Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3303
Mărime: 42.81KB (arhivat)
Publicat de: Eduard E.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Victorița Trif
Scenariu didactic - Ora de Religie

Extras din proiect

Propunător: -

Data: 26.03.2022

Unitatea de învățământ: -

Clasa: a XI-a

Disciplina: Religie ortodoxă

Unitatea de învățare: Dogmatică; Subunitate : Dumnezeu Mântuitorul

Subiectul lecției: Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului

Tipul lecției: Lecție de transmitere și însușire de noi cunoștințe

Scopul lecției: Dobândirea unor cunoștințe legate despre realitatea Morții și a Învierii Mântuitorului în vederea susținerii argumentate a acestei realități în dialog cu cei care o contestă.

Competențe specifice:

1.1 Argumentarea importanței Morții și Învierii lui Hristos în vederea înfierii noastre;

2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor și a noțiunilor religioase nou învățate,

3.1 Argumentarea importanței Morții și Învierii lui Harstos în vederea mântuirii omului;

4.1 Exprimarea atitudinilor moral-creștine în diferite împrejurări ale vieții.

Competențe derivate

Competențe derivate cognitive:

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

C1: să argumenteze faptul că moartea și Învierea Mântuitorului au fost reale;

C2: să expice în ce constau ipotezele care încearcă să susțină moartea aparentă, înselarea și viziunea privind Învierea Mântuitorului;

C3: să precizeze de ce este importantă Moarte și Învierea lui Hristos pentru desăvârșirea omului;

C4: să cunoască unele evenimente din Vechiul Testament care preînchipuie Moarte și Învierea Domnului;

C5: să conștientizeze faptul că prin Moartea și Învierea lui Dumnezeu - Omul devenim fii ai Acestuia ( după har ).

Competențe derivate comportamentale:

C6: să se integreze în activitățile propuse.

Competență afectivă (CA):

Dezvoltarea interesului și a dorinței de a participa la orele de religie.

Strategia didactică

1. Metode și procedee: IAC, povestirea, conversația, observarea dirijată, explicația, expunerea,exercițiul, argumentarea.

2. Mijloace de învățământ: prezentare ppt., videoproiector, laptop, CD, icoane din clasă, tabla, creta .

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și activitate individuală .

Resurse

1. Oficiale:

1. Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a XI-a ;

2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a XI-a;

3. Proiectarea unității de învățare: „Dumnezeu Mântuitorul”.

2. Temporale: - număr de lecții : 1 - durata : 50

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982;

2. Cucoș, Constantin (coordinator), Psihopegagogie pentru examene de definitivare și grade didactice, Editura “Polirom”, Iasi, 1998.

3. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994.

4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “ Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000

5. Todoran, Pr,Prof. Dr. Isidir, Zegrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Dogmatica Ortodoxă, Editura “ Arhidiecezană”, Cluj, 1997

6. Șebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriș, Prof. M., Opriș, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000;

7. Răducă,Pr.Vasile, Ghidul creștinului ortodox de azi, Editura „Humanitas, București, 1999;

Preview document

Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 1
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 2
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 3
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 4
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 5
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 6
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 7
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 8
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 9
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 10
Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Proiect didactic - Argumente reale a Mortii si a Invierii Mantuitorului.docx

Ai nevoie de altceva?