltare a proceselor de producţie (si a instalaţiilor în care se desfăşoară aceste procese) devine necesar ca şi o parte din funcţiunile de conducere sa fie transferate unor echipamente si aparate destinate special acestui scop, reprezentând echipamente si aparate de automatizare.

Ţinând seama de considerentele expuse, rezulta ca automatizarea poate

fi definita ca domeniul ştiinţei şi tehnicii care studiază principiile si echipamentele prin intermediul cărora conducerea proceselor tehnologice poate fi asigurată fără participarea directa a omului. Omul rămâne insă cu supravegherea generala a funcţionarii instalaţiilor automatizate şi cu adoptarea deciziilor şi soluţiilor de perfecţionare şi optimizare.

Ca si mecanizarea, automatizarea conduce la creşteri importante ale productivităţii muncii. In tarile socialiste, aceste creşteri asigura ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, in timp ce in tarile capitaliste creşterea productivităţii rezultata prin automatizare măreşte profiturile proprietarilor de uzine si determina intensificarea şomajului.

B. DEZVOLTAREA AUTOMATIZĂRII LA NOI IN TARĂ

In anii regimului democrat-popular au fost create condiţiile pentru introducerea automatizării in economia naţională, a tării noastre, datorita politicii partidului şi statului de dezvoltare in ritm rapid a industriei pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a construirii socialismului in tara noastră.

Succese importante in domeniul automatizării au fost obţinute in decursul ultimelor trei cincinale, prin creşterea considerabila a gradului de dotare a economiei naţionale cu mijloace de automatizare, prin dezvoltarea intensa a concepţiei proprii si prin realizarea in tara a echipamentelor de automa¬tizare la nivelul celor produse pe plan mondial.

Echipamente de automatizare moderne si de o larga diversitate sunt elaborate si produse de institute de cercetare-proiectare si de numeroase întreprinderi din tara noastră, printre care se numără : Institutul de Cercetare Ştiinţifică si Inginerie Tehnologica pentru Automatizări, Tehnica de Calcul şi Telecomunicaţii (IPA-TC-T), Întreprinderea de elemente de auto¬matizare (IEA) — Bucureşti Întreprinderea Automatica — Bucureşti, Întreprinderea de calculatoare electronice — Bucureşti, Întreprinderea Electromagnetica — Bucureşti, Întreprinderea Electrotehnica — Bucureşti, Întreprinderea Electroaparataj — Bucureşti, Întreprinderea de elemente pneumatice de automatizare şi măsura — Bârlad, Întreprinderea de panouri şi tablouri electrice — Alexandria, Întreprinderea de aparataj electric si de instalaţii — Titu, Întreprinderea de aparate electrice de măsura — Timişoara.

Din gama larga de echipamente de automatizare de concepţie proprie, produse de industria tarii noastre, fac parte : sistemul unificat electronic de reglare pentru procese rapide UNIDIN, variatoarele de turaţie V 1, V 3 si convertizoarele de putere cu tiristoare CPT (pentru reglarea automata a turaţiei si curentului motoarelor electrice), sistemul unificat de reglare pentru procese lente SEROM, echipamentul pentru controlul si supravegherea automata a proceselor de producţie ECAROM-800, minicalculatoarele si microcalculatoarele INDEPENDENT 100, CORAL, M8 si M18, sistemele unificate de comutaţie statica USILOG, sistemul unificat de telemecanică UNITEL, sistemul de transmitere de date TELEROM, echipamentele de afişaj cota şi comanda numerica pentru maşini-unelte NUMEROM sistemul de semnalizare SEMNAL etc.

SISTEME DE REGLARE AUTOMATA

A. NOŢIUNI FUNDAMENTALE ASUPRA

SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ

COMPONENŢA UNUI SISTEM DE REGLARE AUTOMATA (SRA)

a. Elemente şi mărimi în automatică

Prin sistem de reglare automata (SRA) se înţelege un ansamblu format intr-o instalaţie tehnologica si dintr-un număr de aparate si echipamente de automatizare, care asigura funcţionarea automata a instalaţiei tehnologice respective.

Se constată astfel ca instalaţia tehnologica (IT) intervine ca un ele¬ment component al sistemelor de reglare automata (SRA); evident, in componentă SRA intra si alte elemente, prezentate în subpragraful b.

In automatica, pentru reprezentarea grafica a SRA se folosesc scheme de elemente (denumite si scheme funcţionale sau scheme-bloc), In care fiecare element este reprezentat de regula printr-un dreptunghi, iar mărimile fizice transmise intre elemente — sau care acţionează din exterior asupra elementelor sunt reprezentate prin săgeţi.

Preview document

Reglarea automată a debitului - Pagina 1
Reglarea automată a debitului - Pagina 2
Reglarea automată a debitului - Pagina 3
Reglarea automată a debitului - Pagina 4
Reglarea automată a debitului - Pagina 5
Reglarea automată a debitului - Pagina 6
Reglarea automată a debitului - Pagina 7
Reglarea automată a debitului - Pagina 8
Reglarea automată a debitului - Pagina 9
Reglarea automată a debitului - Pagina 10
Reglarea automată a debitului - Pagina 11
Reglarea automată a debitului - Pagina 12
Reglarea automată a debitului - Pagina 13
Reglarea automată a debitului - Pagina 14
Reglarea automată a debitului - Pagina 15
Reglarea automată a debitului - Pagina 16
Reglarea automată a debitului - Pagina 17
Reglarea automată a debitului - Pagina 18
Reglarea automată a debitului - Pagina 19
Reglarea automată a debitului - Pagina 20
Reglarea automată a debitului - Pagina 21
Reglarea automată a debitului - Pagina 22
Reglarea automată a debitului - Pagina 23
Reglarea automată a debitului - Pagina 24
Reglarea automată a debitului - Pagina 25
Reglarea automată a debitului - Pagina 26
Reglarea automată a debitului - Pagina 27
Reglarea automată a debitului - Pagina 28
Reglarea automată a debitului - Pagina 29
Reglarea automată a debitului - Pagina 30
Reglarea automată a debitului - Pagina 31
Reglarea automată a debitului - Pagina 32
Reglarea automată a debitului - Pagina 33
Reglarea automată a debitului - Pagina 34
Reglarea automată a debitului - Pagina 35
Reglarea automată a debitului - Pagina 36
Reglarea automată a debitului - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Reglarea Automata a Debitului.doc

Alții au mai descărcat și

Dispozitiv de îndoit țevi

Capitolul 1 Locul si rolul dispozitivelor de manipulare automata in sistemele flexibile de fabricatie 1.1. Introducere Definitie. Dispozitivele...

Roboți Utilizați în Agricultură

Introducere SUA şi Uniunea Europeană se confruntă cu un mare deficit de forţă de muncă în agricultură unde ponderea o are munca la negru şi...

Cuplaje, ambreiaje și frâne - recondiționarea acestora

1 CUPLAJE 1.1. Consideratii generale asupra cuplajelor Cuplajul este un organ de masina sau un sistem echivalent functional acestuia, care...

Mașini de Balotat Baloți Cilindrici

Consideraţii generale privind maşinile agricole Maşinile agricole sunt destinate pentru a efectua o diversitate de lucrări in cadrul proceselor de...

Sistem de acționare hidraulică

1. ASPECTE GENERALE 1.1. DEFINIREA ȘI CLASIFICAREA SISTEMELOR DE ACȚIONARE HIDRAULICĂ Prin sistem de acționare hidraulică se înțelege un ansamblu...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Inginerie mecanică

1.1. Generalități Mecanica este știința care studiază una din cele mai simple forme de mișcare a materiei cunoscută sub numele de mișcare...

Te-ar putea interesa și

Obținerea penicilinei V

In cadrul acestui proiect de diploma s-a proiectat instalatia de obtinere a penicilinei V. In cap. 3, s-au prezentat proprietatile penicilinei V...

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului

CAPITOLUL 1 SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ 1.1. Noțiuni introductive Sistemele de reglare automată (SRA) sau pe scurt, automatizarea, sunt des...

Alcool Etilic

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o instalație pentru fabricarea alcoolului etilic având o capacitate de producție de 5000 t/an. MEMORIUL...

Măsurători de Nivel și Debit în Procese de Umplere

Capitolul 1 Introducere În instalatiile hidraulice de diferite tipuri, este de multe ori nevoia de a controla valorile de debit dintr-o teavã...

Tehnologia obținerii ciocolatei

CAPITOLUL I: TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE Scurt istoric Istoria ciocolatei a început cu peste 2000 de ani în urmă, când cultură arborelui de cacao...

Formaldehidă

CAPITOLUL I.1. Tema de proiectare Sa se proiecteze o instalatie tehnologica cu functionare continua pentru obtinerea formaldehidei cu o capacitate...

Reglarea automată a debitului

1. Tema referatului Să se proiecteze un sistem de reglare automată a debitului având următoarele date iniţiale: • Sistemul este folosit pentru...

Ai nevoie de altceva?