Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 39788
Mărime: 144.62KB (arhivat)
Publicat de: Costel Mureșan
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I Constituţionalism şi sistemul constituţional
 3. 1.1. Conceptul de sistem constituţional
 4. 1.2. Fundamentele sistemului constituţional occidental contemporan
 5. 1.3. Diversitatea sistemului constituţional contemporan şi criterii de tipoligizare a acestora
 6. 1.4. Sistemul constituţional – sursă a statului de drept
 7. 1.4.1. Statul de drept
 8. 1.5. Constituţionalismul
 9. 1.5.1. Modelul german
 10. Capitolol II Sisteme constituţionale şi regimuri politice occidentale
 11. 2.1. Sisteme constituţionale parlamentare
 12. 2.1.1. Regatul unit al Marii Britanii
 13. 2.1.2. Elveţia
 14. 2.1.3. Germania
 15. 2.1.4. Italia
 16. 2.1.5. Suedia
 17. Capitolul III Uniunea europeană şi revizuirile constituţiole
 18. 3.1. Uniunea europeană şi contituţia
 19. 3.2. Europa celor şase
 20. 3.3. Europa celor nouă
 21. 3.4. Europa celor zece
 22. 3.5. Europa celor doisprezece
 23. 3.6. Europa celor cincisprece
 24. 3.7. Europa celor douăzeci şi cinci
 25. Anexe

Extras din proiect

INTRODUCERE

Constituţia – sursă fundamentală a sistemului politic

Experienţa istorică relevă că, în mod necesar, fiecare stat are o Constituţie. Afirmaţia poate să apară uşor simplistă. Dacă ţinem, însă, seama de fapul că în orice sistem de guvernare trebuie să se ia decizii obligatorii pentru întreaga societate, să se adopte măsuri pentru asigurarea siguranţei publice şi a fiecărui individ, iar toate aceste decizii şi măsuri trebuie să reflecte interesele generale şi aspiraţiile unei anumite populaţii, exprimate la nivel constituţional, vom înţelege mai clar de ce este importantă, esenţială Constituţia, de ce este necesar ca fiecare stat să fie guvernat potrivit unei Constituţii.

Constituţia este sursa oricărui regim politic, a sistemului de drept (care trebuie să fie conform regulilor constituţionale), a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Actul de guvernare în sine poartă amprenta principiilor şi normelor constituţionale. Astfel spus, fără reguli constituţionale bine cunoscute (care reflectă interesele unui grup restrâns sau ale întregii populaţii), un stat nu poaet fi guvernat.

Nu ma interesează dacă Constituţia unui stat se exprimă prin cutume, tradiţii şi obiceiuri parlamentare, practici cu caracter legislativ sau executiv, convenţii şi proceduri de guvernare bazate pe cutumă – la care se adaugă texte politico – juridice cu o vechime seculară, completate cu altele relativ recente – sau dacă Constituţia se prezintă într-o formă scrisă, ca un document întocmit şi aprobat de parlament printr-o procedură solemnă, ma interesează, însă, care este motivaţia principală a elaborării unei Constituţii şi conţinutul acesteia, întrucât Constituţiile sunt elemente indispensabile pentru funcţionarea sistemului politic al oricărei ţări. De astfel, nici un stat nu-şi poate permite să guverneze fără o lege fundamentală.

Motivaţia, pe care am sugerat-o, se bazează pe faptul că legea fundamentală a unui stat conţine norme şi principii care, pe de o parte, legimentează actul de exercitare a puterii politice, prevăzând modul de constituire şi de funcţionare ale structurilor de putere – investind pe guvernanţi cu prerogativele autorităţii publice, stabilind echilibrul între cele trei puteri în stat: puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească – iar pe de altă parte, fixează cadrul general, jaloanele directoare ale reglementării juridice a relaţiilor sociale.

În Constituţie sunt prevăzute, de asemenea, organismele şi mecanismele de apărare a ordinii sociale (în sensul cel mai general al noţiunii) şi nu în ultimul rând, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Numai şi această simplă prezentare a conţinutului unei Constituţii, ne ajută să înţelegem de ce aceasta este indispensabilă pentru exercitarea puterii politice şi pentru instituirea şi apărarea ordinii juridice a unui stat.

Constituţia este, prin urmare, sursa fundamentală a sistemului politic, ca şi a sistemului juridic naţional. Potrivit acestui considerent, orice Constituţie se bucură de supremaţie faţă de celelalte legi şi acte normative, fiind plasată în fruntea ierarhiei actelor politice, ca şi a actelor normative (legi, ordonanţe, regulamente, decrete, hotărâri etc), cărora le conferă legitimitate politică şi, respectiv, juridică, în măsura în care acestea corespund întrutotul normelor şi principiilor pe care aceasta le consacră.

Într-o formulare generală, se poate spune că legea fundamentală a oricărui stat – Constituţia – este actul politico-juridic suprem, inspirat de o anumită filizofie politică şi socială, care este adoptat de o naţiune sau în numele ei, de către un organism investit cu putere constituantă originară, pentru a stabili forma de stat, caracterul regimului politic, modalităţile de formare, organizare şi de funcţionare ale structurilor de putere şi raporturile între acestea, principiile esesnţiale ale ordinii juridice, precum şi drepturile şi îndatoririle cetăţenilor.

Ca act politico-juridic fundamental, Constituţia ocupă o poziţie de vârf în ierarhia actelor normative care constituie sistemul de drept al unei ţări şi deţine locul suprem în ordinea juridică. Poziţia supremă a Constituţiei în raport cu toate celelalte legi rezidă în faptul că aceasta este adoptată de o autoritate înzestrată de către popor ca putere constituantă care, deşi utilizează puterea legislativă pentru dezbaterea şi votarea proiectului de Constituţie, este superioară parlamentelor obişnuite. Puterea şi funcţiile Parlamentului îşi au originea în Constituţie şi sunt limitate de aceasta.

Nu este inutil să adaug că elaborarea unei Constituţii nu este un simplu act de redactare a unui document. Conţinutul legii fundamentale reflectă condiţiile social-politice şi istorice existente la un moment dat într-o societate dată, tradiţiile istorice, interesele naţionale, cultura politică ale poporului etc.

Într-o concepţie autentic democratică, esenţa Constituţiei constă în reflectarea politico-juridică a condiţiilor social-istorice existente într-o societate la un moment dat, precum şi a intereselor generale, fundamentale ale naţiunii, privite din perspectiva procesului de cucerire, prin competiţie electorală democratică, a puterii şi exercitarea acesteia pentru înfăptuirea „Binelui comun” al poporului.

Preview document

Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 1
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 2
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 3
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 4
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 5
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 6
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 7
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 8
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 9
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 10
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 11
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 12
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 13
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 14
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 15
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 16
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 17
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 18
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 19
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 20
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 21
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 22
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 23
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 24
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 25
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 26
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 27
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 28
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 29
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 30
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 31
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 32
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 33
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 34
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 35
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 36
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 37
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 38
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 39
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 40
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 41
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 42
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 43
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 44
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 45
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 46
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 47
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 48
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 49
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 50
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 51
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 52
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 53
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 54
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 55
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 56
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 57
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 58
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 59
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 60
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 61
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 62
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 63
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 64
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 65
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 66
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 67
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 68
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 69
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 70
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 71
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 72
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 73
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 74
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 75
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 76
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 77
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 78
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 79
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 80
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 81
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 82
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 83
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 84
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 85
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 86
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 87
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 88
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 89
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 90
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 91
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 92
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 93
Constituționalism - Sursă Fundamentală a Statului de Drept - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Constitutionalism - Sursa Fundamentala a Statului de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Constituție și Constituționalism în România după 1989

Momentele care determină necesitatea unei constituții sunt de o importanță majoră în cadrul evoluției istorice a unei țări. În primul rând, aceste...

Originile constituționalismului american

Constitutionalismul american a luat nastere propriu-zis odată cu adoptarea Declaratia de Independentă, dar originile acestuia trebuie căutate în...

Constituție și constituționalism

Constitutionalismul reprezinta un set de idei fundamentale aflate la granita din tre filosofia politica si dreptul constitutional, cu o ideologie...

Constituție și Constituționalism

Introducere: Din punc de vedere istoric, noțiunea de constituție a fost utilizată încă din vremea romanilor. Cuvântul ”constitutio” era utilizat...

Președintele României - Analiză a Instituției Șefului Statului după Constituția României

Odată cu apariţia statului a apărut şi noţiunea de „şef al statului”, acesta reprezentând cea mai veche autoritate politică, căci încă de la...

Instituția Șefului de Stat

Reglementarea instituţiei Preşedintelui României în Decretul-Lege nr.92/1990 are ca fundament alegerea acestuia prin vot universal,...

Zvonul ca proces de propagare informațional

Zvonul este definit ca o afirmaţie prezentată drept adevărată, afirmaţie care nu prezintă posibilitatea de a fi verificată. Allport şi Postman,...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Te-ar putea interesa și

Apariția și dezvoltarea Constituției

Introducere Actualitatea temei investigate. Momentul apariţiei constituţiei e unul de natură controversată doctrina juridică fiind împărţită în...

Constituție și constituționalism

Constitutionalismul reprezinta un set de idei fundamentale aflate la granita din tre filosofia politica si dreptul constitutional, cu o ideologie...

Liberalismul

I . Aparitia liberalismului - O parte din scolile de prestigiu identifica aparitia liberalismului în contextul aparitiei statelor natiuni - pentru...

Doctrine Politice

Domeniul doctrinelor politice nu poate fi încadrat în cel al unei stiinte în sensul propriu al cuvântului si aceasta pentru ca în spatiul studiat...

Doctrine Politice Contemporane

Liberalismul Modern si Contemporan Critica liberalismului clasic. Dupa cum am vazut, pentru liberalismul clasic modelul pietei libere trebuia sa...

Politologie

Capitolul 1. Liberalismul Liberalismul este o doctrina politica si economica care proclama principiul libertatii politice si economice a...

Ai nevoie de altceva?