Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3551
Mărime: 29.79KB (arhivat)
Publicat de: Simona Mija
Puncte necesare: 5

Extras din proiect

Subsemnata, - prof. inv.prescolar, titular la Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” - Braila, cu o vechime de 12 ani în invatamant, am desfasurat activitatea instructiv-educativa pe parcursul anului scolar 2020-2021 la grupa mica cu program normal „Fluturasii”- (cu un efectiv de 14 prescolari).

Inca de la inceputul anului scolar am tinut cont de indrumarile sugerate de Ministerul Educatiei Nationale prin Curriculum-ul 2019 propus si Suportul de Curriculum 2019 puse la dispozitia cadrelor didactice prin intermediul inspectorul de specialitate, am fost preocupata de perfectionarea continua in specialitate ( prin studiu individual, cursuri de formare profesionala, utilizarea resurselor informatice) și am fost receptivă la toate solicitările, dand dovada de asertivitate, in relatiile cu cei din jur, colegi/ colege, parinti, personal didactic auxiliar, personal nedidactic , realizand activitati centrate pe copii.

Activitatea desfasurata in anul scolar curent a avut in vedere urmatoarele competente:

A. PROIECTAREA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE :

-Am corelat obiectivele stabilite de curriculum-ul national cu cele specifice unitătii de învătământ si cu cele ale grupei, în urma aplicării probelor de evaluare initială.

-Am elaborat planificarea tinand cont de abordarea integrata a continuturilor si am selectat continuturile invatarii tinand cont de tematica anuala, de obiectivele pe nivel de varsta (nivel I).

-Activitatile extrascolare pe care le-am programat si le-am desfasurat au respectat procedurile impuse de pandemia Covid 19, au tinut cont de nevoile si intereselor copiilor si au dus la realizarea obiectivelor propuse.

- Am utilizat TIC in activitatea de proiectare si de editare a fiselor de munca independenta, in realizarea evaluarii initiale, summative si finale;

-In proiectare, am tinut cont de corelarea tuturor activităților dintr-o săptămână cu tema mare a săptămânii și existența unei legături strânse între activitățile unei săptămâni atât pe verticala ,cat si pe orizontala intre etapele activității, completarea activităților pe centre propuse a se desfășura pentru o săptămână integral, inserarea activităților opționale în orar și în activitățile planificării săptămânale, corelarea schemei orare cu planul de învățământ specific nivelului de vârstă;

-Am asigurat un echilibru între activitățile statice și cele dinamice - atât în în cursul unei zile cât și în timpul unei săptămâni , acordand atenția cuvenita jocurilor de miscare in aer liber;

-Am elaborat planificari saptamanale , conform obiectivelor programei si cele specifice grupelor situand copilul in centrul procesului de predare-invatare-evaluare.

B . REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE :

- Asigurarea strategiilor didactice adecvate particularitătilor de vârstă ale copiilor, nivelului de dezvoltare intelectuală și conținuturilor activitătilor planificate care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea competentelor specifice ;

-Ingrijirea și împrospătarea periodică a mediului educațional - ordine, igienă, grijă pentru mesajul educativ pe care acesta trebuie să-l transmită copiilor ,implicarea copiilor in activitati de autogospodarire ,responsabilizare a acestora ;

-Amenajarea centrului tematic în sala de grupă, care este reamenajat saptamanal in functie de tematicile si continuturile invatarii;

- Confectionarea de material didactic in functie de varietatea tematicilor si continuturilor de invatare si a particularitatilor de varsta ale copiilor;

- Organizarea si amenajarea mediului educational pe arii de stimulare/ zone/ centre de interes / în conformitate cu tipul de activitate desfășurată{activitate în perechi, învățarea prin cooperare,etc}, în vederea învățării stimulative și eficiente, favorizand creativitatea copiilor, oferind posibilitatea fiecarui copil sa-si aleaga locul de joaca, spatiile de joaca fiind mobile si transformabile in functie de dorinta lor.;

- Diseminarea , evaluarea si valorizarea activitatilor realizate la grupa prin aplicarea de teste de evaluare, rezultatele testelor si ale activitatilor de evaluare fiind comunicate parintilor in cadrul intalnirilor cu parintii ,sau prin expunerea lucrărilor realizate in expozitii , prin portofoliu;

-Individualizarea activitătii cu copiii și implicarea activă a acestora în procesul instructiv-educativ;

-Asigurarea securității copiilor în timpul activităților, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute;

-Implicarea părinților și a comunității locale în amenajarea mediului educațional al grupei și în procurarea de mijloace de învățământ necesare;

-Popularizarea activităților la nivel de comunitate, prin mass-media.

-Realizarea unui curriculum conform celui national si local riguros din punct de vedere stiintific, reprezentand interesele de cunoastere ale copiilor, adaptat particularitatilor de varsta si individuale constatate in urma evaluarilor initiale;

-Utilizarea activitatii intr-o maniera moderna in grupuri mici si in perechi, lucru demonstrat in cadrul activitatilor demonstrative desfasurate in cadrul Comisiei metodice;

- Studiu individual si in echipa cu colegele din unitate pe Comisia metodica in vederea formarii/ dezvoltarii competentei de “a invata sa inveti”.

-Stabilirea unui cadru adecvat- reguli de conduita, atitudini, ambient pentru desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile grupei de prescolari-s-au stabilit / afisat regulile grupei dar si in conformitate cu normele impuse de pandemia COVID 19;

-Monitorizarea comportamentului copiilor si gestionarea situatiilor conflictuale aparute prin dialog deschis cu copiii, prin explicarea situatiei si gasirea de solutii viabile ;

-Crearea de condiții copiilor pentru a lucra în ritm propriu ( sarcini adecvate ritmului acestora, forme de învățare în funcție de nevoile copiilor, asigurarea timpului necesar in functie de ritmul de lucru ) ;

-Valorizarea exemplelor de buna practica , atentionarea in permanenta a copiilor asupra acelor exemple de comportament pozitiv si acceptat;

-Abordarea interdisciplinara a continutului programei ,deoarece obiectivele concentrate pe cele 5 categorii de activitati sunt intr-o permanenta corelare, imbinandu-se indiferent de tipul de activitate;

-Organizarea de activitati bogate in continuturi, interesante si atragatoare;

-Utilizarea metodelor moderne , activ-participative;

-Observarea permanenta a copiilor , elaborarea /completarea fiselor de observatii;

-Organizarea cât mai multor activități integrate cu copiii și lucrul pe metoda proiectelor;

Preview document

Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021 - Pagina 1
Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021 - Pagina 2
Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021 - Pagina 3
Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021 - Pagina 4
Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021 - Pagina 5
Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021 - Pagina 6
Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021 - Pagina 7
Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021 - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Raport de autoevaluare a activitatii desfasurate in anul scolar 2020-2021.doc

Ai nevoie de altceva?