Raport de practică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Anatomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2893
Mărime: 31.91KB (arhivat)
Publicat de: Zsofia K.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

În perioada 24.06.2019-09.08.2019 am efectuat stagiul practic la CMMF Dr. Toth Valeria. Cabinetul medical este amplasat pe B.-dul M. Viteazu la parterul unei clădiri cu mai multe cabinete medicale. Cabinetul are dotările, echipamentele și personalul conform raportului de activitate din stagiul practic descris anterior, fără nicio modificare sau achiziție de echipamente medicale noi. Documentele medicale folosite în acest cabinet sunt: fișe de consultații medicale, rețetare simple, formulare pentru rețete compensate, formulare pentru concedii medicale, adeverințe medicale, certificate prenupțiale, registru de consultații, agendă de programări, registrul de evidență a bolnavilor cronici, registru cu circuitul deșeurilor, registru de evidență vaccinuri, rețetare cu regim special pentru pacienți cu afecțiuni oncologice (rețetar special galben), rețetare pentru prescrierea de medicamente psihotrope (rețetar cu regim special, de culoare verde), caiet de evidență a rețetelor speciale galbene, în care pacientul semnează la fiecare prescripție medicală.

Pachetul de servicii medicale în asistența medicală primară al acestiu cabinet cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

- servicii medicale de prevenție și profilaxie;

- servicii medicale la domiciliu;

- servicii medicale adiționale;

- activități de suport;

- servicii medicale curative pentru urgențe medico-chirurgicale, afecțiuni acute, subacute, acutizările unor afecțiuni cronice și pentru afecțiuni cronice.

Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie.

Consultația în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizările unor afecțiuni cronice, care cuprinde:

- anamneza, examenul clinic general;

- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

- recomandare pentru investigații paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului și pentru monitorizare;

- manevre de mică chirurgie, după caz;

- stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice;

- bilet de trimitere pentru consultație la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depășesc competența medicului de familie;

- recomandare pentru tratament de reabilitare medicală în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz;

- recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii și preventorii, după caz;

- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară, după caz;

- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

Consultațiile la cabinet pentru afecțiuni acute/subacute sau acutizările unor afecțiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale în condițiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se acordă pentru pacienții nedeplasabili la solicitarea acestora sau a aparținătorilor.

Consultații periodice pentru îngrijirea a generală a asiguraților cu boli cronice - se vor realiza pentru:

a) supravegherea evoluției bolii;

b) continuitatea terapiei;

c) screeningul complicațiilor;

d) educația asiguratului privind-autoîngrijirea.

Consultațiile în cabinet pentru afecțiunile cronice se acordă conform planului de management stabilit de către medic, în condițiile stabilite prin norme, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către medic și în condițiile prevederilor legale.

De asemenea se acordă servicii medicale preventive și profilactice, cum ar fi:

- Consultații preventive sunt consultații periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani privind:

a. creșterea și dezvoltarea;

b. starea de nutritie și practicile nutriționale;

c. depistarea și intervenția în consecință pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă și sex, conform normelor;

Consultațiile se acordă după cum urmează:

a. la externarea din maternitate și la 1 lună - la domiciliul copilului;

b. la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24, 36 luni;

c. o dată pe an de la 4 la 18 ani.

Consultații în vederea monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei:

a) luarea în evidență în primul trimestru;

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situația în care luarea în evidență a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidență a gravidei, nu și supravegherea;

c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naștere;

Preview document

Raport de practică - Pagina 1
Raport de practică - Pagina 2
Raport de practică - Pagina 3
Raport de practică - Pagina 4
Raport de practică - Pagina 5
Raport de practică - Pagina 6
Raport de practică - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Raport de practica.docx

Alții au mai descărcat și

Aparatul digestiv

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Aparatul digestiv este format din totalitatea organelor care au funcţie principală digestia şi absorbţia alimentelor şi...

Sistemul Respirator

Fiziologia respiratiei Schimbul de gaze intre sange si aerul atmosferic se realizeaza prin difuzie. Pentru a eficientiza procesul de difuzie si...

Sistemul Respirator

Sistemul respirator este ansamblul de organe a căror funcţie esențiala este să asigure schimburile ȋntre mediul exterior şi interior. Aparatul...

Glanda tiroidă

Generalitati Glandele sunt formatiuni antaomice care au ca functie elaborarea unor produse speciale, care se varsa, fie in mediul intren, fie in...

Genomul Uman

Genotipul uman este alcatuit din 80.000-100.000 de gene ce insumeaza in jur de 3 miliarde de nucleotide.Aceasta complexitate este ilustrata si de...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Te-ar putea interesa și

Raport de practică la Primăria Municipiului Suceava

I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI – PRIMĂRIA SUCEAVA Stagiul de practică a fost efectuat la Primăria municipiului Suceava în cadrul Departamentului de...

Raport de practică - SC Legume Fructe SA

Motivatie Firma la care am desfasurat stagiul de practica in perioada 12-30 iunie se numeste S.C. LEGUME FRUCTE.S.A.. Am ales aceasta firma...

Raport de practică în managementul resurselor umane la SC Rom West JNA SRL

Sinteza raportului de practică Stagiul de practica la management a fost efectuat pe o perioada de trei saptamani intre 01.07.2009 - 22.07.2009 si...

Raport de practică

Motivaţie si explicaţii. Am ales sa desfăşor practica in cadrul acestei firme deoarece este o întreprindere foarte mare, societate pe acţiuni, şi...

Raport de practică

SINTEZA RAPORTULUI DE PRACTICA S.C.BEMANIS S.R.L., infiintata in anul 1999, cu sediul in Radauti, Judetul Suceava si un capital social de 62...

Raport de practică agenția SC RVG Speed SRL

Motivaţia Firma la care am desfăşurat stagiul de practică în perioada 08-27 iunie se numeşte S.C. RVG SPEED S.R.L Botoşani. Am ales această firmă...

Raport de practică SC Stoll Fulger SRL

Firma la care am desfăşurat stagiul de practică în perioada 13-23 iunie, 2011 se numeşte S.C. STOLL FULGER S.R.L ce îşi are sediul în oraşul...

Raport de practică management - SC Morărit și Panificație SRL

Motivatie si explicatii: Motivul pentru care am optat sa fac practica la SC MORARIT & PANIFICATIE SRL a fost de ordin personal, deoarece tatal meu...

Ai nevoie de altceva?