Turismul de agrement în evoluție - studiu de caz Delta Dunării

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 32117
Mărime: 2.17MB (arhivat)
Publicat de: Jenel Alexe
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ionescu
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

Cuprins

 1. CUVÂNT INTRODUCTIV. 5
 2. CAPITOLUL I
 3. TURISMUL DE AGREMENT .6
 4. Întroducere.6
 5. 1.1. Agrementul turistic,componenta importanta a produsului turistic.6
 6. 1.2. Serviciile de agrement şi divertisment- concept , funcţie, tipologie.10
 7. 1.2.1. Forme de agrement.14
 8. 1.2.2 Dotări, mijloace şi echipamente de agrement.15
 9. CAPITOLUL II
 10. PREZENTAREA JUDEŢULUI TULCEA ŞI A ZONEI DELTA DUNĂRII
 11. 2.1. Prezentarea generală a judeţului Tulcea.18
 12. 2.2. Prezentarea studiului de caz: Potenţialul Turistic al Deltei Dunării.21
 13. 2.2.1. Delta Dunării .Scurt istoric.Prezentare generală.21
 14. 2.2.2. Dunărea. Prezentare.26
 15. 2.2.3. Resurse turistice naturale şi antropice.28
 16. 2.2.4. Infrastructura generală şi turistică.43
 17. 2.2.5. Baza tehnico – materială.50
 18. 2.2.6. Circulaţia turistică.53
 19. 2.2.7. Forme de turism practicate în Delta Dunării.59
 20. 2.2.8. Analiza Swot.61
 21. 2.3. Structuri de agrement practicate în Delta Dunării.66
 22. CAPITOLUL III
 23. DIRECŢII DE DEZVOLTARE A OFERTEI TURISTICE A DELTEI DUNĂRII.73
 24. 3.1. Premise .73
 25. 3.2. Direcţii de acţiune a dezvoltării turismului în Deltă .73
 26. 3.2.1. Modernizarea infrastructurii generale şi turistice.75 3.2.2. Dezvoltarea bazei tehnico – materiale turistice.78
 27. 3.2.3. Intensificarea activităţii de promovare a ofertei turistice.79
 28. 3.2.4 . Propuneri de trasee turistice.80
 29. 3.3. Protecţia mediului natural a Deltei Dunării.82
 30. CONCLUZII .88
 31. BIBLIOGRAFIE.90

Extras din proiect

CUVÂNT INTRODUCTIV

Proiectul de faţă reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil vă intrebaţi de ce am ales pentru realizarea acestui proiect această regiune, şi nu altă destinaţie mai cunoscută sau mai exotică.

Am ales Delta Dunării deoarece este un obiectiv turistic natural foarte important al ţării noastre, un ţinut “virgin”, prea puţin cunoscut, dar care are atât de multe de oferit. Datorită multitudinii şi diversitaţii speciilor de floră şi faună, Delta Dunarii este un adevarat

“muzeu” în aer liber.

Puţini sunt cei care ştiu că prin diversitatea sa biologicã Delta Dunării însumează nu mai puţin de 32 ecosisteme diferite, 1668 specii de plante ( de la pãduri de stejari la nuferi), 3864 specii de faunã sãlbaticã din care 160 peşti ( dintre care cei mai faimoşi sunt sturionii, chefalii şi scrumbiile) şi 325 pãsãri ( printre cele mai cunoscute fiind vulturul pleşuv, pelicanul, lebãda cântãtoare, cocorul, cormoranul, egreta). Este singura delă din lume declarată în întregime rezervaţie a biosferei. Prin importanţa sa ca zonă piscicolă, cinegetică şi turistică, precum şi prin varietatea unică în Europa a faunei ornitologice, Delta Dunării a fost inclusă (in 1990) de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei. Conform Convenţiei RAMSAR Delta Dunării este una din cele mai întinse zone umede din lume, în special ca habitat al pasărilor de apă. Delta Dunării a fost inclusă în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului “Omul şi Biosfera” – MAB UNESCO. De asemenea a fost inclusă în Lista Patrimoniului Universal Cultural şi Natural UNESCO.

“Intrată pe pământurile ţării noastre ca printr-un monumental arc de triumf, prin Defileul Cazanelor, Dunărea o paraseşte prin uriasul, somptuosul, mirificul evantai al deltei" (Geo Bogza). Este un capat de lume original, unic in felul său: cel mai tânăr pământ al Europei vecin unora dintre cei mai bătrâni munţi al planetei (Macin, masiv hercinic, cca 400.000.000 de ani) - petec de ape şi pământ veşnic în lupta, mereu altfel, păienjenis de canaluri, grinduri, garle, păduri cu aspect tropical, dune fluvio-marine intr-o amplă, permanentă metamorfoza.”

CAPITOLUL I

TURISMUL DE AGREMENT

Introducere

Serviciile au un aport important în crearea condiţiilor pentru petrecerea timpului liber şi în folosirea acestuia. Prin diversificarea ofertei de servicii , în mod special a ofertei de servicii turistice se produc efecte benefice asupra dimensiunilor şi modului de utilizare a timpului liber şi pentru creşterea calităţii vieţii populaţiei, în special în condiţii de stres accentuat ce caracterizează civilizaţia modernă.1

În acest sens dezvoltarea activităţilor care privesc petrecerea plăcută , agreabilă a timpului liber la locul destinaţiei turistice, şi anume a serviciilor de agrement reprezintă o cerinţă majoră În practicarea unui turism modern .

1.1. Agrementul turistic, componenta importanta a produsului turistic

Organizaţia Mondială a Turismului ( O. M. T ), a cărei membră este şi ţara noastră, acordă o deosebită atenţie civilizaţiei timpului liber, apreciind că, în perspectiva anilor viitori, timpul liber nu va mai fi considerat doar un timp rezidual în raport cu timpul de muncă, ţinând tot mai mult să se transforme într-o nouă calitate, în sensul lărgirii orizontului de cunoaştere şi de odihnă activă pentru reconfortare. Produsele turistice cu un conţinut nou reclamă creativitate, urmând a fi concepute şi orientate într-o mai mare măsură spre satisfacerea preocupărilor de timp liber ale clientelei turistice potenţiale, ştiut fiind că această clientelă apreciază tot mai intens satisfacţia resimţită de pe urma consumului turistic prin prisma diversităţii formulelor de ofertă.

Noile nevoi de consum şi totodată noile exigenţe privind calitatea componetelor turistice vor atribui, în consecinţă, noi funcţiuni agrementării timpului liber, în general şi timpului de vacanţă, în special. Aceste funcţiuni vizează, în principal, următoarele aspecte :

- odihna în ambianţa unui sejur agreabil, de bună dispoziţie, realizată cu precădere în combinaţie cu destinderea activă, dinamică, ceea ce constituie remedii contra oboselii psihice şi a tensiunii nervoase;

- distracţia şi divertismentul , care prin formele oferite permit o contrapondere faţă de activităţile cotidiene;

- dezvoltarea personalităţii umane, ca o consecinţă a funcţiei cultural-educative, în măsura în care programele de agreement vor stimula capacităţile psihice şi spirituale ale participanţilor2.

Agrementul este definit ca ansamblul mijloacelor , echipamentelor, evenimentelor şi formelor oferite de unităţi, staţiuni sau zone turistice, capabile să asigure individului sau grupului social o stare de bună dispoziţie, de plăcere, să dea senzaţia unei satisfacţii, unei împliniri, să lase o impresie şi o amintire favorabilă.

Această abordare relevă :

- varietatea activităţilor de agrement;

- multitudinea planurilor pe care acţionează;

- agrementul - element fundamental pentru satisfacerea nevoilor de odihnă activă ale turiştilor;

- statutul agrementului de componentă de bază a serviciilor turistice;

Conținut arhivă zip

 • Turismul de Agrement in Evolutie - Studiu de Caz Delta Dunarii.doc

Alții au mai descărcat și

Oferta turistică pe litoral

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Turismul Rural în Delta Dunării

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de licenţă, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Strategie ANT

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Turismul Montan

INTRODUCERE Ca ramura a sectorului tertiar si în acelasi timp ca ramura de interferenta, turismul reprezinta în perioada contemporana o varianta...

Turism în Delta Dunării

Argument Activitatea turistica este determinata de satisfacerea unor nevoi ca odihna, recreere, distractie, cunoastere, etc. Acest lucru este...

Perspective în Dezvoltarea Ecoturismului în Delta Dunării

1. Motivarea alegerii destinației turistice și a formei de turism alese În cadrul acestei lucrări, tema aleasă spre analiză se numește...

Turismul internațional al României

Turismul internatioanl al Romaniei. Specific,evolutii,tendinte si reglementari in perspectiva aderarii la UE Introducere Etimologic, cuvântul...

Obiective turistice antropice în România - Circuite turistice

Argument Tema aleasă - “Obiective turistice antropice în România. Circuite turistice" are ca scop atingerea competențelor corespunzătoare...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în Delta Dunării

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de licenţă, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Ai nevoie de altceva?