Auxiliar curricular - îmbunătățirea planificării pentru un sistem de învățământ profesional și tehnic bazat pe cerere în România

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 19 în total
Mărime: 57.14KB (arhivat)
Publicat de: Eugen Vasiliu
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

Planificarea la nivel regional a devenit o condiţie esenţială din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, planificată pentru anul 2007.

Perspectiva regională este parte integrantă a abordării UE privind dezvoltarea, iar pe baza acesteia sunt alocate multe dintre fondurile structurale UE.

Planuri de Dezvoltare Regională în vederea obţinerii accesului la fondurile de integrare în UE.

Planurile de Dezvoltare Regională actuale au fost elaborate pentru orizontul de timp 2002-2006.

Până relativ recent, planificarea ÎPT în România a fost realizată la nivel naţional şi la nivel judeţean.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic are o structură administrativă regională, dar deocamdată nu există alte structuri decizionale regionale în afară de Consiliul de Dezvoltare Regională.

Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională au jucat un rol esenţial în eforturile de corelare a cererii de competenţe cu oferta de competenţe la nivel judeţean şi au influenţat modul de repartizare a calificărilor oferite în cadrul şcolilor dintr-o anumită zonă.

Angajatorii deţin un rol important în cadrul acestor CLDPSFP.

Există cinci principii care stau la baza modalităţii revizuite de planificare a ÎPT în România:

Planificarea pe termen lung care să reflecte ţintele UE în perspectiva anului 2010.

Implicarea mai multor organizaţii şi consultarea unei game largi de factori interesaţi, pentru a mări numărul şi tipul factorilor interesaţi implicaţi şi pentru a asigura existenţa unor consultări reale din primele etape ale planificării.

O abordare bazată pe parteneriat

Obţinerea valorii în schimbul banilor în acelaşi timp cu asigurarea unui acces corespunzător, a posibilităţii de alegere şi a egalităţii şanselor, mai ales pentru elevii care provin din mediul rural sau din zonele defavorizate.

O strânsă corelare a planurilor şi priorităţilor regionale cu cele la nivel judeţean şi cu cele ale şcolilor

Pe baza programului regional de acţiuni şi a obiectivelor şi ţintelor stabilite în PRAI, planificarea la nivel judeţean şi la nivelul şcolii se realizează prin intermediul Planurilor Locale de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) care transpun programul regional la nivel local şi care cuprind o strategie pentru abordarea unor priorităţi locale specifice, precum şi prin intermediul Planurilor de Acţiune ale Şcolii.

Planul judeţean de şcolarizare este elaborat pe baza analizei mediului economic şi a nevoii preconizate de competenţe şi calificări pe care va trebui să le deţină forţa de muncă la nivel regional şi local.

Acest plan include numărul, tipul şi nivelurile de calificare din cadrul Învăţământului Profesional şi Tehnic iniţial care vor fi incluse în oferta şcolilor din judeţ.

Conținut arhivă zip

  • Auxiliar Curricular - Imbunatatirea Planificarii pentru un Sistem de Invatamant Profesional si Tehnic Bazat pe Cerere in Romania.ppt

Ai nevoie de altceva?