Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2122
Mărime: 14.26KB (arhivat)
Publicat de: Eugen Vasiliu
Puncte necesare: 0

Extras din proiect

1.ARGUMENT

Turismul şi alimentaţia publică sunt domenii de importanţă majoră în cadrul economiei naţionale, cu o pondere importantă la venitul intern şi care înregistrează ritmuri anuale crescătoare în dezvoltare datorită creşterii cererii turistice interne şi internaţionale.

Întreaga problematică a disciplinei este foarte importantă deoarece se formează la elevi competenţe de autodocumentare şi de valorificare a informaţiilor culese de pe piaţa locală, precum şi posibilitatea de a identifica şi de a analiza concret piaţa locală de bunuri şi servicii.

Patrimoniul turistic al judeţului Suceava reprezintă o disciplină destinată introducerii elementelor de bază în studierea patrimoniului turistic şi a preparatelor culinare specifice zonei Bucovina, ţinând cont astfel şi de cererea clienţilor care vizitează această zonă turistică. Programa acestei discipline fundamentează noţiunile generale şi particularităţile patrimoniului turistic al judeţului Suceava. Competenţele specifice şi situaţiile de învăţare facilitează cunoaşterea elementelor patrimoniului turistic natural şi antropic şi a bucătăriei tradiţionale regionale.

Existenţa unui număr foarte mare de unităţi de cazare şi unităţi de alimentaţie publică în judeţul Suceava, şi faptul că acestea şi-au modernizat dotările, impun necesitatea pregătirii unei forţe de muncă calificate pentru acest domeniu. Calificările din domeniul Turism şi Alimentaţie Publică sunt recunoscute la nivel internaţional şi oferă angajatorilor personal calificat pentru acest domeniu.

Proiectarea curriculum-ului şcolar pentru clasa a IX-a s-a făcut pe baza standardelor de pregătire profesională, pentru liceul tehnologic – ciclul inferior. Curriculum-ul pentru pregătirea de bază, domeniul Turism şi Alimentaţie, urmăreşte organizarea unui proces de învăţare axat mai ales pe pregătirea practică, asigurând astfel caracterul instructiv al instruirii, astfel elevii dobândind suficiente abilităţi şi cunoştinţe iniţiale care le vor permite continuarea pregătirii. Absolvenţii angajaţi vor putea desfăşura sarcini de rutină şi predictibile sub supraveghere.

Structura de pregătire prin Liceu tehnologic are o formă arborescentă, cu o pregătire de bază în clasa a IX-a, cu 2 pregătiri în clasa a X-a, corespunzător nivelului I în următoarele 2 calificări:

- lucrător în turism

- lucrător în alimentaţie

- Modulul Curriculum în Dezvoltare Locală este integrat în pregătirea de bază din clasa a IX-a pentru calificarea Lucrător în Turism şi Alimentaţie şi urmăreşte însuşirea de către elevi a unităţilor de competenţă pentru abilitatea cheie: „Rezolvarea de probleme”.

Numărul de ore alocat este de 90 ore / an.

Calificarea pentru domeniul Turism şi Alimentaţie reprezintă o nouă abordare a MECT în colaborare cu agenţii economici de pe piaţa locală. Parteneriatul a fost stabilit pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii, pentru a furniza forţă de muncă flexibilă, eficientă.

2. Structura

Competenţele specifice Exemple de situaţii de învăţare

1. Identifică probleme simple a. Detectarea unor situaţii problematice din documente, din experienţa proprie, din experienţa grupului de cunoscuţi (familie, prieteni)

b. Descrierea caracteristicilor problemei: grad de dificultate, condiţii de timp şi de loc, condiţii de metodă sau mod de abordare

c. Formularea problemei în funcţie de caracteristicile determinate

2. Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple a. Identificarea unei alternative de rezolvare a problemei prin consultare, exersare, observare, testare.

b. Alegerea soluţiei optime de rezolvare a problemei prin proiectarea unui rezultat dezirabil într-o situaţie dată.

c. Întocmirea planului de rezolvare a problemei ce conţine: obiective, metode, resurse, activităţi, mijloace şi căi de realizare, mode de evaluare

d. Aplicarea planului de rezolvare a problemei în funcţie de ordinea de realizare din plan, timpul de rezolvare, colaborarea cu alţi parteneri.

3. Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple

a.Compararea rezultatului obţinut cu rezultatul planificat (rezultate identice, asemănătoare sau diferite)

b.Aprecierea rezultatului obţinut în urma comparării: acceptare sau respingere, satisfacţie sau insatisfacţie.

c.Aplicarea rezultatului obţinut în situaţii similare: preluarea rezultatului apreciat drept identic sau asemănător în situaţii simple, care presupun acelaşi tip de rezolvare.

3. Conţinuturi

Capitolul I Noţiuni generale de patrimoniu turistic

1.1 Prezentarea generală a judeţului Suceava

1.2 Patrimoniul turistic natural al judeţului Suceava

1.3 Patrimoniul turistic antropic a judeţului Suceava

Capitolul II Amenajarea turistică

2.1 Principii de amenjare turistică

2.2 Componentele amenajării turistice

2.3 Modalităţi de amenajare turistică

2.4 Eficienţa amenajării turistice

2.5 Amenajarea turistică şi mediul înconjurător

Preview document

Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava - Pagina 1
Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava - Pagina 2
Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava - Pagina 3
Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava - Pagina 4
Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava - Pagina 5
Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava - Pagina 6
Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava - Pagina 7
Curriculum în dezvoltare locală - patrimoniul turistic al județului Suceava - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Curriculum in Dezvoltare Locala - Patrimoniul Turistic al Judetului Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

Conceptul de Curriculum

Din punct de vedere etimologic, termenul “curriculum” prvine din limba latina (curriculum- singular si curricula- plural) si are semnificatia de...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Metode de Predare

1. Metoda - definitie, cuv grecesc. methodos (odos = cale, drum si metha = catre; methodos = cercetare, cautare, urmarire) ce înseamna: „drum...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?