Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3808
Mărime: 33.61KB (arhivat)
Publicat de: Marta Tofan
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rusu Marina

Extras din referat

Introducerea

Asociaţia Obştească Clubul sportiv de hipism pentru copii şi juniori ,,Avangard” este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin liberă manefestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate. Asociaţia este creată şi îşi desfăşoara activitatea în conformitatea Constituţia Republicii Moldova. Asociaţia şi-a dobîndit calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice. Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întrg teritoriu Republicii.Durata de activitate a Asociaţie este nelimitată. Această este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distrebui venitul sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare , înclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei. Asociaţia foloseşte întregul venit de la activitate sa în scopurile prevăzute de statut şi nu foloseşte niciodată nici o parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui membru al Asociaţiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare. La fel Asociatia nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietae pentru finanţarea acestora. La fel Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute din activitatea sa si poarta răspunderea pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu. Sediul Asociaţiei Obşteşti Clubul sportiv de hipism pentru copii şi juniori ,,Avangard” se afla pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinau, str. Ginta Latină, 15/2, ap.46.

Capitolul 1

1.1 Principiile de activitate ale asociaţiei.

Asociaţia este constituită şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor , liberii expremări a opiniei de către toţi membrii şi accesul lor la orice informaţie ce ţine de activitate Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii. La fel Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Să interzice imiziunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitate autorităţilor publice. Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respecta normele etice ale sectorului necomercial. Organizaţia evită pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese , are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice şi juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

1.2 Scopurile şi metodile de realizare

Scopurile asociaţiei constau în contribuirea: unirea tuturor eforturilor amatorilor şi sportivilor ce practică hipismul , precum şi a cetăţenilor care susţin şi practică acest gen de sport, pentru desfaşurarea activităţilor de promovare şi de dezvoltare a hipismului în republică. Pregătirea sportivelor de înaltă performanţă în acest domeniu, participarea cu succes în deferite competiţii naţionale şi internaţionale, atragerea unui număr mai mare de cetăţeni în practicarea hipismului, propogandarea modului sănatos de viaţa, stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de coloborare cu organizaţiile neguvernamintale internaţionale în domeniu sportului. Pentru a-şi realiza scopurile,Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

- Creează secţii sportive şi pregateşte sportivi de performanţă

- Educă tineretul în spiritului activismului social şi utilizării timpului liber pentru practicarea sportului.

- Propagă cunoştintele despre genul de sport ,,hipismul” ,prin organizarea de echipe sportive performante care ar demonstra frumuseţe acestui sport.

- Organizează întruniri , semenare, competiţii sportive cu concursuri acestui sport.

- Organizeză şi susţine iniţiative în domeniului sportului.

- Dezvoltă legături internaţionale cu alte organizaţii sportive care practică şi popularizează hipismul şi modul sănătos de viaţă.

- Organizează şi desfăşoară concursuri de jocuri intelectuale privind cunoaştere istoriei şi dezvoltării hipismului.

- Organizează competiţii sportive pentru copii şi juniori , participă la competiţii internaţionale, reprezintă asociaţia în alte instituţii şi organizaţii republicane şi internaţionale.

- Produce materiale video ce ţin de hipism, editează cărţi , broşure despre acest sport.

- Informează despre istoria şi viaţa celor mai renumiţi sportivi în domeniu.

Preview document

Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 1
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 2
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 3
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 4
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 5
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 6
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 7
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 8
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 9
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 10
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 11
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 12
Asociația Obștească Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii și Juniori Avangard - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Asociatia Obsteasca Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii si Juniori Avangard.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?