Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 38938
Mărime: 2.30MB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nistiriuc Alexandru
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA FACULTATEA DE ECONOMIE CATEDRA „TURISM”

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. ANALIZA ȘI CARACTERISTICA ALIMENTAȚIEI PUBLICE ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 2. CAPITOLUL II. METODELE MOTIVĂRII INTERESULUI PENTRU DESCHIDEREA UNEI ÎNTREPRINDERI PENTRU DESERVIREA TURIŞTILOR ÎN REPUBLICII MOLDOVA
 3. CAPITOLUL III. ANALIZA ŞI IMPORTANŢA PARTICULARITĂŢILOR ORGANIZĂRII DESERVIRII ÎN INSTITUŢIILE ALIMENTAŢIEI PUBLICE ŞI METODE DE DESERVIRE A TURIŞTILOR STRĂIN ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 4. Termenul prezentării tezei de licenţă conducătorului ştiinţific:
 5. Capitolul I.
 6. Capitolul II.
 7. Capitolul III.
 8. Termenul prezentării tezei de licenţă în decanat
 9. Data primirii sarcinii
 10. Semnătura studentului
 11. Semnătura conducătorului ştiinţific
 12. CUPRINS
 13. INTRODUCERE 6
 14. CAPITOLUL I. ANALIZA ȘI CARACTERISTICA ALIMENTAȚIEI PUBLICE ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA 14
 15. I.1.Analiza bazelor legislative ca fundament al organizării activităţii turistice 14
 16. I.2.Caracteristica clasificării restaurantelor în Republica Moldova și rolul lor în atragerea turiştilor străini 20
 17. 1.3 Caracteristica şi importanţa rolului componentului naţional în activitatea restaurantelor ca bază a motivării interesului turistic 30
 18. CAPITOLUL II. METODELE MOTIVĂRII INTERESULUI PENTRU DESCHIDEREA UNEI ÎNTREPRINDERI PENTRU DESERVIREA TURIŞTILOR ÎN REPUBLICII MOLDOVA 36
 19. II.1. Metode şi tehnici de creare şi amenajare a unui restaurant în Republica Moldova pentru a avea succes în businessul turistic 36
 20. II.2. Caracteristica amenajării salonului restaurantului şi efectuarea mise-en place-ului 44
 21. II.3. Analiza metodelor de servire ca element principal de promovare a restaurantului turiştilor străini 55
 22. CAPITOLUL III ANALIZA ŞI IMPORTANŢA PARTICULARITĂŢILOR ORGANIZĂRII DESERVIRII ÎN INSTITUŢIILE ALIMENTAŢIEI PUBLICE ŞI METODE DE DESERVIRE A TURIŞTILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 61
 23. III.1.Caracteristica activităţii de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică şi rolul şi importanţa sectorului de alimentaţie publică în dezvoltarea turismului 61
 24. III.2.Analiza şi caracteristica comparativă aorganizării deservirii turiştilor în restaurantele Republicii Moldova 64
 25. III.3.Analiza şi caracteristica restaurantului Golden Lion ca exemplu de business de restauraţie în deservirea turiştilor străini în Republica Moldova 75
 26. CONCLUZII 83
 27. BIBLIOGRAFIE 85
 28. ANEXE 89

Extras din proiect

INTRODUCERE

În lucrarea de faţă va fi cercetată activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică ce cuprinde noţiuni şi clasificarea unităţilor de alimentaţie publică, desfășurând în cadrul lor tipul de deservire corespunzător. În continuare voi desfăşura gândul prin a prezenta conţinutul serviciilor turistice de alimentaţie publica şi importanţa lor. Voi încerca să fac o delimitare concretă a unităţilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor. De asemenea voi prezenta anumite tehnici de manipulare corectă şi transportare a inventarului pentru servire, şi regulile privind debarasarea lor, astfel că incorporându-se în întregul proces de deservire să creeze un ciclu complex de la pregătire până la prezentarea preparatelor clienţilor contribuind la crearea unei atmosfere cât mai confortabile şi relaxante.

Activitatea de deservire a turiştilor în unităţile de restauraţie este legătura dintre turism şi industria ospitalităţii, modul în care este tratat şi servit clientul în orice unitate de restauraţie. Datorită faptului că există mai multe tipuri de unităţi de restauraţie, mai multe naţiuni, mai multe culturi şi tradiţii, activitatea de deservire devine variată şi multiplă. Dar tot odată există şi anumite standarte şi reguli după care se conduc şi care reunesc toate activităţile într-o industrie a alimentaţiei.

Industria alimentaţiei şi modul în care este servit un turist sau un simplu client este un element foarte importat pentru dezvoltarea unităţilor de restauraţie şi o dezvoltare pentru destinaţiile turistice.

În prezenta teză de licenţă vor fi descrise elementele şi componentele de influință a unităţilor de restauraţie atît pe plan mondial cît şi pe cel naţional, asupra clienţilor, în sectorul alimentaţiei.

Începând de la descrierea însuşi a unităţii de restauraţie şi finisînd cu aplicarea în practică a restaurantelor în R.M., şi anume, de ce este nevoie pentru a satisface dorinţa clientului, cum trebuie servit clientul în diferite unităţi de restauraţie, cum presupune să fie spaţiul de deservire, anturajul, ambianţa, unde ar fi mai convenabilă localizarea unităţii de restauraţie în dependenţă de tipul unităţii. Ce tendinţe noi se elaborează în domeniul gastronomiei şi cum se desfăşoară atît pe plan mondial cît şi naţional.

Pentru obţinerea unui rezultat bun în domeniul deservirii este nevoie de sisteme specializate de servire a alimentelor şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de modalităţi de preparare a alimentelor şi redarea unui aspect respectiv cultural şi tradiţional, de modalităţi de servire a alimentelor după un grad înalt al calităţii şi un grad înalt al specializării personalului în domeniul deservirii, şi respectarea regulilor privind comportamentul personalului în restaurant şi revigoarea unităţilor de restauraţie.

Trebuie de tinut cont de diferite orientări ale industriei de alimentaţie. Care ar putea fi motivele unei creşteri a profitului în rîndurile unităţilor de restauraţie din R.M şi alte ţări ale lumii. Care sunt tipurile de restaurante întîlnite la noi în ţară şi cum are loc dezvoltarea lor. Care sunt cele mai întrebate tipuri de restaurante şi ce inventează un patron al unui restaurant pentru a obţine un profit maxim şi pentru a satisface dorinţele clienţilor, şi pentru a aduce ceva nou în gastronomie ce va bucura ochiul şi gustul unui client.

Pentru a respecta toate normele industriei ospitalităţii este nevoie de a lua cunoştinţă cu toate regulile şi domeniile acestei arte care într-un mod oarecare îi aduce omului bucuria de a savura plăcerea într-o atmosferă plăcută a unei bucătarii tradiţionale şi a unui vin aromat sau un alt tip de băutură. Trebuie să primeşti plăcere în timp ce serveşti din bucate şi băutură, de altfel, nu are rost să o mai faci.

Actualitatea temei Istoria dezvoltării industriei de restauraţie prezintă o evoluţie complicată, lentă, dar sigură. Primele atestări ale ospitalităţii datează din antichitate şi sunt legate de activizarea comerţului şi a călătoriilor, care au făcut necesară existenţa unor localuri pentru cazarea călătorilor.

Lumea modernă, caracterizată printr-o dezvoltare intensă a tehnicii şi a ştiinţei, a oferit numeroase posibilităţi de perfecţionare a industriei serviciilor de restauraţie şi de apariţie a unor noi metode şi posibilităţi de satisfacere a aşteptărilor clienţilor. Odată cu creşterea numărului populaţiei, ridicarea nivelului veniturilor, creşterea duratei timpului liber, urbanizarea şi democratizarea, se impune necesitatea pregătirii şi perfecţionării unor manageri care ar reacţiona prompt şi corect la condiţiile schimbătoare ale pieţei. O administrare profitabilă a restaurantelor necesită nu numai o cunoaştere a operaţiunilor şi a procesului tehnologic din cadrul acestora, ci şi a celor mai moderne şi mai noi concepte şi tehnici de management. Într-un restaurant toate aspectele afacerii (marketing, standarde operaţionale şi buget, rentabilitatea preparatelor culinare şi a băuturilor, politica de preţuri şi controlul) urmează a fi combinate într-un mod dinamic şi orientate spre profit. Oferta unor produse şi servicii competitive, de o calitate înaltă, conform cerinţelor pieţei a devenit imperativă pentru restauratori.

Perioada tranziţiei la economia de piaţă şi alinierea la standardele internaţionale, în contextul integrării europene, au impus un şir de cerinţe în faţa Republicii Moldova.

Preview document

Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 1
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 2
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 3
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 4
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 5
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 6
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 7
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 8
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 9
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 10
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 11
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 12
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 13
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 14
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 15
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 16
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 17
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 18
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 19
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 20
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 21
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 22
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 23
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 24
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 25
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 26
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 27
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 28
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 29
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 30
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 31
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 32
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 33
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 34
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 35
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 36
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 37
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 38
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 39
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 40
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 41
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 42
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 43
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 44
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 45
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 46
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 47
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 48
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 49
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 50
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 51
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 52
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 53
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 54
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 55
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 56
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 57
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 58
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 59
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 60
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 61
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 62
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 63
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 64
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 65
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 66
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 67
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 68
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 69
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 70
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 71
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 72
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 73
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 74
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 75
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 76
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 77
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 78
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 79
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 80
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 81
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 82
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 83
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 84
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 85
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 86
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 87
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 88
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 89
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 90
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 91
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 92
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 93
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 94
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 95
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 96
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 97
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 98
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 99
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 100
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 101
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 102
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 103
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 104
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 105
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 106
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 107
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 108
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 109
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 110
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 111
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 112
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 113
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 114
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 115
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 116
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 117
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 118
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 119
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 120
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 121
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 122
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 123
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 124
Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova - Pagina 125

Conținut arhivă zip

 • Aspecte ale Gestiunii Unitatilor de Alimentatie in Republica Moldova
  • ANEXE.docx
  • Aspecte ale Gestiunii Unitatilor de Alimentatie in Republica Moldova.docx
  • PLAN.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova

Introducere Turismul, sub diferitele sale forme, a cunoscut о dezvoltare şi o diversificare accentuată în ultimele decenii astfel încât, la...

Amenajarea sistemului de restaurație

INTRODUCERE Peisajul natural, din judeţul Suceava oferă posibilităţi excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în...

Hilton Worldwide

I. istoria si evolutia grupului Istoria grupului hotelier Hilton a început în anul 1919 prin achiziţionarea de către Conrad Hilton a primului...

Studiu de Caz Hilton vs Marriott

Hilton vs Marriott Istoric Hilton Hilton Corporation a fost fondata in 1919 in Texas cand Conrad Hilton a cumparat hotelul The Mobley. In 1925...

Proiect - Hotel Sofitel

CAPITOLUL I Evident, industria hotelieră este una extrem de bănoasă. Romania este, fără îndoială, una dintre pieţele hoteliere cu cei mai mari...

Tehnica servirii vinului

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Cultura viţei de vie şi vinului Istoria viei şi a vinului (scurtâ prezentare) Vinul este una dintre...

Hilton

1. Despre Hilton. Hilton Hotels este un lanţ internaţional de hoteluri de servicii complete şi staţiuni, fondat de Conrad Hilton şi acum deţinute...

Lanțurile hoteliere Golden Tulip și Taj

Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts si Taj Resorts and Palaces sunt doua lanturi hoteliere raspandite in intreaga lume. Acestea includ hoteluri de...

Ai nevoie de altceva?