Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5859
Mărime: 627.61KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Marton
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. 1. Introducere
 2. 2. Date despre autor
 3. 3. Dinamica îmbogățirii vocabularului prin procedee interne;
 4. 4. Nou si vechi in derivarea sufixala;
 5. 5. Abrevierile in romana actuala: moda sau necesitate?;
 6. 6. Noi aspecte ale dinamicii sensului in presa postdecembrista;
 7. 7. Aspecte ale influentei engleze in romana actuala;
 8. 8. Redescoperirea argoului.
 9. 9. Concluzie
 10. 10.Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Cartea ”Vocabularul limbii romane actuale” de Adriana Stoichitoiu-Ichim înfățișează dinamica vocabularului românesc reflectată în presa postdecembristă, în limba vorbită şi în dicționarele apărute după 1989. Precum afirmă și autoarea ”Obiectul acestei cercetări este unul cu multiple implicații interdisciplinare, care interesează deopotrivă lingvistica teoretică și pragmatica actului de comunicare, lucrarea dată elucidează descriptiv şi funcțional cele mai productive procedee interne de îmbogățire a vocabularului, externe prin împrumuturile recente din limba engleză şi limba franceză şi, nu în ultimul rând, principalele tipuri de mutații semantice. În prin plan se află cuvintele şi sintagmele specifice stilului publicistic sau cele preluate de stilul dat din alte registre ale limbii: din stilul tehnico-ştiinţific, din limbajul familiar sau din argou, utilizat pentru înțelegerea mecanismului înnoirii lexicale, dar și prin tendința de a pătrunde în discursul publicistic.” 1 Deci lucrarea dată, privită in temei științific, oglindește mai multe aspecte ale limbii și pune în evidentă norme, rigorii de o necesitate incomensurabilă.

Lucrarea își confirmă utilitatea pentru un cerc larg de adresanți: candidați la examenul de admitere în învățământul superior filologic si juridic, profesori de limba română din învățământul preuniversitar, studenți, doctoranzi și cadre didactice ale facultăților cu profil filologic și nu în ultimul rând, utilă studenților de la Jurnalism și științe ale comunicării, cercetători în domeniul lingvistic (lexicologi, semanticieni, lexicografi), profesioniști din cadrul mass-media, chiar cititori care manifestă interes pentru ameliorarea si eficientizarea comunicării prin exploatarea resurselor lexicale, impunând-se prin claritate si sistematizare, multitudinea trimiterilor bibliografice (românești și străine), rigoarea proprie abordării științifice și observațiile atente și subtile realizate de autoare pe marginea evoluțiilor din lexicul românesc actual.

Cartea ”Vocabularul limbii romane actuale”, precum anticipează și titlul prezintă dinamica cu care se schimbă și evoluează limba de-a lungul anilor, reflectând totodată și fenomenele caracteristice epocilor prin care am trecut și a epocii în care ne aflăm; prezintă influența altor culturi, limbi și creativitatea care se manifestă în cadrul comunicării. Aceasta relatează ultimele tendințe înregistrate în cadrul limbii vorbite: utilizarea tot mai frecventă a argoului de către generația tânără sau a englezismelor ”de lux”, care dublează cuvintele limbii române și reprezintă accentuarea snobismului în favoarea adecvării, prezintă abrevierile, ce ilustrează capacitatea limbii române de a adopta și dezvolta în mod specific un procedeu internațional de formare a cuvintelor.

Date despre autor

Adriana Stoichițoiu-Ichim este autoarea a peste 50 de studii și articole publicate în jurnalele de specialitate: lexicologie, semantică lexicală, stilistică funcțională etc. Este doctor în filologie, conferențiar în cadrul Facultății de Litere a Universității din București, membru al Societății de Științe Filologice din România și al Societății Internaționale de Lingvistică Funcțională, absolventa unor stagii de pregătire efectuate in Statele Unite si Austria.

A studiat la liceul Teoretic „Matei Basarab” din București, secția umanistă, absolvindu-l în 1969 cu media 10 la bacalaureat. A urmat studiile universitare la Universitatea din București la Facultatea de Limba și Literatura Română, specializarea Limba română – Limba franceză, absolvită în 1973, iar în 1984 a devenit Doctor în filologie cu teza ”Stilul juridic în româna actuală” (conducător științific acad. Ion Coteanu), publicată sub titlul ”Semiotica discursului juridic”, Editura Universității din București, 2001 (ediția a doua - 2006). Adriana Stoichițoiu-Ichim a publicat numeroase lucrări științifice ce au ca subiect central vocabularul limbii române și degradarea acestuia în timp. Acest fenomen se datorează invaziei tot mai mari a neologismelor. Una dintre lucrările sale pe acest domeniu se numește ”Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influențe, creativitate.” și a fost publicată în anul 2001 (revizuită și îmbunătățită în 2005, 2007 și 2008) la Editura All din București. În prezent, Adriana Stoichițoiu-Ichim este profesor universitar la Universitatea din București.

Bibliografie

1) Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale, București, Editura All, 2007

2) Adriana Stoichițoiu-Ichim, Creativitate lexicală în româna actuală, Editura Universității, București, 2006

3) Adriana Stoichițoiu-Ichim, Aspecte ale influenței engleze în româna actuală, Editura Universității, București, 2006

4) Diana Smîntînă, Problema anglicismelor în limba română actuală, Revista Limba Română, Nr. 5-6, anul XVIII, 2008

5) Ion Pachia Tatomirescu, Dicționar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicației..., Timișoara, Ed. Aethicus, 2003, p. 22

6) Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Mic dicționar de terminologie lingvistică, București, Editura Albatros, 1980

7) Gheorghe P. Banica, Marin Z. Mocanu, Limba română actuală, editura Paradigma, 2005, p.77

8) Bidu-Vrănceanu Angela – Structura vocabularului limbii române contemporane, Editura Ştiințific- Enciclopedic, București. 1986

Preview document

Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 1
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 2
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 3
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 4
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 5
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 6
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 7
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 8
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 9
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 10
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 11
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 12
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 13
Comentariu Vocabularul limbii române actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Comentariu Vocabularul limbii romane actuale de Adriana Stoichitoiu-Ichim.pdf

Alții au mai descărcat și

Campania The Face Of România

Huawei este una dintre cele mai mari companii producatoare de telefoane la nivel global dar si un important furnizor de solutii IT. Huawei isi...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Ai nevoie de altceva?