Bilanț Termic - Cuptor de forje

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2324
Mărime: 532.39KB (arhivat)
Publicat de: Anica Ștefanescu
Puncte necesare: 6
Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Eficienţa energetică a proceselor electro-tehnologice

Extras din referat

Definirea conturului

Cuptorul de forjă are în acest caz suprafața vetrei de 6 m² , folosind pentru încălzirea aerului de ardere un recuperator cu convecție, montat în canalul de gaze de ardere subteran, alăturat cuptorului. Cuptorul utilizează combustibil gazul natural el fiind dotat cu un recuperator pentru preîncălzirea aerului de ardere, care reintroduce căldura recuperată în spațiul de lucru, s-au stabilit două contururi de bilanț (figura 1):

-primul contur cuprinde atât cuptorul, cât și recuperatorul;

-cel de al doilea contur cuprinde numai recuperatorul.

Rezultatele măsurărilor efectuate în vederea determinării elementelor bilanțurilortermice sunt prezentate în tabelul 1.

Conturul bilanțurilor termice ale cuptorului

Elementele bilanțului termic al ansamblului cuptor-recuperator s-au determinat folosind aceiași metodologie ca și pentru exemplele de mai sus. Calculul elementelor bilanțului sunt prezentate în tabelul 2, iar tabelul 3 prezintă elementele principale ale bilanțului termic pentru cuptor. Elementele bilanțului termic al recuperatorului au fost calculate în tabelul 4 și sintetizate în tabelul5.

Alimentarea secției din care face parte cuptorul se face din tabloul de distributie de joasă tensiune 0,6kV .

Tabloul de distibuție este măsurat de contorul de energie electrică A1800 produs de Elster.

Instalațiile termice respectiv alimentarea cu gaze naturale se face din rețeaua proprie de distribuție fiind măsurat de contorul tip G65 produs de Samgas.

Instalațiile electrice și termice aparțin societătii.

Tabelul 1

Recuperatorul fiind montat subteran, în canalul de gaze de ardere pierderile de căldură în mediul ambiant s-au putut calcula numai de la suprafața canalului, pierderile de căldură către sol, inclusiv pe porțiunea cuptor-recuperator s-au determinat din condițiile de închidere a bilanțului. Pe baza elementelor bilanțului termic s-au calculat indicii tehnico-economici principali:

gradul de încărcare a cuptorului: Ψ = ( p_p)/p_pn 100 = 1600/1800 100 =88.8%

unde: Ppn este capacitatea nominală a cuptorului (Ppn=1800 kg/șarjă).

randamentul termic:

〖 η 〗_(t )= 〖 Q〗_u/Q_t 100 = (〖 Q〗_(pp )- Q_sm)/Q_t 100 = (1001-10.6)/3986.5 100 = 24,8%

randamentul utilizării combustibilului:

η_c = (Q_cc- Q_p)/Q_cc 100 = (3927.2-2965.7)/3927.2 100=24.5%

coeficientul de recuperare a căldurii:

ρ= Q_recup/Q_t 100 (Q_L^@- Q_L^,)/Q_T 100 = (292-46 )/3986.5 100 =6.2 %

Tabelul 2

Bibliografie

1. Bilanțuri termoenergetice Cristian RĂDUCANU Roxana PĂTRAȘCU Eduard MINCIUC

2. http://www.engineeringtoolbox.com/convective-heat-transfer-d_430.html

3. Leca A., Prisecaru I. Proprietăți termofizice și termodinamice. ET,

4. București 1994

5. Athanasovici V., Utilizarea căldurii în industrie, vol. 1, ET București 1995

6 Darie G. Instalații energetice de turbine cu gaze. Editura BREN București 1998

7 www.termo.utcluj.ro/termo/07recuperare

8 Ghid de elaborare bilanțuri energetice-ARCE

Preview document

Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 1
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 2
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 3
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 4
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 5
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 6
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 7
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 8
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 9
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 10
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 11
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 12
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 13
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 14
Bilanț Termic - Cuptor de forje - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Bilant Termic - Cuptor de forje.docx

Alții au mai descărcat și

Eficiența energetică și economică a unei centrale termice din Craiova

CPITOLUL 1 ANALIZA CONFORTULUI TERMIC 1.1Componentele fundamentale ale confortului Reducerea consumului energetic în clădiri, este una dintre...

Optimizarea consumului de energie electrică a unei hale industriale

Optimizarea consumului de energie electrica 1 Concerte generale Modul de racordare a consumatorului la reţeaua furnizorului depinde de puterea şi...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Automat de Sortat Mere-ASDN

Proiect A.S.D.N. Tema: Realizarea unui automat de sortat mere dupa diametru (diametre între 5,5 si 6 cm si între 7,5 si 8 cm) precum si dupa...

Sistemul de iluminat de siguranță

ARGUMENT Iluminat normal se refera la instalatiile utilizate zilnic,in conditii normale. Iluminatul de siguranta trebuie sa asigure evacuarea...

Voltmetre verificatoare și înregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Te-ar putea interesa și

Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic

CAPITOLUL I STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN FONTELE MALEABILE 1.1. PREZENTARE GENERALĂ A FONTELOR MALEABILE...

Ai nevoie de altceva?