Constituirea societăților comerciale

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1671
Mărime: 18.52KB (arhivat)
Publicat de: Iancu Iuliu Miron
Puncte necesare: 3
Materie: Drept Societar

Extras din referat

Constituirea societăților comerciale este supusă îndeplinirii unor cerințe generale, valabile pentru oricare dintre formele asociative, cerințe care privesc- în special asociații (părțile contractante), actul constitutiv (contractul de societate și statutul),capitalul social, obiectul de activitate și determinarea elementelor de identificare ale societății.

Procedura de constituire a societății comerciale presupune parcurgerea a două etape obligatorii:

- Redactarea actului constitutiv și autentificarea acestuia în condițiile prevăzute de lege;

- Înmatricularea societății în Registrul Comerțului;

Pentru a constitui o societate este necesar și obligatoriu redactarea unui act constitutiv si, după caz autentificarea acestuia. Actele constitutive sunt diferite depinzând de forma juridică a societății: contract de societate pentru societățile în nume colectiv și pentru cele în comandită simpla, respectiv contract de societate și statutul societății sau înscrisul unic pentru societățile pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cele cu răspundere limitată.

Actul constitutiv trebuie sa conțină următoarele mențiuni comune indiferent de forma de societate:

- Identificare asociaților

- Denumirea societății și forma acesteia

- Sediul principal și eventualele sedii secundare

- Obiectul de activitate, cu precizarea domeniului principal de activitate

- Capitalul social subscris și vărsat de asociați

- Organele de conducere, de administrare și de control ale societății

- Modul de participare la profit și pierderi

- Cauzele de dizolvare și modalitatea de lichidare a patrimoniului societății

Înmatricularea societății comerciale se realizează de către oficiul registrului prin judecătorul delegat. Procedura de înmatriculare se realizează prin biroul unic, organizat în cadrul oficiul registrului comerțului. El cuprinde reprezentanți ai autorității publice competente să elibereze autorizațiile cerute de lege.

Înmatricularea se realizează în baza unei cereri tip adresate oficiului registrului comerțului în cărei rază teritorială se va afla sediul societății, cererea putând fi făcută de către administratorii societății sau persoanele împuternicite.

Cererea trebuie însoțită de următoarele documente :

- Actul sau actele constitutive, în forma cerută de lege

- Dovada efectuării vărsămintelor, în condițiile stabilite de actul constitutiv.

- Dovada sediului declarat și a disponibilității firmei

- Actele care probează dreptul de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură

- Actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societății și aprobate de asociați.

- Declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori și, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului și ai consiliului de supraveghere și, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea nr.31/1990.

Cererea de înmatriculare (înregistrare) se soluționează de către judecătorul delegat, iar soluționarea acesteia se face în prezența solicitantului sau în lipsa acestuia, în baza documentelor depuse. Judecătorul delegat examinează actul sau actele constitutive, în privința respectării condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege. Mai apoi acesta verifică respectarea cerințelor legale privind cuprinsul actului constitutiv, existența sediului societății ce este esențial pentru viața societății. Judecătorul delegat verifică în cele din urmă existența și valabilitatea actelor anexate la cererea de înregistrare și autorizare a funcționării societății precum și a avizelor și autorizațiilor prealabile cerute de lege pentru înregistrarea societății. Judecătorul are dreptul să dispună administrarea de dovezi și efectuarea de expertize.

În urma examinării cererii, în cazul în care se constată că sunt îndeplinite condițiile privind înregistrarea societății, judecătorul delegat va da o încheiere, prin care va autoriza constituirea societății și va dispune înregistrarea ei în registrul comerțului. În cazul în care cerințele legale privind constituirea societății nu sunt îndeplinire, judecătorul delegat va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înregistrare, afară de cazul în care neregularitățile sunt înlăturate.

Preview document

Constituirea societăților comerciale - Pagina 1
Constituirea societăților comerciale - Pagina 2
Constituirea societăților comerciale - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Constituirea societatilor comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Modificarea Societaților Comerciale

Capitolul I: Notiunea modificarii societaţilor comerciale Caracterizare generala In anumite cazuri , conditiile economice pot determina...

Dreptul Afacerilor

1)definitia dreptului comercial: 3 ramura a dreptului privat alcatuita din normele juridice care reglementeaza faptele de comert si raporturile...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Constituirea societăților comerciale

1 Introducere Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul II, reguli...

Constituirea societăților comerciale

1. Notiuni introductive Societatea comerciala, entitate de natura contractuala, bazata pe asocierea libera a membrilor ei, are o istorie de mii de...

Constituirea Societăților Comerciale

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate...

Constituirea Societăților Comerciale

Cap. I CONSIDERAŢII GENERALE Reglementările în materia societăţilor comerciale nu conţin o definiţie legală a conceptului de societate comercială,...

Aportul asociaților - element sine qua non la constituirea societăților comerciale

I.1. Patrimoniul social. Noţiunile de patrimoniu social şi de capital social au un înţeles mai larg sau mai restrâns şi chiar înţelesuri diferite,...

Constituirea Societăților Comerciale

Constituirea societăților comerciale 1.CONSIDERAȚII GENERALE Precizări prealabile. Legea nr.31/1990 cuprinde, în Titlul II, reguli generale...

Constituirea Societăților Comerciale în Nume Colectiv

1. Notiuni generale Orice societate comerciala se constituie parcurgându-se, in principal, doua etape: - redactarea actului constitutiv si...

Ai nevoie de altceva?