Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 14 fișiere: doc, dwg, wmf
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 12647
Mărime: 15.45MB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 9
Universitatea Tehnică a Moldovei Catedra OENOLOGIE

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. 1. Istoria şi caracteristica Î.M. "VISMOS"S.A 6
 3. 2. Structura întreprinderii. Programul de producere. Serviciul CTCM. Controlul calităţii în procesul de producere. Standardizarea. 9
 4. 2.1 Structura întreprinderii 9
 5. 2.2 Programul de producere al vinurilor naturale şi vinurilor spumante pe anul 2006. 10
 6. 2.3 Serviciul CTCM. 11
 7. 2.4 Controlul calităţii în procesul de producere. 12
 8. 2.5 Standardizarea. 14
 9. 3. Politica în domeniul calităţii. 17
 10. 4. Sortimentul de producţie VISMOS. 22
 11. 5. Scheme tehnologice principale. Caracteristica materiei prime şi producţiei finite. 34
 12. 5.1 Scheme tehnologice principale. 34
 13. 5.1.1 Schema procesului de producere a vinurilor seci din vin brut netratat. 34
 14. 5.1.2 Schema procesului tehnologic de producere a vinului spumant prin metodica periodică. 37
 15. 5.1.3 Schema procesului tehnologic de producere a vinului spumant în flux continuu . 40
 16. 5.1.4 Schema procesului de producere a vinurilor speciale alcoolizate 43
 17. 5.1.5 Schema procesului de producere a divinurilor. 45
 18. 6. Descrierea utilajului tehnologic. Automatizarea proceselor de producţie. 47
 19. 6.1 Linii de îmbuteliere. 47
 20. 6.1.1 Secţia de îmbuteliere a spumantului. 47
 21. 6.1.2 Secţia de îmbuteliere a vinurilor liniştite şi divinurilor. 50
 22. 6.2 Instalaţii din secţia de producere a distilatelor. 53
 23. 6.2.1 Instalaţia de distilare periodică Benkovski. 53
 24. 6.2.2 Instalaţia de distilare în flux continuu cu 2 coloane CADALPE, Italia. 54
 25. 6.2.3 Instalaţia de uscare a talaşului de stejar. 55
 26. 7. Descrierea secţiilor auxiliare. 56
 27. 7.1 Secţia de refrigerare. 56
 28. 7.2 Secţia de compresoare. 56
 29. 7.3 Atelierul de mecanică. 57
 30. 8. Protecţia muncii la Î.M.,,VISMOS’’ S.A.. 58
 31. Concluzie 60

Extras din proiect

Introducere

Pe parcursul istoriei teritoriului cuprins între rîurile Nistru şi Prut, numit astăzi Republica Moldova, vinificaţia a ocupat unul din locurile de frunte printre activităţile de bază al locuitorilor acestuia. De la o simplă activitate casnică ea reuşeşte să ajungă componenta de bază a industriei alimentare a ţării. Evoluţia dată este datorată vinurilor de calitate care se obţineau din strugurii foarte buni. Era cert faptul că în spaţiul dat sunt condiţii naturale ce fac vinificaţia una din cea mai rentabilă ramură. Timp de mai mulţi ani sectorul dat a trecut prin mai multe etape, determinate de factorii economici, naturali, tehnologici chiar şi politici. Vinificatorii moldoveni au reuşit să capete deprinderi în producerea vinurilor albe, roşii, speciale şi efrevescente. Datorită specificului pieţei de desfacere au căpătat proporţii fabricarea băuturilor tari, în special a divinurilor.

În ultimii ani industria de fabricare a băuturilor alcoolice ocupă un loc important în economia naţională , asigurînd în anii 2004-2005, 54% din volumul producţiei industriei alimentare. Pînă în anul 2005 indicatorii de dezvoltare a ramurii de fabricare a băuturilor alcoolice au fost în continuă creştere.

Sistarea de către Federaţia Rusă a importului producţiei alcoolice moldoveneşti a cauzat în ultimii 2 ani o diminuare esenţială a volumului de fabricare a băuturilor alcoolice. Faţă de perioada respectivă a anilor precedenţi întreprinderile cu gen de activitate de fabricare a vinului au redus volumul acestei producţii (estimate la preţuri medii) cu 50%, cu gen de activitate de fabricare a băuturilor alcoolice distilate – cu 67%. Totodată, întreprinderile cu gen de activitate de fabricare a berii au accelerat cu cca. 12% ritmul de fabricare a producţiei, iar cel cu gen de activitate de fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 20%. Această creştere are un impact benefic asupra indicatorilor de activitate a ramurii de fabricare a băuturilor în ansamblu, dar, avînd o pondere nesemnificativă în structura ramurii, nu a acoperit diminuările celor 2 ramuri, ca rezultat fabricarea băuturilor în ansamblu s-a redus cu 38%.

În 2006 volumul producţiei ramurii de fabricare a băuturilor s-a redus faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 33%, inclusiv de fabricare a băuturilor alcoolice - cu 49%, a vinului – cu 46 la sută, a băuturilor alcoolice distilate – cu 30%. Ca rezultat, s-a redus ponderea volumului băuturilor alcoolice în volumul total al producţiei industriale fabricate.

În 2006 se atestă o modificare esenţială a structurii producţiei alcoolice fabricate, prin reducerea ponderii producţiei fabricate de întreprinderile cu gen de activitate fabricarea vinului, care a constituit:

- la preţuri curente – de la 83% în anul 2005 la 79% în 2006;

- la preţuri medii ale anului precedent – de la 81% la 74%.

Industria vinicolă naţională este reprezentată de 177 agenţi economici, inclusiv fabrici primare care prelucrează struguri şi produc vin în vrac, secundare, care îmbuteliază vinul, şi mixte, care prezintă o combinaţie între cele primare şi cele secundare. Prelucrarea strugurilor este efectuată de către 133 fabrici de vin, cu o capacitate totală de prelucrare de 1,0mln. tone de struguri pe sezon şi vase tehnologice pentru tratare şi păstrarea vinurilor de cca. 75mln.dal.

Pe parcursul anilor 2005-2006 întreprinderile vinicole au prelucrat în medie pe sezon peste 265 mii tone de struguri, fabricînd peste 18mln.dal. de vin materie primă, cu 35% mai mult faţă de nivelul anului 2001. În anul curent la întreprinderile de ramură s-au prelucrat, conform datelor preliminare, cca. 210 mii tone de struguri, inclusiv struguri colectaţi de la populaţie, cu o zaharitate de 170-240g/dm3(fig.1).

1. Istoria şi caracteristica Î.M. "VISMOS"S.A.

Vinurile moldoveneşti sunt binecunoscute nu numai în republică, ci şi peste hotarele ei. ÎM Combinatul de vinuri spumante şi de marcă din Chişinău SA “Vismos” , este liderul între producătorii vinurilor spumante.

Istoria Combinatului „Vismos” începe in anul 1941. Combinatul a fost fondat în rezultatul fuzionării a două întreprinderi vinicole. Conform datelor istorice acest proces a decurs în felul următor. Odată cu unirea Basarabiei cu Uniunea Sovietică şi apariţia RSSM pentru conducerea şi dirijarea întreprinderilor industriale de şampanie şi altor vinuri de struguri prin hotărârea Sovnarcomului URSS din 6 ianuarie 1941 a fost fondat combinatul unional de stat de vinuri de şampanie din Basarabia „Glavvino” a Narcomatului industriei alimentare URSS. Odată cu începerea Marelui Război pentru apărarea Patriei, Combinatul ca şi alte întreprinderile din Moldova şi-a sistat activitatea. Însă, imediat după eliberarea teritoriului Moldovei, trecând prin greutăţile enorme, muncitorii şi ţăranii au început să restabilească întreprinderile, colhozurile şi sovhozurile.

Concomitent cu alte întreprinderi în mai 1944 şi-a reînceput activitatea în or. Soroca şi Combinatul Unional de vinuri spumante din Basarabia, care după eliberarea capitalei Moldovei, în septembrie a fost transferat în Chişinău. În februarie 1945 pe strada #41 a fost rezervat teritoriu pentru construcţia unei fabrici noi de vinuri spumante . În acelaşi timp, în martie 1945 în or. Chişinău, pe str. #41, alături de Combinatul din Basarabia, a fost rezervat terenul Moldvintrestuluiu pentru construcţia unui combinat nou. În acel timp el se afla pe strada Armenească, unde se păstra ,materia primă (anul fondării depozitului de materie primă nu este cunoscut).

În perioada 1954 – 1956 au fost construite blocurile Combinatului unional de stat a vinurilor spumante din Basarabia pe strada #41.În 1957 a fost aprobată structura Direcţiei industriei vinicole RSSM în componenţa căreia au intrat Fabrica de vin din Chişinău Moldglavvino şi Combinatul Unional de Stat de vinuri spumante din Basarabia, dar sub denumirea nouă „combinatul vinurilor spumante din Moldova”.În 1959 aceste întreprinderi au fost unificate în Combinatul de vinuri din Moldova. În 1966, graţie majorării capacităţilor de producere s-a petrecut reorganizarea:-divizarea în două întreprinderi specializate: mMoldavinshampancombinat (actualmente SA “Vismos”) şi Combinatul din Chişinău de vinuri şi divinuri (actualmente SA “Aroma”).

După reconstrucţie în 1967, capacitatea de producere s-a majorat la 1 mln. dal per an şi 1,7 mln. Sticle de vin spumant conform tehnologiei neîntrerupte. În 1968, în rezultatul specializării întreprinderilor vinicole, depozitul de vinuri din oraşul Cricova, se divizează de combinat, obţine statutul de sovhoz-fabrică, - actualmente SA “Cricova”. În rezultatul reconstrucţiei în 1974 au fost date în exploatare secţia ambalajului, ceea ce esenţial a contribuit la ridicarea productivităţii întreprinderii. În 1993 Moldvinshampancombinat îşi schimbă denumirea în Combinatul de vinuri spumante şi de marcă din Chişinău “Vismos” SA. În 2002 în rezultatul privatizării Casa de comerţ Aroma (Moscova) a devenit proprietarul a 99,96% din acţiunile Combinatului şi implementează un grandios proiect investiţional.

Un plan de acţiuni bine determinat, un program de finanţarea orientat necesităţilor întreprinderii, tehnologii performante, experienţa profesioniştilor în concordanţă cu un control strict a permis obţinerea unor rezultate noi şi siguranţa în ziua de mâne a Întreprinderii mixte Combinatul de vinuri spumante şi de marcă din Chişinău SA „Vismos”.

Actualmente ÎM Combinatul de vinuri spumante şi de marcă din Chişinău “Vismos” SA – este unul din cele mai mari întreprinderi din Moldova specializate în producerea vinurilor ordinare şi de marcă, precum şi vinurilor spumante “Spumant natural” preparate conform tehnologiilor tradiţionale.

Preview document

Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 1
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 2
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 3
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 4
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 5
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 6
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 7
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 8
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 9
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 10
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 11
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 12
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 13
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 14
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 15
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 16
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 17
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 18
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 19
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 20
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 21
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 22
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 23
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 24
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 25
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 26
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 27
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 28
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 29
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 30
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 31
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 32
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 33
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 34
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 35
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 36
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 37
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 38
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 39
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 40
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 41
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 42
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 43
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 44
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 45
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 46
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 47
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 48
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 49
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 50
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 51
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 52
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 53
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 54
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 55
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 56
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 57
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 58
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 59
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 60
Raport privind practica de diplomă efectuată la IM Vismos SA - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • 1. istoria si structura.doc
 • 2. planul de producere,structura.doc
 • 3.politica calitatii.doc
 • 4.sortimentul vismos.doc
 • 5. scheme tehnologice.doc
 • 6.Descrierea utilajului.doc
 • 7. Descrierea sectiilor auxiliare.doc
 • 8. protectia muncii.doc
 • CUPRINS.doc
 • Foaie de titlu.doc
 • Introducere.doc
 • schema.wmf
 • schema teh pu500.dwg
 • Structura vismos.dwg

Ai nevoie de altceva?