Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 14825
Mărime: 62.66KB (arhivat)
Publicat de: Melinda Scurtu
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

CONSIDERAŢII GENERALE. CONCEPTE PRIVIND PROTECŢIA SOCIALĂ

Intr-un stat democratic, protecţia socială reprezintă un element fundamental al politicilor statale, deoarece prin punerea în aplicare se realizează prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate ca "riscuri sociale" asupra nivelului de trai al populaţiei.

Cu rădăcini în antichitate, prin includerea elementelor de protecţie în Dreptul Roman, remarcăm apariţia primelor forme de asistenţă socială în secolele 13 şi 14, când în jurul mănăstirilor au fost construite aşezăminte de asistenţă socială pentru săraci, bătrâni şi bolnavi.

Primele forme de protecţie socială au apărut la începutul secolului 19 şi s-au referit la măsuri de asigurare socială; la acestea s-au adăugat cu timpul şi elemente de asistenţă socială, ambele forme căpătând denumirea de "securitate socială". Acest termen a fost utilizat pentru prima oară de instituţiile create în SUA, odată cu adoptarea Legii securităţii sociale din 1935, care cuprindea reglementări cu privire la prevenirea riscului pentru bătrâneţe, moarte, handicap şi şomaj.

Conceptul de protecţie socială a fost prima oară introdus de către John K. Galbraith şi defineşte politica de protejare a categoriilor defavorizate ale populaţiei, prin măsuri ce urmăresc alinierea acestor categorii la un nivel de trai decent. El consideră ca fiind cea mai urgentă măsură "prevederea dreptului celor care nu-şi pot găsi un loc de muncă de a avea un venit garantat sau alternativ".

Ca element de drept internaţional, Organizaţia Internaţională a Muncii a adoptat în anul 1952 ( Convenţia nr. 102 ) termenul de "securitate socială" cuprinzând ca elemente complementare asigurările sociale şi asistenţa socială.

In prezent acţiunile de protecţie socială vizează mai multe domenii în care sunt necesare eforturi colective, respectiv: sănătatea, instruirea şi educaţia, cultura, condiţiile de odihnă şi recreere, mediul social-politic, într-un cuvânt, condiţiile sociale de trai.

NECESITATEA, CONŢINUTUL SI ROLUL PROTECŢIEI SI ASIGURĂRILOR SOCIALE

Protecţia socială este concepută pentru asigurarea unui standard de viaţă de bază pentru toţi oamenii, indiferent de mijloacele de care aceştia dispun.

Există mai multe categorii de persoane care cer protecţia socială: protecţia şomerilor, protecţia handicapaţilor, protecţia copilului şi a tinerilor, protecţia socială complementară ( protecţia socială în caz de deces, incapacitatea de muncă, boala profesională ).

Condiţiile concrete şi nevoile diferite care se cer acoperite fac ca şi modalităţile de realizare a protecţiei sociale să fie diferite. Astfel, programele se bazează pe premise diferenţiate în cazul asigurărilor sociale-destinate acoperirii unor nevoi personale ca urmare a pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă-sau în cazul protecţiei lucrătorului la locul de muncă-mediu, condiţii de muncă- nevoi care se transferă asupra costurilor de producţie şi a căror satisfacere este inclusă în preţul produsului.

Obiectivele reformei în domeniul asistenţei sociale, adică în domeniul susţinut material de stat, sunt astfel formulate şi fundamentate încât să se poată asigura realizarea restabilirii sau menţinerii unor echilibre între sectorul public şi cel privat, între protecţie şi autoprotecţie, între nevoi şi resurse, între dezvoltarea umană a generaţiei prezente şi cea a generaţiilor viitoare.

Asistenţa socială este mecanismul principal prin care societatea intervine pentru a preveni, limita sau înlătura efectele negative ale evenimentelor care se produc asupra persoanelor sau grupurilor vulnerabile, fără voia acestora sau sunt prea puţin influenţate de acestea.

Obiectivul principal al protecţiei sociale îl constituie diminuarea sau chiar înlăturarea consecinţelor unor riscuri asupra mediului şi nivelului de trai ale unor segmente ale populaţiei.

In fundamentarea şi promovarea politicii sociale sunt considerate următoarele principii:

- protecţia demnităţii umane;

- eliminarea oricărei forme de discriminare în întreaga politică

de protecţie socială;

- promovarea parteneriatului social ca mijloc de control şi

eficientizare a tuturor măsurilor de politică şi de protecţie

socială;

- flexibilitatea, respectiv adaptarea măsurilor de protecţie

socială la necesităţile reale ale grupurilor şi persoanelor;

- orientarea obiectivelor şi măsurilor de politică şi protecţie

socială în direcţia capacitării, mobilizării şi participării

tuturor forţelor sociale la relansarea creşterii economice,

munca fiind prima sursă a bunăstării şi libertăţii individului,

sursa cea mai stabilă a sănătăţii economiei;

- descentralizarea treptată a protecţiei sociale şi odată cu

aceasta, angrenarea în activitatea de protecţie socială a agenţilor economici, unităţilor administraţiei publice locale, a instituţilor guvernamentale şi organizaţiilor neguvernamentale, societăţilor de caritate şi persoanelor fizice, prin contribuţii materiale, financiare şi sociale ale acestora într-un cadru legal adecvat.

Diversitatea şi cuantumul prestaţilor şi serviciilor sociale sunt condiţionate însă de starea economiei, de resursele financiare existente la un moment dat, de necesitatea construirii cadrului administrativ de aplicare, cu deosebire în ceea ce priveşte formarea personalului şi informatizarea activităţilor.

Programele de protecţie socială, administrate de stat, sunt finanţate pe principiul repartiţiei, compensaţiei între generaţii, de resurse obţinute din contribuţii, impozite şi taxe, pe baza principiului responsabilităţii colective.

România şi-a însuşit obiectivul politicilor sociale pentru a asigura exercitarea efectivă a drepturilor şi principiilor următoare;

Preview document

Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 1
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 2
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 3
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 4
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 5
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 6
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 7
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 8
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 9
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 10
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 11
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 12
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 13
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 14
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 15
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 16
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 17
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 18
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 19
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 20
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 21
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 22
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 23
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 24
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 25
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 26
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 27
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 28
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 29
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 30
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 31
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 32
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 33
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 34
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 35
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 36
Studiu Asupra Sistemului de Protecție Socială în România - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Studiu Asupra Sistemului de Protectie Sociala in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Sociale

Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere, de-a lungul timpului, mai multi autori apartinând unor scoli si...

Asistența Socială în România

Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ocrotire socială

C1. Societatea reprezinta un tip particular de colectivitate umana care, ca urmare a completitudinii sale, ofera membrilor ei, posibilitatea de...

Te-ar putea interesa și

Sănătatea în economia contemporană

1. SUSŢINEREA SĂNĂTĂŢII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 1.1 Determinări privind sănătatea în societatea contemporană Hipocrat, părintele medicinii...

Studiu asupra Sistemului de Protecție Socială în România

INTRODUCERE În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de "servicii sociale" utilizat la nivel european, mai ales în condiţiile în...

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Mediul de Afaceri Chinez

1.Date generale Republica Populară Chineză este cel mai întins stat în Asia de Est și cel mai populat stat din lume. Are o suprafaţă de 9.571.300...

Sistemul Vamal

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează tematica vămuirii mărfurilor în România. Ea se concentrează în principal asupra regimurilor vamale şi a...

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai...

Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009

CADRUL LEGAL - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu...

Statul de salariu

ARGUMENT Lucrarea are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice, metodologice şi practice ale operațiilor legate de salarizarea angajaților la o...

Ai nevoie de altceva?