Combaterea ecologică a buruienilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 8712
Mărime: 1.76MB (arhivat)
Publicat de: Timotei Szekely
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: soare marin

Cuprins

  1. CAPITOLUL I 2
  2. Importanță și necesitate 2
  3. CAPITOLUL II 9
  4. Buruienile și rolul lor în agricultura ecologică 9
  5. Metode de combatere și control al buruienilor în agricultura ecologică 11
  6. CAPITOLUL III 26
  7. Sinteza 26
  8. BIBLIOGRAFIE 28

Extras din referat

CAPITOLUL I

Importanță și necesitate

Agricultura ecologică trebuie administrată într-o manieră prudentă și responsabilă, pentru a proteja sănătatea și bunăstarea generațiilor actuale și vitoare precum și a mediului. Agricultura ecologică este un sistem viu și dinamic, care răspunde cerințelor și condițiilor interne și externe. Cei care practică agricultura ecologică pot spori eficiența și productivitatea, însă nu cu riscul de a pune în pericol sănătatea și bunăstarea organismelor vii. Ca urmare, trebuie să fie evaluate noi tehnologii, iar metodele existente trebuie revazute

Agricultura ecologică se bazează pe o serie de principii și idei, cum ar fi conservarea sistemelor naturale de transformare ciclică, utilizarea resurselor regenerabile în sistemele de producție și prelucrare, protecția habitatelor vegetale și animalelor sălbatice, sporirea biodiversității, utilizarea rațională a apei, susținerea conceperii unui sistem integrat de cultivare care să contribuie la crearea unei filiere de prelucrare și distribuție echitabilă din punct de vedere social, și responsabilă în ceea ce privește mediul natural.

Printre principiile de bază ale agriculturii ecologice/organice un rol foarte important îl joacă combaterea ecologică a dăunătorilor, bolilor și buruienilor.

Sistemul de agricultură ecologică utilizează metode biologice și culturale pentru a preveni pierderile inacceptabile datorate dăunătorilor, bolilor și buruienilor. Aceste sisteme utilizează culturi agricole și soiuri bine adaptate mediului, cu un program de fertilitate echilibrat, în scopul de a menține fertile solurile cu o activitate biologică intensă, rotații ale culturilor adaptate la condițiile locale, culturi asociate, îngrășăminte verzi și alte practici ecologice recunoscute, așa cum sunt descrise în standarde.

Controlul buruienilor, bolilor și dăunătorilor se realizează prin metode de control integrate, precum și prin lucrările solului, rotația culturii, împrăștierea insectelor utile pentru a crea un echilibru între prădători și insectele dăunătoare, promovând diversitatea biologică

Buruienile sunt considerate, că fac parte din primii factori care contribuie la micșorarea producției și uneori la înrăutățirea calității acesteia.

Activitatea de combatere a buruienilor are o vechime de 10 - 11 mii ani, de când omul a început să cultive plantele necesare pentru existența sa.

Îmburuienarea duce la micșorarea eficienței și a celorlalte verigi tehnologice și nu sunt rare cazurile când producția scade cu 30 - 40 %, dar pierderile pot fi și mai mari, contribuind la mărirea prețului de cost al produsului și la diminuarea beneficiului.

Buruienile dăunează pe diferite căi:

- începând cu concurarea plantelor de cultură la aprovizionarea optimă cu substanțe nutritive, apă, lumină, prin crearea de condiții favorabile înmulțirii factorilor provocători de boli;

- ciuperci, bacterii, virusuri, insecte și alți dăunători îngreunând efectuarea lucrărilor de în-grijire a culturilor, de recoltare etc.

În general oricare plantă care apare în cultură provenind din semințele sau din părțile plantelor existente în sol, din sămânța folosită, din gunoiul împrăștiat sau fiind introdus în parcelă cu vehicule, mașini, animale, apa de irigație sau aduse de vânt. Terenurile rămase necultivate, pârloagele, răzoarele, marginile de drum, șanțurile neîngrijite reprezintă focare de infecție cu buruieni.

În loturile semincere sunt considerate buruieni și plantele de cultură din alte specii sau soiuri decât cele semănate iar in pajiștile naturale pășuni sau fânețe, este considerată buruiană orice plantă care nu contribuie la îmbogățirea masei verzi cu un component valoros, ci concurează plantele utile care alcătuiesc pajiștea deranjându-le în dezvoltare sau împiedicând pășunatul, cositul, ca de exemplu cele spinoase, respectiv pot fi toxice.

Complexitatea activității de combatere a buruienilor, care depinde în mare măsură și de condițiile de climă și sol, de variația speciilor de buruieni, care uneori diferă și de la o parcelă la alta, precum și de procedeele de combatere elaborate (mult diversificate în acest secol), a influențat apariția unei ramuri științifice complexe, herbologia, care are ca sarcina : organizarea controlării și reglării îmburuienării, bazată pe cunoașterea particularităților biologice și a posibilităților de îngrădire a răspândirii buruienilor, respectiv menținerea frecvenței acestora la un nivel unde daunele produse sunt minime.

În vedera adoptării unei strategii eficiente de combatere a buruienilor și realizării unei armonii în utilizarea integrată a metodelor de combatere, este importantă cunoașterea răspândirii și ponderii speciilor de buruieni pe un anumit areal (teritoriu, regiune, fermă, solă, cultură). Aceasta se poate realiza prin operațiunea de cartare a buruienilor.

Bibliografie

1. http://agroromania.manager.ro/articole/Stiri/Combaterea-buruienilor-prin-metode-ecologice-9762.html : ing. Vasile Toma

2. https://www.afaceri-agricole.net/2011/04/combaterea-buruienilor-din-culturi/

3. http://eco-bioshop.ro/news/principii_de_baza_in_agricultura_ecologica/2011-10-03-1

4. http://inimafericita.ro/2015/07/17/erbicide-ecologice-pentru-gradina-ta/

5. Gheorghe Emil Bandici, Ecoagricultura, (Note de lectură) - Editura Universității din Oradea, 2007

6. Rusu T., Albert I., Bodis A. - Metode și Tehnici de Producție în Agricultura Ecologică, Editura RISOPRINT Cluj-Napoca, 2005.

7. https://www.gazetadeagricultura.info/eco-bio/614-agricultura-ecologica/18681-lista-pesticide-agricultura-ecologica-erbicide-insecticide-combatere-ecologica-boli-si-daunatori-culturi-agricole.html

8. https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/producing-organic_es

9. http://agriculturae.ro/index.php/agricultura-ecologica/tehnologii-ecologice/1258-produse-certificate-pentru-utilizare-in-agricultura-ecologica.html

10. http://agroromania.manager.ro/articole/Agricultura-ecologica/Metode-agrotehnice-de-distrugere-a-buruienilor-362.html

11. http://agroromania.manager.ro/articole/stiri/lucrarile-de-ingrijire-combaterea-buruienilor-bolilor-si-daunatorilor-si-irigarea-in-agricultura-ecologica-9432.html

12. http://www.creeaza.com/afaceri/agricultura/SISTEMUL-DE-AGRICULTURA-BIOLOG559.php 13.http://www.srac.ro/files/documente/GHID03%20ECO%20e1%20r0%20Ghid%20practic%20_Productia%20vegetala.pdf

14. http://agroromania.manager.ro/articole/stiri/combaterea-buruienilor-prin-metode-ecologice-9762.htm

15 http://agriculturadurabila.ro/wp-content/uploads/2016/06/manual.pdf

Preview document

Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 1
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 2
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 3
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 4
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 5
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 6
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 7
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 8
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 9
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 10
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 11
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 12
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 13
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 14
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 15
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 16
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 17
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 18
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 19
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 20
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 21
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 22
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 23
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 24
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 25
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 26
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 27
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 28
Combaterea ecologică a buruienilor - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Combaterea ecologica a buruienilor.docx

Alții au mai descărcat și

Combaterea integrată a buruienilor din principalele culturi la SC Prodagro SA Zorleni

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE IN STUDIU 1.1 Pagube provocate de buruieni producţiei vegetale Buruienile sunt plante...

Metode de combatere ecologică a bolilor

INTRODUCERE Prin boală se înțelege orice tulburare ce are loc în structura și funcțiile unui organism vegetal, care se manifestă prin modificări...

Buruienile în Culturile Agricole

Pagubele produse de buruieni culturilor agricole Nu exista buruieni nedaunatoare pt o cultura agricola, doar efectul lor variaza in functie de...

Culturi furajere și pratologie ecologică

1.Istoricul şi importanţa agriculturii organice în Romania şi în lume Agricultura ecologică (organică sau biologică), a apărut în Europa ca...

Metode Ecologice de Combatere a Buruienilor

Introducere In agricultura ecologica, lupta impotriva buruienilor cere un efort suplimentar pentru cunoasterea biologiei acestora. Plasticitatea...

Elaborarea Asolamentului Agricol

I.Considerații generale Asolamentul reprezintă repartizarea și succesiunea culturilor în timp și spațiu însoțită de un sistem corespunzător de...

Activitatea microorganismelor și metaboliților în combaterea biologică a bolilor

1. Activitatea microorganismelor și metaboliților în combaterea bolilor În combaterea virusurilor, efecte pozitive au în special enzimele și...

Tehnologia obținerii sucului de tomate

1.Introducere. Bulion şi pasta de tomate Concentratele de tomate, bulionul şi pasta de tomate, sunt folosite în alimentaţie pentru colorare şi...

Te-ar putea interesa și

Plan de afaceri al SC agro-bio SRL privind înființarea și dezvoltarea unei ferme pomicole vegetale în sistem ecologic pentru producții de pomi fructiferi - cireși și vișini

INTRODUCERE În unele ţări dezvoltate, agricultura ecologică constituie un important segment al pieţei. Anual înregistrează creşteri ale valorii...

Regimul Juridic al Substanteor Toxice

INTRODUCERE Problema protecţiei mediului ambiant şi în cadrul acesteia a producţiei agricole, prezintă importanţă deosebită pentru calitatea...

Solul în viticultură ecologică (particularități și intretinere)

Introducere ,,Viticultura biologica", sublinieaza fundamentele știintifice și practice ale acesteia, care pot creea confuzii atat in randul...

Tehnologia de Obținere a Zahărului din Culturi Ecologice de Sfeclă de Zahăr

I. TEHNOLOGIA ŞI TEHNICA ECOLOGICĂ În sens mai larg, în concepţia lui Mitsh W.J. şi Jorgensen S.E. (1989) tehnologia economică reprezintă...

Rolul microelementelor în nutriția plantelor

NUTRIȚIA MINERALĂ A PLANTELOR Substanţele organice complexe ce alcătuiesc corpul plantelor şi asigură buna desfăşurare a proceselor fiziologice...

Protecția Juridică a Pădurilor

,,Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţa şi bogăţia şi prin toate calităţile ei merită să fie cunoscută, curată şi...

Intoxicații cu substanțe moluscocide

1.INTRODUCERE Incadrand moluscocidele in clasa pesticidelor vom fi nevoiti sa facem o incursiune in cunoasterea caracteristicilor generale ale...

Metode Ecologice de Combatere a Buruienilor

Introducere In agricultura ecologica, lupta impotriva buruienilor cere un efort suplimentar pentru cunoasterea biologiei acestora. Plasticitatea...

Ai nevoie de altceva?