Falimentul

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2711
Mărime: 109.99KB (arhivat)
Publicat de: Dacian-Jenel Moise
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Cazuri de declansare a procedurii falimentului 2
 2. Procedura reorganizării judiciare și a falimentului 3
 3. Efectele falimentului 3
 4. ORGANELE CARE APLICĂ PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI 4
 5. Instanta judecatoreasca 4
 6. Judecatorul-sindic 4
 7. Adunarea creditorilor 5
 8. Administratorul 5
 9. Lichidatorul 6
 10. Efectuarea lichidării 6
 11. B Evaluarea bunurilor 7
 12. C. Colectarea sumelor care rezulta în urma vânzării bunurilor 7
 13. BIBLIOGRAFIE 8

Extras din referat

Potrivit Legii nr. 64/1995, republicată și modificată, procedura reorganizării judiciare și falimentului se aplică tuturor comercianților- societăților, persoanelor fizice care acționează individual sau în asociații familiale, organizații cooperatiste- aflați în stare de insolvență, precum și societăților agricole, ca și oricărei alte persoane juridice de drept privat care desfășoară și activități economice.

• Conditiile obligatorii pentru aplicarea reglementarilor privitoare la faliment

a) Datoriile sa fie de natura comerciala;

b) Comerciantul sa fie in imposibilitate de a face fata datoriilor sale;

c) Comerciantul sa fie in imposibilitate de a face fata datoriilor sale cu sumele de bani disponibile.

Cazuri de declansare a procedurii falimentului

Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, intrarea în faliment în următoarele cazuri:

A. a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată;

b) debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare sau, la cererea creditorului dedeschidere a procedurii, a contestat că ar fi în stare de insolvenţă, iar contestaţia a fost respinsă de judecătorul-sindic

c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan dereorganizare, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;

B. debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizareori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat

C. obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale;

D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrareadebitorului în faliment.

Procedura reorganizării judiciare și a falimentului

Prin insolvență cadrul legal definește acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea clară de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile. Insolvența comercială nu presupune în mod necesar și implicit ca activul patrimoniului sa fie mai mic decât pasivul acestuia, condiția esențială de existență a stării de insolvență fiind imposibilitatea debitorului de a-și plăti datoriile.

• Căile prin care se realizează scopul acestei legi sunt procedura reorganizării judiciare şi procedura falimentului.

 Procedura falimentului constă într-un ansamblu de acte juridice şi operaţiuni care privesc: hotărârea de intrare în faliment; stabilirea masei active; efectuarea lichidării bunurilor din patrimoniul debitorului; distribuirea sumelor de bani realizate din lichidarea bunurilor din patrimoniul debitorului; închiderea procedurii falimentului.

 Falimentul este o procedura ce se desfasoara în interesul creditorilor, în scopul satisfacerii creantelor acestora din sumele de bani obtinute ca urmare a lichidarii averii debitorului.

 Intrarea debitorului în procedura falimentului se decide de catre judecatorul-sindic, care va pronunta o hotarâre judecatoreasca ce va fi, dupa caz, o încheiere (în conditiile art. 32 din lege) sau o sentinta.

 Prin hotarârea prin care s-a decis intrarea debitorului în faliment, judecatorul-sindic va dispune si luarea urmatoarelor masuri (art. 107 alin. 2din lege):

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;

b) în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotarârea Guvernului;

c) în cazul procedurii simplificate, confirmarea, în calitatea de lichidator, a administratorului judiciar desemnat în conditiile art. 19 alin. 2 sau ale art. 34, dupa caz d) termenul maxim de la intrare în faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii , de la debitor sau administrator judiciar catre lichidator, împreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii mentionate la art. 46 alin. 2;

e) întocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, în cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzând numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii în faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii;

f) notificarea intrarii în faliment. În cazul intrarii în faliment în procedura generala, lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de catre debitor/administratorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 107, alin. 2,lit. e), precum si debitorului si oficiului registrului comertului/registrului societatilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mentiunii.

 Declararea falimentului se face la cererea:

1.debitorului comerciant

2.creditorilor cand cererea va fi facuta de toti creditorii sau de catre unul din creditori

3.din oficiu

 Efectele falimentului

Acestea sunt patrimoniale, nepatrimoniale care actioneaza atat pentru trecut cat si pentru viitor.

In ceea ce privesc efectele nepatrimoniale ele constau in decaderea comerciantului din unele drepturi : falitul nu mai are dreptul de a alege de a fi ales, de a fi tutore, curator sau mandatar si nu mai are dreptul chiar de a intra in localul bursei. Daca s-a comis infractiunea de bancruta frauduloasa comerciantul poate fi cercetat si penal si chiar arestat.

In ceea ce privesc efectele patrimoniale ele constau desesizarea comerc. de administrarea tuturor bunurilor sale si in consecinta el pierde dr.de a face comert, e a sta in instanta,de a primi corespondenta.O alta consecint.directa este aceea ca toate datoriile existente devin scadente.

Masa falimentului este formata din toate bunurile falitului. Mai poarta denumirea de masa concursuala sau masa activa. Acesta constituie o universalitate de bunuri avand o destinatie speciala: satisfacerea tuturor creditorilor.

Masa credala sau masa activa reprezinta totalitatea creditorilor uniti legal si pe deplin drept. Ea este reprezentata de sindic sau curator si are o individualitate proprie. Functioneaza din momentul declansarii procedurii falimentului.

Ca urmare a pronuntarii hotararii de faliment SC se vor dizolva si apoi vor intra in faza de lichidare.

Administrarea falimentului este efectuata de catre judecatorul sindic, adunarea creditorilor si tribunalul comercial.

Se urmareste indeplinirea urmatoarelor operatiuni:

1 .Constatarea, conservarea si intregirea patrimoniului

2. Stabilirea pasivului si a masei credale

3.Lichidarea activului

4.Plata creditelor

Preview document

Falimentul - Pagina 1
Falimentul - Pagina 2
Falimentul - Pagina 3
Falimentul - Pagina 4
Falimentul - Pagina 5
Falimentul - Pagina 6
Falimentul - Pagina 7
Falimentul - Pagina 8

Conținut arhivă zip

 • Falimentul.docx

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea Societăților Comerciale

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o activitate comercială de timp stabilită în actul...

Legea Insolvenței

Capitolul I Introducere Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Falimentului în Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Introducere Într-o lume a globalizarii, având la baza mobilitatea factorilor de productie si posibilitati atât de complexe de...

Falimentul Bancar

Capitolul 1. Rolul băncilor centrale în prevenirea şi gestionarea crizelor bancare 1.1. Responsabilităţile băncilor centrale. Autorizarea şi...

Aspecte Generale privind Falimentul Bancar

CAPITOLUL I INSTITUTIA FALIMENTULUI 1.1 Caracterizarea generala a falimentului În economia de piata latura cea mai semnificativa si cea mai...

Metoda de evaluare a riscului de faliment

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă s-a impus ca o necesitate obiectivă cunoaşterea unor informaţii cât mai precise privind riscul...

Analiza Riscului de Insolvență și Faliment

Capitolul 1 Consideraţii generale privind riscul de insolvenţă şi de faliment 1.1. Definirea conceptelor de insolvenţă şi faliment În literatura...

Falimentul Bancar în România

1. Falimentul bancar –reglementari legislative în România Procedura falimentului se aplica acelei banci devenite insolvabila, atunci când aceasta...

Falimentul Bancar

1. Falimentul în activitatea bancară Procedura falimentului se aplică acelei bănci devenite insolvabilă, atunci când aceasta nu a onorat integral...

Falimentul - efectuarea lichidării

Cap. 1. Falimentul Încă din perioada antică , a apărut problema reacţiei faţă de un comerciant a cărui activitate necorespunzătoare afectează...

Ai nevoie de altceva?