Măsurători electronice

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5655
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Radu Sandor
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nemtoi mihaela
Facultatea de Transporturi
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

  1. 1. Introducere 3
  2. 2. Tema proiectului 5
  3. 3. Schema bloc a AMN proiectat 6
  4. 4. Memoriu tehnic 7
  5. 5. Breviar de calcul 21
  6. 6. Calcul economic(costuri) 24
  7. 7. Schema electrică a aparatului 25
  8. 8. Realizarea cablajului 26
  9. 9. Bibliografie 30

Extras din proiect

1. Introducere

Importanța măsurărilor crește necontenit în toate domeniile științei și tehnicii. Fiecare nouă cucerire a științelor naturii și a celor tehnice, fiecare nouă descoperire, crearea noilor mașini, echipamente și material, este precedată de un mare număr și o mare varietate de măsurări.

În etapa actuală de dezvoltare a societății românești, aproape că nu există domeniu al activității economico - sociale în care să nu se folosească instalații și aparate electrice și electronice. Larga răspândire a acestora precum și diversificarea și perfecționarea lor, necesită cadre bine pregătite, capabile să răspundă cerințelor impuse de dezvoltarea științei și tehnicii contemporane. În acest context, asistăm la o creștere tot mai accentuată a rolului metrologiei , știință a măsurărilor, a metodelor și mijloacelor de asigurare a uniformității și preciziei necesare a tuturor măsurărilor care se efectuează în activitatea economică și socială. Se dezvoltă și se perfectioneza tot mai mult baza științifică, tehnică și organizatorică a asigurării metrologice, a acelui ansamblu de măsuri care garantează compatibilitatea rezultatelor tuturor măsurărilor, obținute în orice loc, în orice moment, și cu orice mijloace.

Circuitul de intrare al unui apărat de măsură lucrează cu semnale analogice dar toate celelalte blocuri lucrează cu semnale numerice. Semnalele analogice pot fi măsurate cu aparate de măsură simple însă sunt sensibile la imperfecțiunile cailor de transmitere și prelucrare, ceea ce înseamnă că pierd din precizie după fiecare operație, informația este purtată de amplitudinea semnalului.

Aparatele de măsurat digitale au apărut și s-au dezvoltat odată cu dezvoltarea tehnicii de calcul și a

dispozitivelor de automatizare.

Domeniile măsurătorilor digitale și ale informaticii au cunoscut o creștere rapidă în ultimul deceniu deoarece prețurile și dimensiunile componentelor electronice au scăzut, permițând realizarea unor circuite din ce în ce mai complexe.

Aparatele de măsură digitale sunt aparatele la care rezultatul poate avea numai anumite valori din domeniul de măsurare, fiind deci o mărime discontinuă. Prin operația de cuantificare, domeniul este împărțit într-un număr de subdomenii egale (cuante sau unități de cuantificare), iar procesul de măsurare constă în numărarea cuantelor corespunzătoare masurandului, codificarea rezultatului într-un sistem de numerație și afișarea lui pe un dispozitiv specializat, sub forma unui număr.

Datorită performanțelor, acestea sunt utilizate la:

- măsurări de precizie în laborator;

- măsurări în procesele industrial de automatizare;

- măsurări cu transmiterea rezultatelor la distanță;

- măsurări cu înregistrări numerice în procesele industrial;

- măsurări cu prelucrarea rezultatelor pe calculator;

- controlul și supravegherea centralizată în procesele industriale.

Semnalele numerice sunt sub formă de impulsuri și au informația grefată pe durată sau pe poziția impulsurilor în timp, astfel semnalele numerice oferă o mai mare flexibilitate în utilizare. Circuitele numerice funcționează pe principiul tot sau nimic ceea ce implică structuri foarte simple în circuitele numerice de bază (porți, codoare, decodoare, multiplexoare, numărătoare, registre, automate programabile, circuite de conversie a datelor).

Circuitele numerice permit implementarea de funcții din ce în ce mai complexe pe același tip. Ceea ce

duce la micșorarea aparatelor și implicit la scăderea prețului.

Avantajele aparatelor de măsură numerice:

- Pot atinge precizii mult mai mari decât aparatele de măsură analogice, deoarece răspunsul este

independent de amplitudinea semnalului ce poartă mărimea de măsurat.

- Sunt mai robuste (rezistă la șocuri și vibrații)

- Pot funcționa în orice poziție.

- Sunt ușor integrabile, în sisteme de măsurare reglabile conduse de calculator.

Dezavantaje:

- Nu permit sesizarea rapidă a tendinței de evoluție a mărimii de măsurat și nici realizarea de scări

liniare.

2. Tema proiectului

In acest proiect se va prezenta un apărat de măsură numeric, care îndeplinește functia de Ohmmetru ce are gamele 20K Ω, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ.

Bibliografie

- http://www.microlab.club/

- http://learningaboutelectronics.com/

- http://jurnalohmetru.blogspot.ro/

- www.arduino.cc

- www.instructables.com

- Ștefan Poli, Eduard Antoniu. Măsurări electronice (aparate și sisteme de măsură numerice). Editura SATYA, Iași, 2000

Preview document

Măsurători electronice - Pagina 1
Măsurători electronice - Pagina 2
Măsurători electronice - Pagina 3
Măsurători electronice - Pagina 4
Măsurători electronice - Pagina 5
Măsurători electronice - Pagina 6
Măsurători electronice - Pagina 7
Măsurători electronice - Pagina 8
Măsurători electronice - Pagina 9
Măsurători electronice - Pagina 10
Măsurători electronice - Pagina 11
Măsurători electronice - Pagina 12
Măsurători electronice - Pagina 13
Măsurători electronice - Pagina 14
Măsurători electronice - Pagina 15
Măsurători electronice - Pagina 16
Măsurători electronice - Pagina 17
Măsurători electronice - Pagina 18
Măsurători electronice - Pagina 19
Măsurători electronice - Pagina 20
Măsurători electronice - Pagina 21
Măsurători electronice - Pagina 22
Măsurători electronice - Pagina 23
Măsurători electronice - Pagina 24
Măsurători electronice - Pagina 25
Măsurători electronice - Pagina 26
Măsurători electronice - Pagina 27
Măsurători electronice - Pagina 28
Măsurători electronice - Pagina 29
Măsurători electronice - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Masuratori electronice.docx

Te-ar putea interesa și

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

1.Introducere „Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă...

Tendințe Actuale în Comerțul Electronic

1. Componentele comerţului electronic 1.1. Aspecte generale Termenul de „comerţ electronic” (e-comerţ) este din ce în ce mai mult discutat pe...

Atitudinea Consumatorilor Față de Publicitatea pe Telefonul Mobil

Introducere Motto :“Marketingul este arta de a gasi, a dezvolta si a profita de pe urma unei oportunitati” Philip Kotler Rolul anticipativ al...

Măsurători electronice - voltmetru și ampermetru cu ICL 7106

1. Introducere In contextul revolutiei stiintifice si tehnice din lumea contemporana, masurarile electrice sunt indispensabile in toate ramurile...

Măsurarea intensității curentului

INTRODUCERE Tema aleasa pentru lucrarea de atestat este „MASURAREA INTESITATII CURENTULUI ELECTRIC”. Tema aleasa prezinta modul de masurarea a...

Măsurarea intensității curentului electric și a tensiunii electrice

1. Generalitati Pentru determinare unor constante fizice ale unor elemente de circuit , de exemplu rezistenţa electrică a unui rezistor sau pentru...

Măsurători Electronice de Distanță

Memoriu tehnic justificativ Cap. 1. Calcule preliminare 1.1 Elemente generale În conformitate cu prevederile legale de introducere a cadastrului...

Voltmetre Electronice

ARGUMENT Voltmetrele: Sant cele mai simple aparate universale masoara tensiune alternativa si continua, curent alternativ si continuu aparatul...

Ai nevoie de altceva?