Relațiile de comunicare în mediul universitar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1795
Mărime: 12.89KB (arhivat)
Publicat de: Benone Kiss
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Procesul de interinfluenţare a atitudinilor persoanelor care interacţionează nu este imediat, ci implică un mecanism mediator: comunicarea. Diferite tipuri de efecte interpersonale de ordin perceptiv, simpatetic şi funcţional, sunt vehiculate prin comunicare, care reprezintă forma principală de manifestare a interacţiunii psihosociale.

fig.nr.1 Schema comunicării ca intermediar între procesele psihologice a doi indivizi

Comunicarea joacă un rol esenţial în cadrul vieţii sociale, deoarece reprezintă una din formele fundamentale ale interacţiunii omului cu cei din jur. Aceasta, reprezentând una din trebuinţele spirituale esenţiale ale oamenilor este indispensabilă desfăşurării eficiente a oricărei acţiuni, fără ea viaţa socială fiind fadă, lipsită de sens, practic imposibilă.

În privinţa definirii noţiunii de comunicare, unii autori lărgesc foarte mult sfera noţiunii, înţelegând prin comunicare orice schimb ce are loc între două sau mai multe persoane sau grupuri, iar alţi autori îngustează nepermis de mult sfera comunicării, excluzând formele de comunicare bazate pe mijloace nonverbale.

Deşi există unele controverse se admite că prin comunicare se înţelege transmiterea unui mesaj de la emiţător la receptor printr-un canal, ea fiind posibilă sau reală între doi sau mai mulţi indivizi, între care se produce un schimb de substanţe, de energie sau de semnificaţii.

Privită ca un act de punere în relaţie a emiţătorului cu receptorul, comunicarea se poate defini ca fiind „ ansamblul proceselor fizice şi psihologice prin care se efectuează operaţia punerii în relaţie cu una sau mai multe persoane în vederea obţinerii unor anumite obiective.”

„ Efectele comunicării pot fi de natură cognitivă, afectivă sau comportamentală şi nu trebuie confundate cu răspunsurile receptorului mesajului. Răspunsul este un mesaj returnat de receptor ca reacţie la stimulul expediat de emiţător, iar uneori poate preveni chiar de la emiţător, ca reacţie la propriul mesaj.”

Oamenii, în societate comunică pentru a socializa, pentru a-şi transmite ideile, sentimentele, emoţiile şi părerile.

„Comunicarea apare ca efect sau cauză a unei mulţimi de relatii sociale şi structuri internaţionale.”

Comunicarea presupune sau stabileşte o relaţie între participanţi.

„ Orice activitate de comunicare implică o succesiune de evenimente, a cărei formă de bază cuprinde : decizia de a transmite o semnficaţie, formularea mesajului intenţionat într- un limbaj sau cod, actul de transmitere, receptarea.”

Comunicarea se poate privi ca o sursă de ordine, unitate şi coeziune sau chiar ca o cauză de schimbare, fragmentare sau conflict.

Procesul de comunicare urmăreşte patru scopuri principale : sa fim receptati, sa fim inteleşi, sa fim acceptati şi să provocăm o schimbare de comportament sau atitudine. Esenţa comunicării este schimbarea, şi ea poate fi cauza sau efectul schimbărilor dintr-un sistem social.

Comunicarea educaţională

Pentru a-şi transmite mesajul, emiţătorul foloseşte un ansamblu de semne cu semnificaţii verbale sau nonverbale, numit cod, pe care receptorul îl identifică cu semnele din repertoriul său. Atât emiţătorul, cât şi receptorul posedă repertorii de semne mai mult sau mai puţin comune, comunicarea sprijinindu-se, în esenţă, pe partea comună a celor două.

Preview document

Relațiile de comunicare în mediul universitar - Pagina 1
Relațiile de comunicare în mediul universitar - Pagina 2
Relațiile de comunicare în mediul universitar - Pagina 3
Relațiile de comunicare în mediul universitar - Pagina 4
Relațiile de comunicare în mediul universitar - Pagina 5
Relațiile de comunicare în mediul universitar - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Relatiile de Comunicare in Mediul Universitar.doc

Alții au mai descărcat și

Campania de Promovare pe Internet

Introducere Îmi voi prezenta punctul de vedere şi totodată motivaţia alegerii temei, luând drept subiect restrâns promovarea în vânzări, pentru...

Comunicarea prin Internet

1.Rezumatul referatului In acest referat despre Comunicarea prin internet sunt prezentate aspecte despre comunicarea prin intermediul...

Comunicarea în managementul organizațional

Vasile S.Dâncu – Comunicarea în managemnetul organizațional, Ed.Gewalt, Cluj-Napoca, 2000 Cartea lui Vasile Dâncu se prezintă ca un ghid de...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Paradigmele comunicării

În articolul „Theories of Nonverbal Behaviour: A Critical Review of Proxemics Reserch” Dair L. Gillespie şi Ann Leffler (1983, 121) descriu cele...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Procesului de Inserție Profesională a Absolvenților de Învățământ Superior pe Piața Muncii din România

Introducere Educaţia şi formarea continuă sunt esenţiale pentru inserţia tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii. Învăţământul universitar reprezintă...

Asigurarea cu Personal în Cadrul INA

umane si implicit în organizarea ergonomica a muncii aduce o contributie foarte importanta în analiza proceselor de munca. Acest aspect este strâns...

Comunicarea în Management

Tematica subiectului abordat este deosebit de complexă şi practic nelimitată astfel încât lucrarea îşi propune o sinteză a principalelor aspecte...

Cultura comunicării

Întrebări de autoevaluare la tema 1: “Inițiere în studiul comunicării”: 1. Definiți termenul de comunicare. Comunicarea - fenomen al modernității...

Studiu de caz - SC Electrica SA

MOTO : ,,Unde este energie este si performanta. Unde este energie este si dezvoltare. Unde este energie este si comunicare. Unde este energie...

MRU - evaluarea angajaților la 360 grade

Performanta este fundamentala intr-un mediu de lucru dinamic si competitiv, de aceea sistemul de management al resurselor umane pune foarte mult...

Analiza activității comerciale la nivelul ONG - AIESEC Brașov

1. Prezentarea ONG-ului 1.1. Denumire, localizare si istoric AIESEC este o platformă internaţională pentru tinerii care doresc să-şi descopere şi...

Exemplu de Plan de Afaceri

Sumar executiv al planului de afaceri În ultimii 3 ani, conceptul de management a relaţiilor cu clienţii (CRM) se află în centrul atenţiei în...

Ai nevoie de altceva?