Evaluarea condițiilor naturale și antropice pentru caracterizarea capacității de producției a unor soluri din Câmpia Covurlui

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 24 în total
Mărime: 12.67MB (arhivat)
Publicat de: Silviana Marcu
Puncte necesare: 6
Evaluarea condiţiilor naturale şi antropice pentru caracterizarea capacităţii de producţiei a unor soluri din Câmpia Covurlui

Cuprins

 1. Materialul şi metoda de cercetare
 2. Principalele categorii de folosinţă de pe teritoriul comunei Braniştea
 3. Rezultate obţinute
 4. Caracterizarea vegetaţiei şi a faunei
 5. Rocile parentale
 6. Tipuri de soluri
 7. Influenţa antropică
 8. Influenţa structurii şi a rotaţiei culturilor
 9. Influenţa îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor
 10. Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii solurilor

Extras din referat

Câmpia Covurluiului se întinde la sud de culmile deluroase ale podisului Covurluiului şi se desfãsoarã pânã la lunca Prutului. Este o zonã de terase cu podisuri largi, acoperite cu straturi de loess, nisipuri şi luturi argiloase.

Materialul şi metoda de cercetare

Pentru asigurarea celor mai bune condiţii de cultură a plantelor cultivate este necesară cercetarea corelată a plantei şi a factorilor de mediu.

Problematica abordată se referă la o suprafaţă de 4869 ha terenuri agricole situată pe teritoriul comunei Braniştea, judeţul Galaţi, cu categoriile de folosinţă prezentate în tabelul următor:

Principalele categorii de folosinţă de pe teritoriul comunei Braniştea

Rezultate obţinute

Caracterizarea climatică a zonei

În vederea caracterizării din punct de vedere climatic a zonei cercetate am folosit datele climatologice înregistrate la Staţia Meteorologică Galaţi la care am adus completări cu date privind regimul lunar al precipitaţiilor de la Braniştea.

Temperatura medie anuală este de 10,5°C.

În perioada de vegetaţie 1.III - 31.X, suma temperaturilor este de 38270C temperatura în care majoritatea plantelor de cultură îşi pot desăvârşi ciclul de vegetaţie. Temperatura minimă absolută înregistrata în această perioadă este de -26°C iar maxima absolută este de 39°C. Precipitaţiile medii anuale sunt de 426 mm atât la punctul Braniştea cât şi la staţia meteorologică Galaţi.

Caracterizarea vegetaţiei şi a faunei

Teritoriul comunei Braniştea aparţine unei formaţiunii vegetale de stepă. Luarea în cultură a suprafeţei teritoriului a dus la o serie de modificări ale caracteristicilor stepei transformând-o în arabil.

Climatul temperat continental secetos cu veri fierbinţi şi ierni aspre permite dezvoltarea de plante agricole cum ar fii : grîu, orz, porumb, floarea-soarelui, viţa -de- vie, fasole, cânepă şi cartof. Plante cărora nu le prieşte climatul sunt bumbacul şi orezul .

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Conditiilor Naturale si Antropice pentru Caracterizarea Capacitatii de Productiei a unor Soluri din Campia Covurlui.ppt

Ai nevoie de altceva?