Căile de creștere a producției agricole

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3954
Mărime: 29.89KB (arhivat)
Publicat de: Timotei Szekely
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MATEI GHEORGHE
Facultatea de Agricultura si Horticultura
Universitatea din Craiova, Craiova
Materie: consultantă si management în agricultură

Extras din referat

Pentru a obține o creștere a producției agricole, de-a lungul istoriei au fost identificate două căi:

- creșterea suprafețelor cultivate sau calea extensivă,

- creșterea producțiilor pe unitatea de suprafață sau calea intensivă - respectiv creșterea productivității muncii în agricultură

Creșterea suprafețelor cultivate sau calea extensivă, a fost cea mai veche formă prin care, de-a lungul evoluției umanității, s-au obținut producții agricole tot mai mari, prin înlocuirea ecosistemelor naturale ( pajiști, păduri etc.) cu agroecosisteme (terenuri cultivate), dar această modalitate a avut limite, care în contextul actual au fost atinse, iar posibilitățile de introducere în circuitul agricol a unor suprafețe noi fără să fie afectat iremediabil echilibrul ecologic planetar sunt relativ reduse.

Creșterea producțiilor pe unitatea de suprafață sau creșterea randamentului la hectar rămâne cea mai importantă și cea mai viabilă cale de sporire a producției agricole totale, pentru că ea înglobează mai multe posibilități:

- se realizează optimizarea tehnologiilor de cultivare a plantelor;

- realizarea de lucrări de îmbunătățiri funciare, asigurând astfel o creștere a capacității productive a terenurilor agricole; extinderea irigațiilor în zonele cu deficit de apă;

- permite utilizarea unui grad de mecanizare ridicat și a unui sistem de mașini performante care să asigure efectuarea în optim a tuturor verigilor procesului tehnologic din agricultură;

- introducerea în cultură a noilor creații vegetale, cu capacitatea superioară de valorificare a factorilor de vegetație și nivel ridicat al producțiilor generate;

- asigurarea transferului de know-how de la universități și institute de cercetare către fermieri/producători agricoli;

- utilizarea mai eficientă a terenurilor agricole prin practicarea unor sisteme de agricultură durabilă, sustenabilă;

- stimularea investițiilor în sistemul agricol privat și încurajarea formelor de asociere a micilor fermieri;

- managementul tehnologic performant asigurat de un factor uman bine pregătit în domeniul agronomic;

- promovarea unor politici de piață care să asigure valorificarea rapidă și eficientă a producțiilor agricole realizate, stimulând astfel capitalizarea fermelor agricole și implicit a creșterii inputurilor sub formă de know-how etc.

Problema creșterii producțiilor pe unitatea de suprafață sau creșterea randamentului la hectar în agricultură și a factorilor care contribuie la creșterea acesteia, capătă o importanță deosebită, acest lucru constituind unul din subiectele de cercetare de maxim interes în domeniul agriculturii în etapa actuală, polarizând preocupările specialiștilor îndreptate spre măsurarea corectă a cheltuielilor de muncă și a efectelor realizate în procesele de producție agricole .

Cunoașterea nivelului real al randamentului la hectar în agricultură, și mai ales a cauzelor acestui nivel reprezintă o mare problemă pentru că agricultura are trăsături specifice determinate de particularitățile producției agricole și ale muncii în această ramură:

- Este influențată, într-o mare măsură mai mare decât alte ramuri, de condițiile naturale de producție, condiții care sunt diferite de localizarea geografică, de sol, climă, factori de producție, etc., condiții care fac ca la același consum de muncă să se obțină rezultate de producție diferite, în funcție de favorabilitatea condițiilor respective. Totodată, condițiile de climă, exprimate, prin temperatură și precipitații, diferă de la un an agricol la altul, determinând importante variații în timp ale volumului producției agricole și implicit, ale productivității muncii agricole.

- Întrucât rezultatele muncii din agricultură (producția agricolă) devin vizibile abia la sfârșitul ciclului de producție, în momentul recoltării, randamentul la hectar se poate determina, de regulă, o singură dată pe an, la finele perioadei de producție. În timpul anului, pentru cunoașterea productivității muncii, se pot utiliza diferiți indicatori parțiali, cum ar fi volumul lucrărilor executate într-o unitate de timp sau timpul consumat pe o unitate de lucrare. Acești indicatori parțiali pot fi utilizați în aceeași unitate agricolă pentru comparații între diferitele perioade calendaristice sau pentru comparații între fermele cu același profil de activitate. Nefiind însă exprimați în forma valorică, indicatorii respectivi nu pot fi utilizați pentru comparații cu alte ramuri sau cu economia națională, în ansamblul său.

Bibliografie

1. ase.ro/upcpr/profesori/738/REZUMAT_1_PNII_ION_RALUCA.doc

2. https://biblioteca.regielive.ro › Proiecte › Economie

3. https://cuttingcost.wordpress.com/2010/12/01/cresterea-productivitatii-muncii/

4. http://www.qreferat.com/referate/management/SISTEMUL-DE-PRODUCTIE-PROIECT655.php

5. http://www.scrigroup.com/afaceri/agricultura/MODELE-NELINIARE-DE-ALOCARE-OP75435.php

6. http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/62%20Tofan%20A-Productivitatea%20muncii%20in%20agricultura.pdf

7. http://www.biblioteca-usamvb.ro/fisiere/file/teze-doctorat/2019.pdf

8. http://www.agrimedia.ro/articole/posibilitati-de-crestere-a-productiei-agricole-la-culturile-de-camp

9. Zahiu Letiția, Management agricol, Editura Economică, București, 1999

10. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513539/IPOL-JOIN_ET(2013)513539(SUM01)_RO.pdf

11. http://www.europarl.europa.eu/stoa/

Preview document

Căile de creștere a producției agricole - Pagina 1
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 2
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 3
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 4
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 5
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 6
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 7
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 8
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 9
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 10
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 11
Căile de creștere a producției agricole - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Caile de crestere a productiei agricole.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea României prin prisma agriculturii

Agricultura este un sector dominant în România iar dezvoltarea țării este în strânsă legătură cu dezvoltarea acesteia. Astfel, putem spune că...

Dreptul de Proprietate

1.1. Dreptul de proprietate şi utilizarea resurselor mediului. Dreptul de proprietate este o mulţime de caracteristici ce transmit anumite puteri...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui

Capitolul 1 Spaţiul rural şi dezvoltarea rurală durabilă 1.1 Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie În literatura de specialitate numeroşi...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul Managementului Resurselor Umane e bine precizat în contextul Managementului general. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Calitatea aerului și a apei în așezările urbane

1.1 ASEZARILE UMANE – generalitati În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când...

Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană

Introducere Agricultura reprezintă cel mai mare sector al economiei Republicii Moldova, care antrenează aproape jumătate din forţa de muncă,...

Organizarea spațiilor de reparații

1. INTRODUCERE Lucrarea este structurata intr-un numar de 4 capitole, astfel incat se pot certifica competentele profesionale dobandite pe...

Politica Agricolă Comună

Introducere Uniunea Europeană numără în prezent 27 state membre şi 496 milioane locuitori. În UE nu există o majoritate, ci numai minorităţi. în...

Planificarea și prognozarea producției în cultura plantelor de câmp

Introducere Agricultura asigură sectorul zootehnic cu furaje, industria prelucrătoare cu materie primă, precum şi disponibilitatea necesară pentru...

Ai nevoie de altceva?