Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8807
Mărime: 43.50KB (arhivat)
Publicat de: Valter Pintilie
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. CAP. 1. SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ 2
 2. 1.1. RESTRUCTURAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN ETAPA TRANZIŢIEI LA ECONOMIA DE PIAŢĂ 2
 3. 1.2. CARACTERISTICI ESENŢIALE ALE RELAŢIEI BANCĂ CENTRALĂ – BĂNCI COMERCIALE 4
 4. CAP. 2. PRINCIPALELE ORIENTĂRI ALE INTERMEDIERII ÎN RELAŢIA BANCĂ CENTRALĂ – BĂNCI COMERCIALE 8
 5. 2.1. REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA BANCARĂ 8
 6. 2.2. CREDITAREA ŞI INSTITUIREA PLAFOANELOR DE CREDITE 12
 7. 2.2.1. Creditarea 12
 8. 2.2.2. Instituirea plafoanelor de credite 15
 9. 2.3. MANEVRAREA TAXEI SCONTULUI 17
 10. 2.4. CONSTITUIREA REZEVELOR MINIME OBLIGATORII 18
 11. 2.5. OPERAŢIUNILE PE PIAŢA LIBERĂ (OPEN MARKET) 21
 12. CAP. 3. CONTROLUL BANCAR ÎN CADRUL RELAŢIEI BNR – BĂNCI COMERCIALE 23
 13. CONCLUZII 29
 14. BIBLIOGRAFIE 30

Extras din referat

Relaţia bancă centrală – bănci comerciale în contextul economiei de piaţă

Cap. 1. Sistemul bancar românesc în contextul economiei de piaţă

1.1. Restructurarea sistemului bancar românesc în etapa tranziţiei la economia de piaţă

Începând din anul 1990, sistemul bancar românesc a fost supus unui intens proces de restructurare, în vederea susţinerii tranziţiei la economia de piaţă. Restructurarea şi dezvoltarea sistemului bancar românesc este un proces amplu şi complex desfăşurat, în principal, pe două laturi: cea instituţională si cea funcţională.

Astfel, restructurarea instituţională a sistemului bancar a cuprins, pe de o parte, reorganizarea Băncii Naţionale şi transformarea acesteia într-o adevarată bancă centrală, iar pe de altă parte, dezvoltarea unei reţele de bănci comerciale. Acest lucru s-a realizat atât prin modernizarea şi dezvoltarea băncilor existente, cât şi prin înfiinţarea de bănci noi cu capital de stat, privat sau mixt, dar şi cu participare de capital străin.

Potrivit Legii 33/1991, activitatea bancară din România este organizată şi se desfasoară prin:

• Banca Naţională a României (cu rol de bancă centrală);

• societăţi bancare (constituite ca societăţi comerciale).

Restructurarea funcţională pune accentul pe atribuţiile şi funcţiile ce revin noilor structuri create în cadrul sistemului bancar românesc în contextul tranziţiei la economia de piaţă.

Astfel, procesul de restructurare a sistemului bancar românesc a început odată cu înfiinţarea Băncii Comerciale Române, în 1990, când aceasta a preluat de la B.N.R. funcţia sa comercială.

Principalul obiectiv al reformei sistemului bancar românesc este crearea unui sistem bancar modern, alineat standardelor internaţionale, care are menirea de a contribui direct la dezvoltarea şi stabilitatea economiei. Acest obiectiv poate fi realizat numai printr-o bună corelare între activitatea Băncii Naţionale a României şi a băncilor comerciale.

Ţinând seama de rolul şi importanţa băncilor la buna funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, in perioada de tranziţie la economia de piaţă, s-a urmărit creearea unui sistem modern, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii bancare la un nivel calitativ superior care să satisfacă nevoile şi exigenţele tuturor categoriilor de clienţi din economia de piată.

După 1989, în activitatea bancară din România s-au produs o serie de schimbări majore printre care se numara urmatoarele:

• reorganizarea Băncii Naţionale a României;

• crearea Băncii Comerciale Române, care a preluat activităţile comerciale ale B.N.R.;

• înfiinţarea de bănci cu capital privat autohton şi străin precum şi sucursale ale unor bănci străine .

Potrivit Legii nr. 101/ 1998 privind statutul B.N.R., Banca Naţională a României dispune de personalitate juridică, având urmatoarele atributii principale:

• este unicul organ de emisiune, elaborează şi răspunde de aplicarea politicii monetare, valutare, de credit, de plată;

• răspunde de autorizarea, supravegherea prudenţială a societăţilor bancare şi urmărirea executării balanţei de plăţi externe;

• este organ consultativ în procesul elaborării actelor normative ale autorităţilor publice ce privesc politica monetară, regimul valutar, activitatea bancară şi datoria publică.

Conform Legii bancară nr.33/1991 societăţile bancare sunt persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice şi fizice sub formă de depozite sau instrumente negociabile, plătibile la vedere sau la termen, precum şi acordarea de credite.

Preview document

Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 1
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 2
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 3
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 4
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 5
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 6
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 7
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 8
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 9
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 10
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 11
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 12
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 13
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 14
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 15
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 16
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 17
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 18
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 19
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 20
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 21
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 22
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 23
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 24
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 25
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 26
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 27
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 28
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 29
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 30
Relația Bancă Centrală - Bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Relatia Banca Centrala - Banci Comerciale in Contextul Economiei de Piata.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Cap 1. Sistemul bancar în contextul economiei de piaţă Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces amplu şi complex, multidimensional...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

1. Sistemul bancar în contextul economiei de piaţă 1.1. Apariţia şi organizarea băncilor centrale Momentul aparariţiei băncilor nu poate fi...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind strategiile bancare într-o economie modernă

Introducere Imaginea actuală a sistemului bancar românesc a fost conturată, în primul rând, de deschiderea economiei româneşti, fapt ce a...

Perfecționarea Sistemului de Vânzări al Băncii Comerciale Române

CAPITOLUL 1. DE CE PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE VÂNZĂRI AL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE ? Motivul pentru care am ales această lucrare este acela de a...

Relația Bancă centrală-bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață

1.Sistemul bancar român în economia de piaţă Pentru a analiza şi a vedea ce tipuri de relaţii există între banca centrală şi băncile comerciale...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

CAPITOLUL I Locul si rolul bancilor centrale si comerciale în cadrul sistemelor bancare 1. Conceptul de banca centrala, banca comerciala În...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Apariţia şi organizarea băncilor centrale Apariţia băncilor, în accepţiunea modernă a termenului, a avut loc după anul 1100, atunci când comerţul,...

Creditare Raiffeisen

CAPITOLUL I BANCILE COMERCIALE IN CADRUL SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA 1.1 SISTEMUL BANCAR IN ROMANIA 1.1.1 Originea, rolul si structura...

Studiu privind Activitatea de Creditare

CAPITOLUL.I. NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. CONTEXTUL POLITIC ŞI ECONOMIC DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Capitolul 1. Sistemul bancar român în economia de piata 1.1. Restructurarea sistemului bancar român în perioada de tranzitie la economia de piata...

Ai nevoie de altceva?