Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 17254
Mărime: 5.98MB (arhivat)
Publicat de: Ioan Albu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECTOR DR. DANIELA ILIE
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Cuprins

 1. Capitolul I: Dăunătorii culturilor pomicole 1
 2. 1.1: Caractele generale ale insectelor 1
 3. 1.2: Răspândirea insectelor 2
 4. 1.3: Dăunătorii prunului- încadrare sistematică, morfologie, biologie,
 5. mod de atac 5
 6. 1.3.1: Viermele prunelor 5
 7. 1.3.2: Viespea neagră 8
 8. 1.3.3: Viespea galbenă 10
 9. 1.3.4: Omizi defoliatoare-Cotarii 11
 10. 1.3.4.1: Cotarul verde 11
 11. 1.3.4.2: Cotarul brun 12
 12. 1.3.5: Afidele 13
 13. 1.3.5.1: Păduchele cenuşiu 13
 14. 1.3.5.2: Păduchele din San José 15
 15. 1.3.6: Păianjenii tetranychizi 17
 16. 1.3.6.1: Păianjenul brun al pomilor 17
 17. 1.3.6.2: Păianjenul roşu al pomilor 19
 18. Capitolul II: Influenţa factorilor de mediu asupra dăunătorilor 21
 19. 2.1: Factorii abiotici 21
 20. 2.1.1: Temperatura 21
 21. 2.1.2: Umiditatea relativă şi apa 23
 22. 2.1.3: Lumina 24
 23. 2.1.4: Radiţia solară 24
 24. 2.1.5: Vântul 25
 25. 2.2: Factorii biotici 25
 26. 2.2.1: Hrana 25
 27. 2.2.2: Zoofagii 26
 28. 2.2.3: Epizotiile 26
 29. Capitolul III: Metode utilizate în prognozarea, avertizarea, combaterea
 30. şi determinarea eficacităţii unor produse 27
 31. 3.1: Prognoza şi avertizarea 28
 32. 3.1.1: Prognoza 28
 33. 3.1.2: Avertizarea 30
 34. 3.2: Combaterea dăunătorilor. Metode şi mijloace utilizate 31
 35. 3.3: Determinarea eficacităţii produselor 35
 36. Capitolul IV: Descrierea cadrului natural 36
 37. 4.1: Localizarea Judeţul Vâlcea 36
 38. 4.2: Relief 36
 39. 4.3: Clima 36
 40. 4.4: Reţeaua hidrografică 37
 41. 4.5: Solul 37
 42. 4.6:Poziţia geografică a localităţii Bujoreni 39
 43. Capitolul V: Descrierea metodei de lucru utilizată la SCDP Vâlcea pentru combaterea dăunătorilor la fructe 41
 44. 5.1: Localizarea punctelor de captură 41
 45. 5.2: Metoda de captură 41
 46. 5.3: Metoda de combatere 42
 47. Capitolul VI: Rezultate şi discuţii 43
 48. 6.1: Rezultate obţinute în perioada 2005-2007 43
 49. 6.1.1: Frecvenţa dăunătorilor la fructificaţia prunului 43
 50. 6.1.2: Frecvenţa dăunătorilor defoliatori 47
 51. 6.1.3: Dimanica masculilor de Laspeyresia funebrana
 52. în perioada 2006-2007 53
 53. 6.1.4: Influenţa numărului de tratamente asupra atacului produs
 54. de viermele prunelor 59
 55. 6.1.5: Eficacitatea unor pesticide folosite în combaterea
 56. dăunătorilor prunului în anul 2007 61
 57. 6.2: Rezultate obţinute în anul 2008 63
 58. 6.2.1: Dinamica Laspeyresiei funebrana în anul 2008, în cadrul
 59. plantaţiei Bujoreni, la soiul Agen 63
 60. 6.2.2: Eficacitatea unor pesticide şi preparate biologice folosite în combaterea dăunătorilor prunului în anul 2008, în plantaţia Bujoreni la soiul Agen 69
 61. 6.2.3: Eficacitatea unor pesticide folosite în combaterea dăunătorilor
 62. prunului în anul 2008, în plantaţia Bujoreni la soiul Stanley 70
 63. 6.2.4: Eficacitatea unor acaricide folosite pentru combaterea acarienilor tetranychizi în anul 2008, în plantaţia Bujoreni la soiul Stanley 72
 64. Concluzii 73
 65. Bibliografie 75

Extras din referat

Clasa Insecta cuprinde cel mai mare număr de reprezentanţi din Încrengătura Arthropoda, reprezentând circa 70% dintre speciile cunoscute ale regnului animal. Fiecare specie de insectă se dezvoltă în condiţii de mediu favorabile pentru ea, astfel arealul lor geografic cuprinzând aproximativ toate mediile de viaţa, cel mai populat fiind mediul terestru. De aceea insectele pot să fie găsite şi identificate cu uşurinţă în mediul agricol, forestier, pomicol unde produc cele mai multe pagube.

În prezenta lucrare se descriu principalele categorii de insecte ce au un impact dăunător semnificativ asupra pomilor fructiferi. Cunoaşterea caracteristicilor esenţiale ale insectelor (morfologia, biologia), precum şi a elementelor care duc la înmulţirea lor, devine utilă pentru a interveni în prevenirea, stoparea dezvoltării şi combaterea lor. Cauzele care determină formarea şi dezvoltarea focarelor de dăunători sunt multiple, analiza lor fiind făcută în ansamblu; printre ele menţionăm: biologia fiecărei insecte, influenţa factorilor de mediu, mai ales factorii climatici, precum şi natura şi structura vegetaţiei pomicole.

În cadrul culturilor de prun, se întâlneşte o gamă variată de insecte: Laspeyresia funebrana, Hoplocampa minuta, H. flava, omizi defoliatoare, afide , păianjeni tetranychizi, dar o influenţă deosebită se observă la viermele prunelor (Laspeyresia funebrana) al cărui atac se manifestă asupra fructelor în toate stadiile lor de dezvoltare.

Cu o largă răspândire în ţara noastră, din zona de stepă până în zona pădurilor de stejar şi fag, zonă benefică pentru dezvoltarea culturilor pomicole, în cazul de faţă a culturilor de prun, dăunătorii prezentaţi impun o combatere raţională, respectiv utilizarea mai multor metode şi mijloace chimice şi a unor organisme sau substanţe secretate de acestea cu scopul limitării populaţiilor de dăunători.

În sprijinul elaborării acestei lucrări, mulţumirile se cuvin doamnei lector doctor Daniela Ilie, precum şi doamnei doctor Silvia Preda, de la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea pentru informaţiile şi datele furnizate.

CAPITOLUL I

Dăunătorii culturilor pomicole

1.1. Caractere generale ale insectelor

Clasa Insecta sau Hexapoda, este formată din cel mai mare număr de reprezentanţi din Încrengătura Arthropoda ( cca. 70% dintre speciile cunoscute din regnul animal).

Insectele, spre deosebire de alte animale, se caracterizează prin faptul că prezintă 6 picioare, de unde şi denumirea de „ hexapode”. Sunt animale cu dimensiuni ce variează de la 0,25 mm ( unele coleoptere şi hymenoptere ), până la 150- 280 mm ( unele coleoptere şi lepidoptere).

Insectele respectă caracterele generale ale artropodelor: segmentaţie heteronomă, cuticulă chitinizată, apendice perechi - de regulă articulate - ochi faţetaţi, aparat circulator deschis, aparat excretor şi genital închis spre hemocel, tub digestiv în linie dreaptă, sistem nervos ganglionar şi scalariform; prezentând şi particularităţi proprii:

-corpul este alcătuit din trei păriţi distincte (cap, torace şi abdomen)

-capul prezintă o pereche de antene, organele vizuale (ochi compuşi şi oceli) şi piese bucale

-toracele este format din trei segmente, purtând organele de locomoţie: 2 perechi de aripi (cu excepţia apterigotelor, care sunt lipsite în totalitate de aripi) şi 3 perechi de picioare

-abdomenul este lipsit de picioare; unele apendice locomotorii întâlnindu-se la insectele inferioare (apterigote) şi la larvele unor grupe superioare (lepidoptere, etc.).

Respiraţia insectelor este traheală, dar uneori poate fi completată şi de cea cutanată.

Fiind grupul cel mai numeros de specii animale, insectele, au cucerit toate mediile de viaţă, dar în condiţii favorabile de mediu ele se pot înmulţii în mod considerabil, producând daune însemnate culturilor agricole, forestiere şi pomicole.

Fig. 1 Schema acătuirii corpului la insecte

Ve-vertex; Fr-fruntea; Ge-obraji; Cl-clipeu; Oc-ochi; Ocl-oceli; Ant-antene; Lbr-buza superioară (labium);

Lb-buza inferioară (labium); Md-mandibule; Mx-maxile; Prn-pronot; Mzn-mezotorace; Mtn-metatorace;

Ar-aripi; Pc-picioare; Stg-stigme; Ce-cerci; An-anus; Ov-ovipozitor

1.2. Răspândirea insectelor

Fiecare specie de insectă se dezvoltă în anumite condiţii de mediu, favorabile pentru ea.

Arealul geografic al speciei, reprezintă suprafaţa de teren pe care populaţia unei specii trăieşte şi se înmulţeşte.

Astfel, în răspândirea hexapodelor, un rol important îl au factorii ecologici (climă, sol, hrană, etc.), precum şi factorii antropici (activitatea umană). Omul a contribuit şi contribuie, în mod conştient sau inconştient, în mare măsură la răspândirea şi la formarea complexului de dăunători, prin diferitele forme de activitate pe care le desfăşoară ( comerţ, lucrări de punere în valoare a unor terenuri, aplicarea de tratamente cu pesticide, etc.)

Preview document

Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 1
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 2
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 3
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 4
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 5
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 6
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 7
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 8
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 9
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 10
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 11
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 12
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 13
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 14
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 15
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 16
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 17
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 18
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 19
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 20
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 21
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 22
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 23
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 24
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 25
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 26
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 27
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 28
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 29
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 30
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 31
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 32
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 33
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 34
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 35
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 36
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 37
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 38
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 39
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 40
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 41
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 42
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 43
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 44
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 45
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 46
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 47
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 48
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 49
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 50
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 51
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 52
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 53
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 54
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 55
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 56
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 57
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 58
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 59
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 60
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 61
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 62
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 63
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 64
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 65
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 66
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 67
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 68
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 69
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 70
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 71
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 72
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 73
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 74
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 75
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 76
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 77
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 78
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 79
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 80
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 81
Contribuții la studiul dăunătorilor prunului la SCDP Vâlcea - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Contributii la Studiul Daunatorilor Prunului la SCDP Valcea
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • licenta.doc
  • Prima pagina.doc
  • tabel 6.1.5.doc

Alții au mai descărcat și

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?