Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 8671
Mărime: 2.22MB (arhivat)
Publicat de: Rica Nedelcu
Puncte necesare: 8
Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului
Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca
O scurta prezentare a tehnologiilor de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele, cadru juridic.

Cuprins

 1. 1. Introducere . 4
 2. 2. Surse de poluare a solului cu metale grele . 6
 3. 2.1 Mineritul și topirea minereurilor metalifere . 7
 4. 2.2 Materiale utilizate în agricultură și horticultură . 7
 5. 2.3 Nămoluri din apele uzate . 7
 6. 2.4 Arderea combustibililor fosili . 8
 7. 2.5 Industria metalurgica . 9
 8. 2.6 Industria electronica . 9
 9. 2.7 Industria chimica . 9
 10. 2.8. Deșeuri orășenești . 10
 11. 3. Motive pentru remedierea metalelor grele din mediul înconjurător . 10
 12. 4. Strategia nationala pentru managementul amplasamentelor contaminate din Romania . 11
 13. 5. Tehnologii de remediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi . 13
 14. 5.1 Înlocuirea solului . 14
 15. 5.2 Izolarea / blocarea hidraulică . 15
 16. 5.3 Barierele subterane . 16
 17. 5.4 Vitrificarea . 16
 18. 5.5 Extracția electrocinetică sau electroreabilitarea . 17
 19. 5.6 Fitoremedierea . 18
 20. 5.7 Bioremedierea . 21
 21. 5.8 Biolixivierea . 22
 22. 5.9 Spalarea solurilor. . 22
 23. 5.10 Imobilizarea solului . 23
 24. 6. Analiza critică a tehnologiilor de tratare a solurilor contaminate cu metale grele . 24
 25. 7. Concluzii . 26

Extras din referat

Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele Oana Cristorean

1. Introducere

În concepția ecologică modernă, poluarea solului înseamnă orice acțiune care determină

degradarea funcționării normale a solului ca suport și mediu de viață în cadrul diferitelor ecosisteme

naturale sau antropice, controlul exprimat prin degradarea fizică, chimică sau biologică a solului sau

apariția unor caracteristici în sol care reflectă deprecierea fertilității, scăderea bioproductivității atât

din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ (Kabata-Pendias, 2010).

Contaminarea solului, o problemă importantă în UE. 3,5 milioane de site-uri din Uniunea

Europeană au fost estimate în 2012 ca potențial contaminate cu 0,5 milioane de situri care sunt întradevăr

contaminate și au nevoie de remediere (Raport, DG ENV B1, 2014).

Acest lucru este important de evaluat, deoarece solul este o sursă neregenerabilă; acțiunile

trebuie întreprinse la toate nivelurile. Mai mult, la nivel local, solul este considerat o sursă esențială

de dezvoltare socio-economică, în special în Europa C-E.

Cu toate acestea, la nivel european, există o cunoaștere cât mai clară a contextului de

contaminare a solului, o mare difuzare a celor mai bune practici. UE oferă, de asemenea, orientări și

obiective, gestionează impacturile transfrontaliere și investește în cercetare. România dispune de o

reglementare specifică a solului la nivel național, folosind metode de praguri ca tip de metodologie

(Dumitriu, 2014).

Poluarea cu metale grele cauzată de diverse activități naturale și antropice este una dintre

cele mai importante probleme de mediu. Deși diferite metode fizice și chimice au fost propuse

pentru a elimina astfel de metale periculoase din mediul înconjurător, acestea au cel mai puțin

succes din punct de vedere al costurilor, limitărilor și generării de substanțe nocive (Wuana și

Okieimen, 2011)

Țările europene au investit foarte mult pentru a remedia solurile contaminate. În anii 1980,

Congresul SUA a adoptat Legea privind răspunsul, compensarea și răspunderea ecologică

(CERCLA), anume programul Superfond, pentru a proteja sănătatea umană și a remedia poluarea

mediului. Există multe alte legi și reglementări, cum ar fi Legea privind conservarea și recuperarea

resurselor (RCRA), Legea privind amendamentele și reaprovizionarea superfondurilor (SARA),

subliniază standardul și comportamentul remedierii solului. Din 1982 până în anul 2002, suprafața

Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele Oana Cristorean

terenurilor reabilitate a atins 18,35 milioane m3. Marea Britanie a adoptat, de asemenea, Legea

privind protecția mediului în anii 1990 și în care a doua parte a declarat în mod clar că principiul

responsabilității poluatorului. În comparație cu țările dezvoltate, investițiile și cercetarea în

domeniul remedierii solului contaminat nu au fost suficiente (Yao și colab., 2012).

Cu toate acestea, o parte a solului este contaminată cu metale grele, în special în Europa C-E,

datorită greutăților anterioare industrie. Prin urmare, acțiunea de restaurare este necesară pentru

recuperarea terenurilor contaminate în scopuri agricole (Dumitriu, 2014).

Contaminarea solului cu metale grele, cum ar fi cadmiul (Cd), cuprul și mercurul, a devenit o

preocupare deosebită, în special în instalațiile de placare a metalelor, în zonele miniere și în zonele

învecinate, precum și în zonele rezidențiale și agricole din regiunea în aval din aceste zone. În unele

cazuri, metalele grele din sol intră în apă râu și apoi difuzează pe terenurile agricole cu irigații, ceea

ce duce la răspândirea unor valori relativ scăzute de metale grele în zone mai largi, în loc să fie

localizate în concentrații ridicate.

Metale grele

Poluanții anorganici care contaminează solul și corpurile de apă includ metale grele, fluide

metaloide și cianuri etc. Metalele grele pot să apară în diferite stări de valență, astfel încât un

element să fie mai mult sau mai puțin toxic în diferite stări. Un exemplu este Cr (III) și Cr (VI) mai

toxic. În mod normal, metalele grele din mediul înconjurător sunt în concentrații scăzute, dar pot fi

ridicate datorită activităților umane, arderii combustibililor fosili, mineritului, topirii, modificării

nămolului în sol, aplicării îngrășămintelor și aplicării agrochimice (Figura 20). La concentrații

scăzute, unele oligoelemente, de ex. Cu, Cr, Mo, Ni, Se și Zn etc. sunt esențiale pentru funcționarea

sănătoasă a biotei. Cu toate acestea, concentrațiile mai ridicate ale tuturor elementelor esențiale pot

provoca toxicitate. Unele oligoelemente sunt, de asemenea, neesențiale, de ex. Ca, Cd, Hg și Pb etc.

sunt extrem de toxice pentru biota chiar și la concentrații foarte scăzute (Prasad, 2011).

Bibliografie

1. Boroș M., Micle V., 2015, A Review. Study on soil decontamination by phytoremediation in

the case of former industrial sites, ProEnvironment 8 (2015) 468 – 475.

2. Das S., 2014, Microbial Biodegradation and Bioremediation, Elsevier.

3. Dinh N., 2015, Phytoextraction of zinc by the hyperaccumulator Noccaea caerulescens:

Accumulation, distribution and multi-element interactions., Teză de doctorat, University of

Queensland, Australia.

4. Dumitriu D., 2014, Restoration of heavy metals polluted soils case study – Camelina,

AgroLife Scientific Journal - Volume 3, Number 2, 2014.

5. Evanko C.R., Dzombak D.A., 1997, Remediation of Metals-Contaminated Soils and

Groundwater, Technology Evaluation Report, https://clu-in.org/download/toolkit/metals.pdf

6. Favas J.C.P., Pratas J., Varun M., D’Souza R., Manoj S.P., 2014, Phytoremediation of Soils

Contaminated with Metals and Metalloids at Mining Areas: Potential of Native Flora, în:

Earth and Planetary Sciences » Soil Science » "Environmental Risk Assessment of Soil

Contamination, Ed. Hernandez-Soriano C., DOI: 10.5772/57086.

7. Khalid S., Shahid M., Niazi K. N., Murtaza B., Bibi I., Dumat C., 2016., A comparison of

technologies for remediation of heavy metal contaminated soils, Journal of Geochemical

Exploration, Elsevier, 2016, 182, pp.247 - 268. <10.1016/j.gexplo.2016.11.021>. <hal-

01577861v2>

8. Micle V., Neag G., 2009 Procedee și echipamente de depoluare a solurilor și a apelor

subterane, Ed. U.T. PRESS, Cluj-Napoca.

9. Pasad M.N.V., 2011, A State-of-the-Art report on Bioremediation, its Applications to

Contaminated Sites in India, Ministry of Environment & Forests, Government of India.

10. Streche C., Baracu T., Strate I., Badea A., Apostol T., 2009, Evaluarea eficienţei metodei

electr-flushing în cazul solurilor poluate cu motorină

11. Surse de poluare a solului cu metale grele, efecte și metode de depoluare,

http://www.creeaza.com/legislatie/administratie/ecologie-mediu/SURSE-DE-POLUARE-ASOLULUI-

CU-835.php

12. United States Environmental Protection Agency (EPA), 2001, Brownfields technology

primer: selecting and using phytoremediation for site cleanup, Office of Solid Waste and

Emergency Response, EPA 542-R-01-006,

https://brownfieldstsc.org/pdfs/phytoremprimer.pdf

13. United States Environmental Protection Agency (EPA), 2006, In Situ Treatment

Technologies for Contaminated Soil, EPA 542/F-06/013. https://cluin.

org/download/remed/542f06013.pdf

14. Yao Z., Li J., Xie X., Yu C., 2012, Review on remediation technologies of soil contaminated

by heavy metals, Procedia Environmental Sciences 16 (2012) 722–729.

15. Zhu, L., Ding, W., Feng, L., Kong, J., Xu, Y., Xu, J., Yang, X., 2012. Isolation of aerobic

denitrifiers and characterization for their potential application in the bioremediation of

oligotrophic ecosystem. Bioresour. Technol. 108, 1–7.

16. Procedee de combatere a poluării solurilor, accesat la:

http://www.creeaza.com/legislatie/administratie/ecologie-mediu/PROCEDEE-DECOMBATERE-

A-POLUAR483.php

17. Tehnici de remediere, accesat la: https://rtpime.files.wordpress.com/2010/03/cap-5.pdf

18. Tehnologii de depoluarea a acviferelor suport de curs, accesat la:

http://www12.tuiasi.ro/users/109/TEHNOLOGII_DE_DEPOLUARE_A_ACVIFERELOR_

CURS.pdf

19. ZETAS, accesat la: http://www.zetas.com.tr/index.php?id=221000&dil=EN.

20. Mishra GK, 2017, Microbes in Heavy Metal Remediation: A Review on Current Trends and

Patents. Recent Pat Biotechnol. 2017;11(3):188-196.

21. Gupta A, Joia J, Sood A, Sood R, Sidhu C, et al., 2016, Microbes as Potential Tool for

Remediation of Heavy Metals: A Review. J Microb Biochem Technol 8:364-372. doi:

10.4172/1948-5948.1000310.

22. GIRMA G, 2015, Microbial bioremediation of some heavy metals in soils : an updated

review, indian j.sci.res. 6(1) : 147-161, 2015.

23. Cociorhan C.S., Micle V., 2011, Considerați privind factorii ce influențează procesele de

biolixiviere, ProEnvironment 4 (2011) 175 – 178.

24. Mishra GK, 2017, Microbes in Heavy Metal Remediation: A Review on Current Trends and

Patents. Recent Pat Biotechnol. 2017;11(3):188-196.

Preview document

Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 1
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 2
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 3
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 4
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 5
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 6
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 7
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 8
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 9
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 10
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 11
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 12
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 13
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 14
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 15
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 16
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 17
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 18
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 19
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 20
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 21
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 22
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 23
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 24
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 25
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 26
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 27
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 28
Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiectarea tehnologiei de depoluare a unui sit afectat de poluare în urma activității combinatului de la Hunedoara

INTRODUCERE Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Reabilitarea zonelor limitrofe unităților industriale poluate

Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale,...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite în urmă activității producerii de echipamente analitice

Termenul de poluare are rădăcinile în latinescul poluere, ceea ce înseamnă a murdări şi a profana. În general, poluarea este definită ca o...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului Cuprom-Baia Mare

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine rezultate din...

Decontaminarea Solului Poluat cu Petrol

INTRODUCERE Vacanţele, drumetiile sau orice ocazie, când ne putem pierde în splendorile naturii, ne putem scufunda în apele mărilor, căţăra...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a unui sit afectat de poluare în urma activității combinatului de la Hunedoara

INTRODUCERE Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine...

Tehnici Moderne de Depoluare a Solului

MEMORIU TEHNIC Solul este stratul de la suprafaţa pământului, afânat, moale, friabil, care împreună cu atmosfera constituie mediul de viaţă al...

Poluarea Solurilor cu Metale Grele în Zona Fostului Combinat Ampelum Zlatna și Metode de Remediere a Acestora

În lucrarea de față este abordat subiectul poluării solurilor cu metale grele în zona fostului combinat Ampelum Zlatna și este prezentată o...

Studii de Bioremediere a unor Situri Contaminate cu Țiței

1. Introducere Solul, prin poziţia, natura şi rolul său, este un produs al interacţiunii dintre mediul biotic şi abiotic, reprezentând un...

Metode de Depoluare a Solurilor Poluate cu Produse Petroliere

În funcţie de locul de aplicare tehnologiile de depoluare se clasifica în : a) tehnologii aplicate în afara sitului de sol poluat b) tehnologii...

Ai nevoie de altceva?