Analiza siguranței și securității într-un hotel

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 25450
Mărime: 577.30KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 9

Extras din proiect

Introducere

Industria turistică constituie o parte a economiei, formată din numeroase activități ori mai multe ramuri cu o funcție comună - satisfacerea nevoilor turiștilor. La rândul ei, ramura cea mai importantă a industriei turistice o reprezintă industria hotelieră. Legătura dintre industria hotelieră și activitatea turistică este însă una mult mai complexă, profundă și de intercondiționare reciprocă, pe de o parte, industria hotelieră se dezvoltă ca efect al creșterii circulației turistice, și pe de altă parte, evoluția turismului este determinată de existența unor spații de cazare, de nivelul acestora de echipare, de calitatea și diversitatea serviciilor oferite.

Actualitatea temei. Industria hotelieră reprezintă o afacere ce se dezvoltă rapid în multe țări din lume, îndeosebi în zonele unde turismul s-a dezvoltat recent. Creșterea rapidă a industriei acesteia poate fi atribuită factorilor următori:

- creșterea prosperității economice, fapt ce înseamnă venituri suplimentare și, prin urmare, posibilitatea de a cheltui mai mult pe călătorii;

- extinderea internaționalizării afacerilor, ceea ce a condus la sporirea de călătorii;

- modernizarea și dezvoltarea mijloacelor de informare;

- îmbunătățirea serviciilor de transport, în special în ceea ce privește călătoria cu avionul etc.

Actualmente, 59% dintre hoteluri sunt situate pe continentul american. Europa ocupă locul 2, cu 21,66%, în timp ce Asia este pe locul 3, cu 16% . Continentele Australia și Africa dețin ponderi mai reduse.

Cu toate că, în țările cu industrie turistică dezvoltată, hotelurile dețin ponderea principală în structura unităților de cazare turistică, totuși, ponderea lor în ansamblul mijloacelor de cazare sunt în scădere și a cunoscut profunde transformări în ultimii ani. Astfel, hotelurile mici și independente, cu gestiune familială, se află în scădere ca pondere, în timp ce lanțurile hoteliere sunt în plină expansiune. Tot mai multe hoteluri aderă la lanțurile hoteliere ce există deja ori alcătuiesc noi lanțuri, din cauza aprigei concurențe și scăderii numărului clienților, care la rândul său conduce la minimalizarea veniturilor.

Scopul acestei lucrări constă în a defini esența, caracteristicile activității lanțurilor hoteliere și rolul acestora în industria hotelieră internațională.

Obiectivul cercetării a impus sarcinile următoare:

- definirea conceptului de lanț hotelier;

- caracterizarea categoriilor principale de lanțuri hoteliere;

- analiza activității lanțului hotelier Hilton;

- stabilirea rolului lanțului hotelier Hilton în industria hotelieră mondială.

Obiectul studierii îl reprezintă mediul intern, extern resursele disponibile și activitatea lanțului hotelier Hilton, unul dintre cele mai celebre rețele hoteliere din lumea întreagă.

Structura lucrării este alcătuită în dependență de obiectivul și sarcinile cercetării, având structura următoare: Introducere, 3 capitole și 8 subcapitole, concluzii, bibliografie și anexe.

În capitolul I „Rolul lanțurilor hoteliere în cadrul industriei hoteliere mondiale” este evidențiat conceptul de industrie hotelieră redat prin mai multe noțiuni generale. O atenție deosebită este atrasă noțiunii de lanț hotelier, tipurilor principale de lanțuri hoteliere și importanța lor în cadrul industriei hoteliere internaționale. Totodată, este conturată istoria apariției lanțurilor hoteliere și evoluția acestora până în zilele noastre.

În capitolul II „Evaluarea lanțului hotelier Hilton” este prezentată partea practică a activității de licență. În ordinea aceasta de idei va fi studiată și evaluată activitatea lanțului hotelier Hilton. Cu ajutorul informațiilor dobândite din diferite surse este caracterizată evoluția lanțului hotelier, piața turistică a acestuia: tarifele, cererea și oferta hotelieră, concurența. Totodată,

sunt analizate datele statistice de ordin economico-financiar, precum: cheltuieli și venituri este descrisă politica de resurse umane a lanțului hotelier Hilton: recrutarea, procesul de selecție, dar și angajarea. În concluzii sunt redate rezultatele cercetării înfăptuite.

În Capitolul III este constituită analiza modului de organizare dar și funcționare a principalelor filiale ale lanțului hotelier Hilton, dar și a principalelor responsabilități a departamentelor de siguranță și securitate ale unităților hoteliere, după care urmează concluzii finale realizate în urma evaluării activității lanțului hotelier Hilton.

Metodologia cercetării a avut ca țel o conturare cât mai complexă și amplă a obiectului investigat, iar în calitate de bază informațională au servit suporturi teoretice, resursele electronice, îndeosebi site-ul oficial al companiei Hilton Group. Lucrarea de licență se sfârșește cu anexe ce ilustrează în detaliu activitatea practică, dar și cea teoretică.

Capitolul 1. Rolul lanțurilor hoteliere în industria hotelieră mondială

1.1 Concepte și definiții din industria hotelieră

Industria hotelieră are o deosebită importanță economică și socială în societatea de astăzi. Fiind într-o relație reciprocă cu industria turistică, complexitatea serviciilor din cadrul industriei hoteliere, nivelul lor calitativ, varietatea lor constituie elemente componente ale prestigiului, notorietății unui produs turistic ori unei firme, contribuind sensibil la creșterea eficacității comercializării vacanțelor. În multe țări dezvoltate ori în curs de dezvoltare, receptoare de turiști, numărul celor ce au beneficiat de serviciile de cazare, depășește numărul total al populației băștinașe.

Hotelul constituie unitatea comercială ori structura de primire amenajată în clădiri ori corpuri de clădiri, ce pune la dispoziția turiștilor camere, garsoniere ori apartamente dotate în mod adecvat, asigură prestări de servicii caracteristice și dispune de recepții și de spații de alimentație publică în incintă. Organizația Mondială a Turismului a definit noțiunea de „hotel” ca „unitate de cazare, ce reprezintă construcții (stabilimente), ce oferă călătorilor, în mod regulat sau epizodic, posibilitatea de a se caza, „hotelul”, în cazul dat, fiind unitatea de bază, tradițională, clasică”. Fiind o unitate comercială ce oferă clienților servicii spre vânzare cât mai diverse, conceptul de hotel include elementele următoare:

- amplasarea încadrează hotelul într-un anume mediu geografic (oraș, stațiune turistică, proximitatea unei căi de comunicație etc.). Există o relație directă între factorul acesta și tipul de cazare și servicii oferite.

- facilitățile includ baruri, spații de cazare, restaurante, negocieri, spații pentru conferințe, spații pentru agrement (saune, piscine, spa, camere pentru sport, fitness, etc.).

- varietatea de servicii prestate clienților prin facilitățile de care dispune hotelul. Calitatea și stilul acestora influențează eficacitatea hotelului.

- imaginea, definită ca o modalitate în care hotelul este văzut și receptat de către clienții potențiali si actuali. Ea constitue un produs secundar al amplasării, serviciilor, facilităților, dar este sporită de: ambianță, numele hotelului, atmosferă etc.

- prețul exprimă valoarea pe care o dă hotelul serviciilor sale, ținând seama de servicii, amplasare, facilități, imagine și satisfacția clienților.

Bibliografie

1. Allare, Y., Management strategic, Editura Economică, București, 1998

2. Baker, D., P. Bradley, Principiile operațiunilor hoteliere de recepție, Editura Cassel, București, 1994

3. Balaure, V. (coord.), Marketing - ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Uranus, 2002

4. Balaure, V., I. Cătoiu, C. Vegheș, Marketing turistic, București, Editura Uranus, 2005

5. Caramida Cristian, Brandul ospitalității, Editura Brandmark, București, 2017

6. Cătoiu, A., Cercetări de marketing - tratat, Editura Uranus, București, 2009

7. Christine Petr, Marketingul Turismului, Editura C.H. Beck, București, 2017

8. Cocean P., Vlăsceanu Gh., Negoescub., Geografia generală a turismului, Editura Meteor Press, București, 2002

9. Cosmescu I. Turismul, fenomen complex contemporan, Editura Economică, București, 1992

10. Diaconu, M., Marketing în turism, Editura Independența economică, Pitești, 2003

11. Dinu Mihaela, Geografia turismului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2002

12. Kotler, Ph., M. Amstrong - Principiile marketingului, editia a IV-a, Editura Teora, București, 2008

13. Lefter Constantin - Cercetarea de marketing. Teorie și practică. Editura Lux Libris, București, 1998

14. Lupu N. - Hotelul economie și management, Editura ALL, București, 1999

15. Lupu, N., Hotelul + economie și management ediția a VI-a, Editura C. H. Beck, București, 2010

16. Lupu Nicolae, Hotelul. Economie și management, Editura C.H. Beck, București, 2016

17. Michael, Managementul resurselor umane, Editura Codecs, București, 2006

18. Minciu R. - Economia turismului, Editura Uranus, București, 2000

19. Morariu D. Concepte și politici de turism internațional, Editura Alfabet, Deva, 2001

20. Muntele I., Iațu C., Geografia turismului - concepte, metode și forme de manifestare spațio-temporală, Editura Sedcom Libris, Iași, 2003

21. Neagu V. Vasile - Managementul turistic și al serviciilor turistice, Editura Sylvi, București, 2002

22. Petcu Nicoleta - Statistică în turism. Teorie și aplicații, Editura Albastră, București, 2000

23. Sabo M., Marketing Turistic, Editura Irecson, București, 2006

24. Snak O. - Managementul serviciilor în turism, Editura Academiei Române de Management, București, 1994

25. Stănciou A., Dicționar de terminologie turistică, Editura Economica, București, 1999

26. Stănciulescu Gabriela, Cristina Micu, Managementul operațiunilor în hotelărie și restaurație, Editura C.H. Beck, București, 2018

27. Vellas Fr., Becherel L., Turismul - tendințe și previziuni, București, Editura Walforth, 2004

29. Williams A., Shay G., Tourism & Economic Development, European Experiences, John Wiley & Sons Ltd., 1998

30. www.e-hotel.ro

31. www1.hilton.com

32. www.Sibiu.hilton.com

33. www.sibiu360.ro

34. www.sibiul.ro

Preview document

Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 1
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 2
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 3
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 4
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 5
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 6
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 7
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 8
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 9
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 10
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 11
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 12
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 13
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 14
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 15
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 16
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 17
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 18
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 19
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 20
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 21
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 22
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 23
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 24
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 25
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 26
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 27
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 28
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 29
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 30
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 31
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 32
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 33
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 34
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 35
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 36
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 37
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 38
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 39
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 40
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 41
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 42
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 43
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 44
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 45
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 46
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 47
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 48
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 49
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 50
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 51
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 52
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 53
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 54
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 55
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 56
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 57
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 58
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 59
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 60
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 61
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 62
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 63
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 64
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 65
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 66
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 67
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 68
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 69
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 70
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 71
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 72
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 73
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 74
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 75
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 76
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 77
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 78
Analiza siguranței și securității într-un hotel - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Analiza sigurantei si securitatii intr-un hotel.docx

Ai nevoie de altceva?