Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 12566
Mărime: 77.25KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta C.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul 1

Definiție, scop și domeniul de aplicare

Articolul 1

Codul de etică veterinară este corpul doctrinar în care sunt întocmite principiile și regulile etice inerente profesiei veterinare.

Articolul 2

Obiectul prezentului cod este medicul veterinar, care este orice persoană fizică care deține gradul veterinar, absolventul sau doctorul, obținut la Facultatea de Medicina Veterinară a oricărei universități spaniole sau în cele ale Uniunii Europene cu competență recunoscută sau în cele ale celorlalte țări cu care există acorduri bilaterale de reciprocitate.

Articolul 3

Atribuțiile impuse de prezentul cod, sancționate de o entitate de drept public, obligă toți medicii veterinari în exercitarea profesiei lor, indiferent de modalitate și/sau funcția pe care o îndeplinesc. Acesta se va aplica, de asemenea, acelor veterinari străini care, prin acord sau prin tratate internaționale, pot exercita ocazional sau sporadic în Regiunea Murcia. Acuzația de ignoranță a acesteia nu va fi o cauză atenuantă înainte de posibile cazuri de încălcare a normelor de etică profesională.

Articolul 4

Nerespectarea regulilor prezentului Cod deontologic constituie un eșec disciplinar, prevăzut în Colegiul Oficial al Medicilor Veterinari din Regiunea Murcia, în articolele: 45 o, 65 și 68 1.a și 1. s, și a căror corecție se va face prin procedura stabilită în statutele menționate mai sus (titlul V Capitolele I, Al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea: articole de la 63 la 82, ambele inclusiv). În subsidiar, se vor aplica principiile puterii de sancționare stabilite de Legea 30/1992, a regimului juridic al administrațiilor publice și a procedurii administrative comune.

Articolul 5

Colegiul Oficial al Medicilor Veterinari din Regiunea Murcia își asumă, ca unul dintre obiectivele principale, promovarea, dezvoltarea și actualizarea constantă a standardelor etice profesionale, având grijă de diseminarea preceptelor acestui Cod și se obligă să se asigure respectarea strictă de către unitatea deontologică a tuturor membrilor săi și, pentru aceasta, încredințează Comisiei deontologice aceste sarcini.

Capitolul 2

Funcțiile medicilor veterinari și inceputul profesiei

Articolul 6

Profesiunea veterinară este în slujba societății, așa că medicii veterinari trebuie să se asigure că îndeplinesc cerințele de calitate, suficiență și menținere a principiilor etice, fiind obligați să raporteze deficiențele lor, precum și aceleași, vă poate afecta îndatoririle primare.

Articolul 7

Sarcinile principale ale medicului veterinar sunt:

- Promovarea și prevenirea sănătății publice și siguranța alimentelor;

- Protecția sănătății și bunăstării animalelor;

- Conservarea și îmbunătățirea resurselor creșterii animalelor;

- Conservarea și apărarea mediului inconjurător.

Articolul 8

Profesiunea veterinară poate fi exercitată decât sub titlul de licență în medicină veterinară și in următoarele moduri:

- funcționar public (interimar sau carieră; civile sau militare), în slujba oricăreia dintre administrațiile publice. (Local, autonom sau național)

-contract de muncă (fix său temporar), în diferitele administrații publice sau entități publice și companii private, cu ferme de animale sau cu industrii sau întreprinderi, legate de Medicină Veterinară.

-Exercitarea gratuită a profesiei, care va înțelege orice activitate sau loc de muncă care nu este inclus în secțiuni de mai sus. După cum se precizează în articolul 36 secțiunea 2,

3 literele a, b și c și secțiunea 4 din Colegiul Oficial al Medicilor Veterinari din Regiunea Murcia.

Preview document

Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 1
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 2
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 3
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 4
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 5
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 6
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 7
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 8
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 9
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 10
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 11
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 12
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 13
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 14
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 15
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 16
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 17
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 18
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 19
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 20
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 21
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 22
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 23
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 24
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 25
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 26
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 27
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 28
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 29
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 30
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 31
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 32
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 33
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 34
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 35
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 36
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 37
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 38
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 39
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 40
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 41
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 42
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 43
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 44
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 45
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 46
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 47
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 48
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 49
Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Codul deontologic al medicilor veterinari din Regiunea Murcia - Spania.docx

Ai nevoie de altceva?