Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2140
Mărime: 195.83KB (arhivat)
Publicat de: Ionuț C.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.ing.ec. Daniela Angela Buzoianu
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti
Specializare: economia comerțului turismului și serviciilor

Extras din referat

Ecologie și protecția mediului în cadrul OMV Petrom

Unul din obiectivele Petrom este de a diminua impactul operațiunilor sale asupra mediului, prin reducerea deșeurilor, a emisiilor și a evacuărilor în atmosferă și prin utilizarea eficientă a energiei.

Anul 2014 a reprezentat un progres major în clarificarea, consolidarea și alinierea proceselor și cerințelor aplicate în cadrul companiei Petrom față de Reglementările Grupului OMV. Toate activitățile cu relevanță de mediu sunt conduse conform politicii HSSE Petrom. Aceast politică exprimă angajamentul societății pentru reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea continuă a performanței de mediu și o dezvoltare durabilă, prin participarea la măsurile de protecție a climei. Reglementările de management al mediului în Petrom au fost aliniate cu cerințele Grupului OMV și constituie cadrul general pentru îmbunătățire continuă, cu scopul de a asigura că toate activitățile se conformează unor standarde ridicate de mediu.

Politici de protecție a mediului

Ținând cont că un mediu sănătos este esențial pentru asigurarea prosperității și calității vieții și de realitatea că daunele și costurile produse de poluare și schimbări climatice sunt considerabile, OMV-Petrom promovează conceptul de de-cuplare a impactului și degradării mediului de creșterea economică prin promovarea eco-eficienței și prin interpretarea standardelor ridicate de protecția mediului ca o provocare spre inovație, crearea de noi piețe și oportunități de afaceri.

Deșeurile provenite din industria petrolului nu pot fi stocate la infinit, acumulându-se și prezentând potențial de poluare, în scopul unei corecte gestionări, se impune elaborarea unei strategii coerente, care trebuie să aibă la bază cele mai bune tehnologii disponibile. Este necesar ca aceasta să cuprindă un plan de reducere (eliminare) a deșeurilor, care să aibă în vedere valorificarea deșeurilor ca sursă de energie, cât și distrugerea lor atunci când nu pot fi valorificate și ecologizarea zonelor afectate de deșeuri.

Valorificarea deșeurilor petroliere este impusă de faptul că acestea poluează mediul ambiant, ocupă suprafețe importante de teren arabil și constituie o pierdere importantă de materiale, mărind astfel cheltuielile rafinăriilor și se poate realiza prin procedee precum: incinerarea; piroliza; co-procesarea deșeurilor petroliere în fabricile de ciment etc. Cu

tehnologiile cunoscute în prezent, cantitatea de deșeuri poate fi diminuată cu câteva zeci de procente.

Recuperarea și reciclarea componentelor din deșeuri reprezintă modalități eficiente de realizare a unor importante economii materiale, dublată de o depoluare a mediului. În cadrul altor societati s-au obținut rezultate remarcabile în ceea ce privește reciclarea reziduurilor (deșeurilor) industriale, avându-se în vedere faptul că un reziduu nefolositor pentru o industrie poate fi un material util pentru alta. Distrugerea deșeurilor petroliere poate fi realizată prin procedee precum: incinerare, tratarea pământului infestat etc.

Având ca obiectiv construirea unui sistem solid de management de mediu și contribuția la dezvoltarea durabilă, activitatea OMV-Petrom în acest domeniu se va concentra pe următoarelor priorități:

1. Integrarea politicii de mediu a Uniunii Europene în elaborarea și aplicarea politicilor de mediu regionale și sectoriale ale societății, prin :

- introducerea efectivă a evaluării de mediu ca mecanism de integrare pentru politicile nou formulate și formularea unor indicatori de măsurare efectivă a progreselor înregistrate în cazul strategiilor și politicilor existente;

- îmbunătățirea eficientei energetice și promovarea utilizării energiilor regenerabile;

- elaborarea și aplicarea unei strategii sustenabile în domeniul calității mediului etc.

2. Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu și fundamentarea unei strategii de dezvoltare, pe termen lung, care să protejeze cât mai mult mediul înconjurător, prin :

- dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în pregătire;

- asigurarea resurselor financiare și umane pentru dezvoltarea programelor de management a poluarii etc.

3. Ameliorarea calității factorilor de mediu în zonele urbane și rurale unde societatea își desfășoară activitatea, privind :

- Îmbunătățirea calității aerului, prin :

- implementarea măsurilor prevăzute în Programul Național de Reducere a Emisiilor provenite de la instalațiile mari de ardere;

- asigurarea calității corespunzătoare a benzinei și motorinei și operaționalizarea sistemului de monitorizare calitativă și cantitativă pentru benzină și motorină .

- Îmbunătățirea programului de management al deșeurilor, prin :

- dezvoltarea unui sistem integrat de management al deșeurilor;

- înființarea laboratoarelor regionale pentru analiza deșeurilor;

- finalizarea transpunerii reglementărilor privind depozitarea și incinerarea deșeurilor;

- scoaterea din sistem a vehiculelor uzate și a echipamentelor electrice și electronice, precum și a substanțelor periculoase.

- Managementul resurselor de apă, în conformitate cu regimul impus de Acordurile, Protocoalele și Convențiile la care România este parte, având în vedere controlul poluării industriale, prin :

- reactualizarea inventarelor naționale, regionale și locale ale instalațiilor care intră sub incidență, prevenirea și controlul integrat al poluării;

- limitarea emisiilor de compuși organici volatili provenite din utilizarea solvenților organici în anumite activități și instalații.

Preview document

Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului - Pagina 1
Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului - Pagina 2
Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului - Pagina 3
Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului - Pagina 4
Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului - Pagina 5
Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului - Pagina 6
Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Compania OMV Petrom - Strategii si politici economice de protectia mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect mai mult verde

CAPITOLUL I Aspecte privind ONG-ul Mai Mult Verde 1.1. Scurt istoric Asociaţia Mai Mult Verde funcţionează ca persoană juridică română, de drept...

Planul de Afaceri al Firmei Pogo SRL

Activitatea intreprinderii ,,POGO SRL” o constituie confectionarea de pungute pentru cadouri. Produsul principal al firmei: pungi de hârtie pentru...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Abordări economice în protecția mediului

CAPITOLUL I: Generalitati OMV Petrom S.A. (BVB: SNP ) este cea mai importantă companie românească care exploateaza resurse dovedite de petrol si...

Analiza Riscului. Studiu de Caz Petrom

)Stabilirea contextului intern şi extern.Managementul riscului Petrom S.A. este principala companie pe piaţa românească de combustibili....

Managementul calității - politică de HSEQ a companiei Petrom

Compania Petrom este unul dintre cei mai importanti producatori de titei si gaze din Europa Centrala si de Est; este o companie petroliera...

Ai nevoie de altceva?