Economia întreprinderii - Milko

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2241
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Publicat de: Boglárka G.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania, Brasov

Cuprins

 1. 1. STATUTUL 3
 2. 2. MEMORIU DE ACTIVITATE 7
 3. 2.1. Descrierea activității reprezentantive 7
 4. 2.2 Enumerarea utilităților: 8
 5. 2.3. Asigurarea condițiilor de muncă 8
 6. 2.4 Schema tehnologică de obținere a iaurtului 9
 7. 2.5. Schița punctului de lucru 10
 8. 3 ORGANIGRAMA SOCIETĂȚII S.C. “ MILKO ” S.R.L 11
 9. 4.FIȘA UNUI POST DIN ORGANIGRAMĂ LA ALEGERE 12
 10. 5.DETERMINAREA PRAGULUI MINIM DE RENTABILITATE 13
 11. 6. ADOPTAREA SIGLEI ȘI A SLOGANULUI FIRMEI 14
 12. 6.1 Sigla 14
 13. 6.2 Sloganul 15
 14. 6.3 Afișul de publicitate 15
 15. 7 COMPLETAREA UNEI FACTURI ȘI A UNEI CHITANȚE 16
 16. 7.1 Factura 16
 17. 7.2 Chitanța 17
 18. 8 . BIBLIOGRAFIE 18

Extras din referat

1. STATUTUL

Societății comerciale cu răsoundere limitată

CAPITOLUL 1

DENUMIREA,FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1

Denumirea societății este Societatea Comerciala ,, S.C MILKO S.R.L ‘’

Variantele alegerii numelui societății au fost:

- S.C. MILKO S.R.L

- S.C. LapMil S.R.L

- S.C. WHITELAC S.R.L

Am ales numele MILKO pentru afacerea mea, fiindcă este o nume scurt, ușor de reținut și conține prescurtarea obiectivului principal al firmei.

Art. 2

Societatea Comercială ,, S.C MILKO S.R.L ‘’ este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Această iși desfașoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut.

Art.3

Sediul societății este fixat la domiciliul asociatului unic, România, Oraș Brașov str. Bârsei nr. 15. Sediul societății poate fi schimbat pe baza hotărârii asociatului unic György Boglîrka. În vederea extinderii activității, Societatea va putea construi, cumpăra și închiria alte spații, deschizând sucursale sau filiale în țara și străinatate. Pentru spațiu , există contractul inițial de vânzare - cumpărare, autentificat la notariat, extras din cartea finaciară de la proprietar și dovada că toate impozitele și taxele sunt achitate la zi.

Art.4

Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înscrierii în Registrul Comerțului pe 10. 06. 2019

CAPITOLUL 2

OBIECTIVUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5

Obiectivul de activitate al societății este:

5.1 Activitatea principală:

Domeniul de activitate al S.C. MILKO S.R.L. - Secțiunea C - Cod CAEN-

1051- Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

5.2 Alte activități:

- Cod CAEN : - 7211- Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

-7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

-7320- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

Societatea poate desfășura orice alte activități permise de lege care au legătura directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat, cu respectare H.G. 656/1997.Obiectul de activitate se poate modifica în condițiile legii.

CAPITOLUL 3

CAPITALUL SOCIAL

Art.6

Capitalul social subscris și vărsat la Banca Comercială Română - BCR având

suma de 120.000 Lei și chitanța nr. 15084 impărțit în 60 părți

sociale a 2000 Lei fiecare.

Art.7

Capitalul social poale fi majorat pe baza deciziei asociatului unic.

CAPITOLUL. 4

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.8

Societatea este reprezentată de György Boglîrka unic administrator.

Art.9

Administratorul societății are urmatoarele atribuții:

- la hotărâri obligatorii privind activitatea societății;

- reprezintă societatea în relalțiile cu terții, semnează în numele acesteia, angajează răspunderea întregii societăți;

- se îngrijește de buna funcționare a societății și de patrimoniul acesteia;

- ia măsuri de recuperare a pagubelor produse de salariați și terți, acționând în acest sens cu respectarea legilor în vigoare;

- angajează personal salariat al societății și stabilește salariile acestora cu respectarea dispozițiilor legale privind salarizarea, asigurări sociale, protecția muncii, etc.;

- modifică statutul;

- depune la organele de stat situațiile cerute și răspunde de exactitatea acestora;

- se îngrijește de întocmirea tuturor actelor scietății, de registrele societății.

Bibliografie

- Curs Economia întreprinderii 2019 - Guga Lucian

- http://www.coduri-caen.com/

- www.program-facturi.ro/model-factura/

- Curs Economia întreprinderii 2010 - Guga Lucian

- https://construimproiecte.ro/pragul-de-rentabilitate-cum-poti-afla-de-la-ce-niveldevine-profitabila-afacerea-ta/

Preview document

Economia întreprinderii - Milko - Pagina 1
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 2
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 3
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 4
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 5
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 6
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 7
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 8
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 9
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 10
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 11
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 12
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 13
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 14
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 15
Economia întreprinderii - Milko - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Economia intreprinderii - Milko.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?