Proiect pensiune agroturistică

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 11127
Mărime: 2.76MB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Morar

Cuprins

 1. Introducere
 2. 2. Capitolul I: Prezentarea zonei
 3. 1.1.Scurt istoric al localităţii
 4. 1.2. Cadrul natural
 5. 3. Capitolul II: Pensiunea Andreea
 6. 2.1.Prezentare
 7. 2.2. Servicii
 8. 2.3. Obiective turistice
 9. 2.4. Servicii de cazare
 10. 2.5. Servicii de restauraţie
 11. 4. Capitolul III: Clasificare şi promovare
 12. 3.1.Criterii de clasificare îndeplinite
 13. 3.2.Criterii facultative
 14. 3.3. Arhitectura, spaţierea camerelor, dotarea camerelor şi a celorlalte încăperi
 15. 3.4. Modalităţi de promovare a pensiunii
 16. 5. Capitolul IV: Planul de marketing
 17. 4.1.Analiza SWOT
 18. 4.2. Obiective și valorile organizației
 19. 6.Capitolul V :Analiza pieței
 20. 5.1. Particularitățile și structura pieței
 21. 5.2. Analiza mediului extern
 22. 5.3.Analiza veniturilor și cheltuielilor din activitatea agroturistică
 23. 7. Concluzii

Extras din proiect

În general, dezvoltarea economico-socială zonală ( locală) din perspectiva durabilității, are ca premise și componente naturale, demografice și economice. Din această perspectivă , studiul de față prezintă câteva dintre aspectele geografice și demografice , care au relevanță pentru caracterizarea ulterioară a spectrului activităților economico-sociale din punctul de vedere al turismului rural.

Rolul turismului în dezvoltarea economică și creșterea standardului de viață al unei unitățî socio-teritoriale anume este strâns dependent de prezența resurselor naturale sau antropice , de gradul în care acestea sunt cunoscute , de facilitățile oferite pentru ‚,consumul’’ resurselor și, nu în ultimul rând , de apropierea spațială a unui potențial de cerere cât mai ridicat. În timp se realizează o strânsă relație între localizarea resurselor specifice și dezvoltatrea turismului , între varietatea acestor resurse și zonele de turism.

Turismul rural a căpătat o deosebită amploare în ultimii ani în țara noastră .România întrunește condiții deosebite pentru desfășurarea acestei forme de turism . Acestea încă mai păstrează în bună măsură datinile și obiceiurile străvechi , un bogat și variat folclor, elemente originale de etnografie și artizanat.

Agroturismul reprezintă o formă particulară de turism rural cu un grad de complexitate mai ridicat, cuprinzând atât activitatea turistică propriu-zisă (cazare, pensiune, prestări de servicii, sport, distracţie etc.), cât şi activitatea economică, de regulă agricolă practicată de gazdele turiştilor (activităţi de producţie, de prelucrare a produselor agricole în gospodărie şi de comercializare a acestora).

Agroturismul este activitatea de primire și ospitalite realizată de întreprinzătorii agricoli individuali sau asociați precum și de familiile lor utilizând propria întreprindere ( gospodărie, exploație) sau una închiriată astfel încât activitatea desfășurată să fie într-un raport de complementaritate cu activitățile aferente terenului, silviculturii și creșterii animalelor , acestea trebuind să constituie și în continuare activități principale.

Agroturismul cuprinde toate activitățile turistice desfășurate în mediul rural , în afara zonelor destinate „turismului luminilor” (în orașe), “turismului albastru”( de litoral) , turismului de sănătate “( în stațiuni balneoclimaterice) și “turismului alb”( de stațiuni montane). Agroturismul necesită zone rurale modificate de om în care sectorul primar este foarte evident și include cazare, administrare de alimente și băuturi și alte servicii suplimentare oferite de un agricultor sau un țăran.

În Uniunea Europeană , piața turismului rural este estimată la peste 370 milioane persoane , iar 25% din turiștii europeniîși petrec concediile în spțiul rural.

Teritoriul țării noastre prezintă o mare varietate de valori cultural istorice : artă populară , etnografie, folclor, tradiții , vestigii istorice- un cadru natural armonios îmbinat, cu un fond peisagistic variat și pitoresc. Toate acestea se constituie într-un valoros potențial turistic și în certe valențe ale turismului rural românesc. Apărute și dezvoltate pe cele mai variate forme de relief, încă din vremea traco-dacilor, așezările rurale românești au păstrat și mai păstrează încă în bunăstare datinile și obiceiurile străvechi , un bogat și variat folclor , elemente originale de etnografie și artizanat, ce pot fi valorificate turistic în cadrul unei strategii de organizare și dezvoltare a turismului rural.

Diferența dintre Agroturism și Turism Rural:

Turismul rural necesită spațiul rural bine păstrat, cu specificul său rustic , însă nu necesită neapărat și activități în sectorul primar.

Agroturismul necesită în mod obligatoriu și activități din sectorul primar.

Agroturismul și turismul rural sunt caracterizate , de multe ori , ca reprezentând unul și același concept. În definirea particularităților formelor de turism menționate mai sus pot fi luate în considerare două criterii importante:

-criteriul ponderii veniturilor realizate din activitatea de turism de care beneficiază comunitatea rurală sau o parte a acesteia;

-criteriul ponderii componentelor ofertei turistice. Conform acestei clasificări , turismul rural cuprinde cultura, istoria și tradițiile existente în spațiul rural , agroturismul deține și componente specifice gospodăriei silvo-agro-zootehnice (producția și furnizare de produse specifice agricole, vizitare de pivnițe, pescuit, vânătoare, echitație,etc.).

1.1.Scurt istoric al localității

Comuna Baia de Fier apare in documentele secolelor XV - XVI ca flind alcatuită din două sate (Baia, Sohodolul), iar după aceea din trei sate (Baia, Sohodolul si Neagra - astăzi catunul Negreni).

Baia de Fier este una dintre așezările din țara noastră, care alături de alte câteva localităti, a contribuit, prin resturile fosile umane descoperite de cercetători, speologi și istorici, pe teritoriul ei, la studierea apariției omului pe pământ cu mii de ani în urma, precum și la conlocuirea lui, pentru un timp îndelungat, împreuna cu animalele sălbatice sau domestice.

Cu toate că primele documente scrise care o introduc în istorie datează abia de la sfârșitul secolului al XV-lea (1480), existența Băii de Fier ca așezare umană este mult mai veche, ea întinzându-se până departe în negura trecutului, fără istorie scrisă, în zecile de mii de ani, când omul abia rupt din animalitate, trăia încă împreună si puțin diferențiat de antropoidele din care s-a smuls existenta.

Preview document

Proiect pensiune agroturistică - Pagina 1
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 2
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 3
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 4
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 5
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 6
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 7
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 8
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 9
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 10
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 11
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 12
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 13
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 14
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 15
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 16
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 17
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 18
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 19
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 20
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 21
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 22
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 23
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 24
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 25
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 26
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 27
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 28
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 29
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 30
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 31
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 32
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 33
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 34
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 35
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 36
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 37
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 38
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 39
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 40
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 41
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 42
Proiect pensiune agroturistică - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Proiect Pensiune Agroturistica .doc

Alții au mai descărcat și

Hotel Majestic - proiect gestiune hotelieră

1. Prezentarea generala a hotelului Clădirea în care se află în prezent Hotel Majestic a fost construită în anul 1920, iar în anul 1960 a devenit...

Prezentare hotel din orașul Lugoj

Cap. I. HOTELUL DACIA ÎN CADRUL PIEŢEI TURISTICE A ORAŞULUI LUGOJ. 1.1. Oferta turistică a localităţii. Cetatea Lugojului, vatra veche de istorie...

Pensiunea Valea Ialomiței

I Prezentarea Pensiunii “Valea Ialomiţei” Numele firmei: S.C. VALEA IALOMIŢEI S.R.L Pensiune agroturistică Locatie : Comuna Moroeni, Judeţul...

Pensiune turistică

Pensiunea turistica Andreas 1. Descrierea unitatii turistice Pensiunea turistica Andreas este o casa cu un singur nivel si este compusa din 4...

Pensiune Vatra Dornei - Le Baron

Cap.I – Prezentarea generala a zonei Vatra Dornei 1.1– Prezentarea zonei Vatra Dornei Legenda Dornelor Batranii povestesc in legatura cu numele...

Înființarea unei pensiuni turistice - Magic Turtle în localitatea Paltin, județul Vrancea

I.1. Titlul proiectului Infiintarea unei pensiuni turistice, ***Magic Turtle, in localitatea Paltin, judetul Vrancea. I.2. Acronim proiect: MTIg...

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

I. Introducere Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de...

Pensiunea Agroturistică Ambient

INTRODUCERE Agroturismul este activitatea de primire şi ospitalitate realizată de întreprinzătorii agricoli individuali sau asociaţi precum şi de...

Te-ar putea interesa și

Rolul și importanța turismului rural în dezvoltarea generală a turismului românesc

INTRODUCERE Turismul are, pe langa consecintele economice, si o profunda semnificatie socio-umana. Actiunea sa se exercita atat asupra turistilor,...

Proiectarea unei Pensiuni Agroturistice Situată în Stațiunea Durău

TEMA PROIECTULUI Proiectarea unei pensiuni agroturistice situată în staţiunea Durău, Judeţul Neamţ, dotată cu: - Spaţii de cazare cu o...

Proiectarea unei Pensiuni Agroturistice

1. STUDIU DOCUMENTAR 1.1 PREZENTARE JUDEŢUL MARAMUREŞ ŞI STAŢIUNEA BORŞA Maramureşul este considerat de mulţi sufletul satului tipic românesc. Cu...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului

INTRODUCERE Turismul are, pe lângă consecinţele economice, şi o profundă semnificaţie socio-umană. Acţiunea sa se exercită atât asupra turiştilor,...

Sistemul Informațional de Marketing

INTRODUCERE După 1989, în România turismul a înregistrat o evoluţie descendentă, semnalându-se diminuări alarmante la majoritatea indicatorilor...

Elaborarea și evaluarea performanței economico-financiare a proiectului de investiții pentru pensiunea agroturistică Casa Margareta

1. ELABORAREA SI EVALUAREA PERFORMANTEI ECONOMICO-FINANCIARE A PROIECTULUI DE INVESTITII Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie...

Inființarea unei Pensiuni Agroturistice

INTRODUCERE Motivaţia şi importanţa temei In mijlocul temei alese stă infiinţarea unei pensiuni agroturistice in comuna Pestisani, localitatea...

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

I. Introducere Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de...

Ai nevoie de altceva?