Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 18019
Mărime: 796.82KB (arhivat)
Publicat de: Toma Vereș
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Sandu
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Specializarea Sociologie

Cuprins

 1. Lista figurilor / 5
 2. Lista tabelelor / 6
 3. Introducere. Obiectivele cercetării / 7
 4. CAPITOLUL 1
 5. Premise teoretice / 10
 6. Discuţii asupra conceptului de capital cultural / 10
 7. Despre „ social remittances” / 13
 8. Migraţia de revenire / 16
 9. Teoria cauzalităţii cumulative / 17
 10. Repere ale transnaţionalismului / 20
 11. Migraţia românilor. Structura de migraţie a judeţului Bacău / 22
 12. CAPITOLUL 2
 13. Elemente de metodologie / 27
 14. Ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor / 27
 15. Instrumentul de lucru / 29
 16. Alegerea comunităţii şi a subiecţilor / 30
 17. CAPITOLUL 3
 18. Luizi-Călugăra: date şi istorie / 31
 19. CAPITOLUL 4
 20. Date empirice / 36
 21. Călugărenii la început de drum / 36
 22. Cum se pleacă / 38
 23. Experienţă trăită sau mediată / 39
 24. Pentru cei rămaşi acasă / 43
 25. Migraţie şi „re-migraţie” / 43
 26. Ajuns la destinaţie / 45
 27. Cartierul Iliescu / 47
 28. Consecinţele migraţiei / 48
 29. Concluzii / 51
 30. ANEXA A
 31. Caracteristici socio-demografice ale subiecţilor / 52
 32. ANEXA B
 33. Statistica persoanelor plecate în străinătate din Luizi-Călugăra / 53
 34. ANEXA C
 35. Ghid de interviu / 54
 36. ANEXA D
 37. Localizarea comunităţii Luizi-Călugăra / 55
 38. ANEXA E
 39. Fotografii Luizi-Călugăra / 56
 40. Bibliografie / 61

Extras din proiect

Introducere. Obiectivele cercetării

Printre schimbările înregistrate la nivelul pattern-urilor de migraţie din România, după momentul 1989, se încadrează şi amploarea căpătată de fenomenul migraţiei temporare (circulatorii) internaţionale. În prezent, auzi foarte des vorbindu-se în mass-media de aşa numiţii „căpşunari din Spania” sau de banii trimişi în ţară de către românii plecaţi la muncă în străinătate. Migraţia internaţională prezintă consecinţe atât pentru ţările de origine ale migranţilor cât şi pentru ţările de destinaţie. Migraţia externa conduce la transformări ce se regăsesc în plan economic, social, cultural. Prezentul studiu îşi propune să exploreze implicaţiile fenomenului de migraţie temporară internaţională asupra dimensiunii culturale a comunităţii de origine a migranţilor. Punctul de plecare al studiului gravitează în jurul întrebării generale „Cu ce efecte?”, urmărind să descrie mai puţin cauzele actului de migraţie şi mai pronunţat feedback-ul acestui fenomen asupra individului/gospodăriei/comunităţii. Ludger Pries consideră într-o lucrare despre migraţia transnaţională că întrebările ce stau la baza cercetărilor în domeniul migraţiei nu mai sunt reprezentate prin: „De ce atât de mulţi (sau puţini) oameni migrează? şi Ce consecinţe are migraţia pentru regiunile de origine şi pentru regiunile de destinaţie?” (1999, 24). Autorul afirmă că noua întrebare la care trebuie să raspundă studiul pe tema migraţiei este: „Ce noi realităţi sociale transnaţionale sunt dezvoltate în şi prin reţelele de migraţie internaţională ?”(1999, 24). Cu toate acestea întrebarea referitoare la efectele migraţiei rămâne actuală şi necesară în special dacă este corelată cu aspectele de ordin cultural, ce sunt mai puţin dezbătute în studiile de caz existente pe migraţia românilor.

Având în vedere că recensământul comunitar al migraţiei indică faptul că „Aproximativ 530 de sate (4,5 din totalul satelor din rural) concentrează extrem de mult, aproape 60% din totalul migraţiei de revenire şi sub 20% din plecările temporare” (D. Sandu, 2000, 27) apare întrebarea: Care sunt consecinţele migraţiei asupra capitalului comunitar, în special asupra capitalului cultural într-o comunitate de acest fel? Urmărind, aşadar, linia efectelor colaterale, neintenţionate ale migraţiei derivă o altă serie de întrebări ce se structurează pe trei paliere : mai întâi, într-o primă etapă, studiul manifestă o preocupare deosebită faţă de posibilitatea dezvoltării, în comunităţile cu o intensă experienţă de migraţie, a unei culturii de migraţie. Analiza se îndreaptă spre acele comunităţi caracterizate de un fenomen al migraţiei ajuns într-un stadiu de maturitate ce poate permite cristalizarea şi asimilarea unor elemente de cultură a migraţiei în cazul persoanelor cu experienţa de migraţie. Rămâne de văzut dacă se poate vorbi despre acelaşi lucru în cazul indivizilor nonmigranţi. Grupul de întrebări ce conturează acest aspect al studiului este următorul: Care sunt valorile, atitudinile ce descriu cultura de migraţie? sau Cum este valorizată migraţia din perspectiva persoanelor nonmigrante? , Contribuie cultura migraţiei la extinderea şi întreţinerea fenomenului de migraţie în respectiva comunitate?

O a doua etapă a analizei se referă la transformări ale capitalului cultural, pe lângă însuşirea trăsăturilor specifice culturii de migraţie, sub influenţa directă a fenomenului de migraţie. S-a observat că „perioada de timp pe care o petrece un migrant în străinătate îi este suficientă pentru a-şi însuşi o serie de cunoştinţe, valori, un stil de viaţă, cu alte cuvinte o cultură ” (R. Ciobanu, 2004, 125). Schimbările constatate la nivelul capitalului cultural vor fi examinate printr-o permanentă pendulare individ-comunitate. Setul de întrebări specific acestei secţiuni se compune din: Putem vorbi de difuziune culturală prin intermediul fluxurilor de migraţie ?, În ce se concretizează practic impactul migraţiei asupra sferei cultural-comunitare? Care sunt componentele schimbării culturale la nivel individual si cum se realizează transpunerea lor în plan comunitar? Cum este influenţată viaţa comunităţii de aceste transformări?, Cum sunt percepute toate aceste schimbări la nivel de comunitate?

Preview document

Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 1
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 2
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 3
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 4
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 5
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 6
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 7
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 8
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 9
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 10
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 11
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 12
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 13
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 14
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 15
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 16
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 17
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 18
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 19
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 20
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 21
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 22
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 23
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 24
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 25
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 26
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 27
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 28
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 29
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 30
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 31
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 32
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 33
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 34
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 35
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 36
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 37
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 38
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 39
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 40
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 41
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 42
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 43
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 44
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 45
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 46
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 47
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 48
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 49
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 50
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 51
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 52
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 53
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 54
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 55
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 56
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 57
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 58
Capital cultural și migrație temporară internațională în comuna Luizi-Călugăra, Județul Bacău - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Capital Cultural si Migratie Temporara Internationala in Comuna Luizi-Calugara, Judetul Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de integrare socio-profesionale în plan educațional

1. Prezentarea temei, fundamentarea și justificarea alegerii Subiectul pe care lucrarea de față își propune să îl trateze și să îl supună unui...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ai nevoie de altceva?