Uzura mijloacelor fixe

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3171
Mărime: 53.94KB (arhivat)
Publicat de: Paraschiva Necula
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Introducere. Notiuni generale

Suntem într-o perioadă de tranziţie la noile standarte de contabilitate, adaptate la standartele internaţionale de evidenţă contabilă. De aici şi rezultă necesitatea actualizării cunoştinţelor în privinţa calculării uzurii mijloacelor fixe. Totodata, şi reintroducerea cotei de 12% la impozitul pe venit necesită concretizarea cheltuielilor deductibile aferente uzurii MF.

Astfel, reamintim coform SNC16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”:

Mijloace fixe – imobilizări corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric stabilit de entitate în politica de contabilitate în funcţie de legislaţia fiscală sau pragul de semnificaţie.

Amortizarea imobilizărilor – repartizarea sistematică a valorii amortizabile a unei imobilizări pe perioade de gestiune ale duratei de utilizare.

Durata de utilizare a unei imobilizări este perioada de timp pe parcursul căreia entitatea aşteaptă să obţină beneficii economice din utilizarea imobilizării.

Valoarea contabilă (de bilanţ) – costul de intrare sau costul corectat al obiectului de evidenţă diminuat cu amortizarea şi pierderile din depreciere acumulate.

Valoarea reziduală (probabilă rămasă) – valoarea estimată (preconizată) a unei imobilizări amortizabile, care entitatea prevede să o obţină la expirarea duratei de utilizare a acesteia.

SNC 16 recomanda 4 metode de calculare a uzurii MF:

Metoda liniară;

Metoda în raport cu volumul de producţie fabricat;

Metoda soldului degresiv;

Metoda degresivă cu rata descrescătoare.

Menţionăm că noul SNC va oferi posibilitatea de a alege doar din primele 3 metode de calculare a uzurii contabile, evitînd metoda degresivă cu rata descrescătoare.

Metoda de calculare utilizată trebuie să reflecte modelul, schema, conform căreia întreprinderea obţine un avantaj economic din utilizarea activului. De exemplu, dacă întreprinderea intenţionează să obţină din activul utilizat un avantaj economic uniform în decursul duratei de utilizare a acestuia, metoda de calculare a uzurii trebuie, de asemenea, să fie uniformă. Dacă însă ea planifică să obţină un avantaj economic mai mare în prima jumătate a duratei de exploatare utilă, iar în a doua jumătate - un avantaj mai mic, atunci şi metoda de calculare a uzurii trebuie să corespundă acestei scheme.

Calcularea uzurii în contabilitate şi în scopuri fiscale

Deci, vom prezenta rezolvarea unui exemplu, pentru a evidenţia aspectele fiecărei metode.

Studiu de caz: Calculul uzurii unui MF cu ajutorul celor patru metode contabile şi a metodei fiscale.

La o entitate valoarea de intrare a unui mijloc fix este de 73000 lei, valoarea reziduală fiind de 3000 lei, durata de utilizare – 7 ani. Pentru metoda soldului degresiv norma uzurii se va majora de 1,5 ori.

I Metoda liniara – este aplicată de entitate pentru MF care îşi pierd treptat valoarea pe parcursul duratei de utilizare.

VU = VI-VR = 73000 = 3000 = 70000 lei

NU = 100/7 = 14.29%

Perioada de gestiune Valoarea de intrare Amortizarea anuală Amortizarea acumulată Valoarea contabilă

La data punerii în funcţiune 73000 73000

La sfîrşitul anului:

1. 73000 70000 x 14.29% =10000 10000 63000

2. 73000 10000 20000 53000

3. 73000 10000 30000 43000

4. 73000 10000 40000 33000

5. 73000 10000 50000 23000

6. 73000 10000 60000 13000

7. 73000 10000 70000 3000

II Metoda în raport cu volumul de producţie - este aplicată pentru MF a căror durată de utilizare este stabiltă în unităţi de produse fabricate /servicii prestate.

Uz/unit. = VU/(Qtot.progn.) = 70000/400000 = 0.175

Perioada de gestiune Valoarea de intrare Volumul prod. fabricat Amortizarea anuală Amortizarea acumulată Valoarea contabilă

La data punerii în funcţiune 73000 73000

La sfîrşitul anului:

1. 73000 50000 50000 x 0.175=8750 8750 64250

2. 73000 70000 12250 21000 52000

3. 73000 80000 14000 35000 38000

4. 73000 100000 17500 52500 20500

5. 73000 40000 7000 59500 13500

6. 73000 35000 6125 65625 7375

7. 73000 25000 4375 70000 3000

III Metoda degresiva cu rata descrescătoare (cumulativă) – se aplică MF care-şi pierd preponderant valoarea în primii ani de exploatare.

Uz. = VU x coef. cumul.

Coef. cumul. = (Nr.ani ramas)/(Nr.cumul.ani) ; Nr. cumul. ani = 1+2+3+4+5+6+7=28

Perioada de gestiune Valoarea de intrare Amortizarea anuală Amortizarea acumulată Valoarea contabilă

La data punerii în funcţiune 73000 73000

La sfîrşitul anului:

1. 73000 7/28x70000=17500 17500 55500

2. 73000 6/28x70000=15000 32500 40500

3. 73000 5/28x70000=12500 45000 28000

4. 73000 4/28x70000=10000 55000 18000

5. 73000 3//28x70000=7500 62500 10500

6. 73000 2//28x70000=5000 67500 5500

7. 73000 1/28x70000=2500 70000 3000

IV Metoda soldului degresiv – este aplicată pentru MF care sunt supuse uzurii morale. Norma uzurii se calculează la fel ca şi la metoda liniară şi poate fi majorata pîna la 2 ori.

I an: uz = VI xNu x 2 (de exemplu)

urm. ani: Uz = VC x Nu x 2

ultimul an: Uz = VC – VR.

NU= 14.29% x 2 = 28,58%

Perioada de gestiune Valoarea de intrare Amortizarea anuală Amortizarea acumulată Valoarea contabilă

La data punerii în funcţiune 73000 73000

La sfîrşitul anului:

1. 73000 73000 x 28,58%=20863,40 20863,40 52136,60

2. 73000 52136,6x28,58%=14900,64 35764,04 37235,96

3. 73000 37235,96x28,58%=10642,04 46406,08 26593,92

4. 73000 26593,92x28,58%=7600,54 54006,62 18993,38

5. 73000 18993,38x28,58%=5428,31 59434,93 13565,07

6. 73000 13565,07x28,58%=3876,90 63311,83 9688,17

7. 73000 9688,17-3000=6688,17 70000 3000.

Preview document

Uzura mijloacelor fixe - Pagina 1
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 2
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 3
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 4
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 5
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 6
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 7
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 8
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 9
Uzura mijloacelor fixe - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Uzura Mijloacelor Fixe.docx

Te-ar putea interesa și

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Amortizarea Activelor Imobilizate

Introducere Rezultatele profitabile ale unei întreprinderi ce îsi desfasoara activitatea în conditiile liberei initiative sunt determinate, într-o...

Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Recrutarea și selecția resurselor umane

CAPITOLUL I. RECRUTAREA SI SELECTIA PERSONALULUI – ACTIVITATE DE BAZA PRIVIND ASIGURAREA CU RESURSE UMANE 1. 1. Planificarea resurselor umane...

Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune

INTRODUCERE Complexul energetic al Republicii Moldova timp destul de îndelungat se află în stare de criză. Punctele slabe ale complexului...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Practica la Societatea cu Răspundere Limitată Mediasucces

Capitolul I. Caracteristica generală a activităţii economico-financiare a întreprinderii şi structura contabilităţii Unitatea economică Societatea...

Tarifele pentru Serviciile Prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de Filialele Acesteia

Introducere Tarifele la serviciile ce ţin de competenţa exclusivă a Î.S.”Cadastru” şi a filialelor sale sînt calculate conform Metodologiei de...

Ai nevoie de altceva?