Analiza achitării impozitului pe venit în rate - O strategie nechibzuită ce impune noi presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2811
Mărime: 46.91KB (arhivat)
Publicat de: Dida Cazacu
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Abstract:This paper is a critical study of the prepayement of corporate income tax. The mechanism of this measure is simple and „ingeniously” thought of by those who serve the government but are paid by taxpayers’ money: the tax is calculated quarterly based on the profit made in the previous year. Thus, the authors examined the general tax burden on a company in Moldova as compared with some developed countries such as Germany, France, United Kingdom etc. during 2010-2015, and have highlighted the lack of vigor and inconsistency of the Fiscal Code recognizes its inability to create a business friendly environment and comfortable, where taxpayers voluntarily to pay the taxes; as well as the general tax burden on a company in Moldova as compared with some developed countries such as Germany, France, United Kingdom etc. In this context were analyzed the statistical data provided by the World Bank Group and Price Waterhouse Coopers.

Key words: advance payment, tax, business environment

Rezumat. Lucrarea de față prezintă un studiu critic asupra plății anticipate a impozitului pe venitul persoanelor juridice. Mecanismul unei astfel de măsuri este foarte simplu la prima vedere, gândit de către cei care servesc statul dar sunt remunerați din banii contribuabililor persoane juridice: impozitul se calculează trimestrial pe baza profitului din anul precedent. În acest scop, autorii au examinat povara fiscală generală asupra unei companii din Republica Moldova în comparație cu unele state dezvoltate ca Germania, Franța, Marea Britanie etc. în perioada anilor 2010-2015, și au scos în evidență lipsa de vigoare și inconsecvență a Codului fiscal prin intermediul căruia statul își recunoaște, practic, incapacitatea de a crea un cadru prielnic și comod afacerilor, în care contribuabilii să preleveze benevol impozitele. În acest context, au fost analizate informațiile statistice oferite de către Grupul Băncii Mondiale și Price Waterhouse Coopers.

Cuvinte cheie: achitare anticipată, impozit, mediul de afaceri

INTRODUCTION

Codul fiscal, a fost modificat frecvent în ultimele decenii. Practica uzuală a fost că modificările propuse la Codul fiscal și nota explicativă de însoțire nu au fost supuse unei Analize a Impactului de Reglementare (AIR), care este obligatorie pentru toate legile și reglementările care afectează mediul de afaceri, pentru asigurarea faptului că modificările sunt justificate. Problema majoră, depistată și reflectată de Grupul Băncii Mondiale în raportul „ Moldova - Policy priorities for private sector development: Raport principal”, pare să fie că anumite prevederi din Codul fiscal (în continuare - CF) au fost denaturate de actele normative, aprobate de către Guvern, Ministerul Finanțelor, alte ministere de resort sau autorități publice locale, ceea ce a slăbit foarte mult din efectul benefic produs inițial. Aceste acte normative au fost adesea introduse cu scopul de a impune și/sau completa CF. În ceea ce privește lipsa de claritate în normele fiscale, Agenda Națională de Business (ANB) afirmă că: „numărul mare de acte normative și neclaritatea lor, descriu procedurile într-un mod vag, favorizând interpretarea eronată sau interpretarea abuzivă de către funcționarii fiscali. În aceste condiții, costurile administrării afacerilor este în creștere, atât privind timpul petrecut pentru rezolvarea acestor probleme cât și plățile neoficiale implicate” [10].

Agenda Națională de Business a reiterat cu mai multe ocazii că „politica fiscală a RM eșuează în atingerea obiectivelor sale de stimulare a economiei și are o calitate proastă, inclusiv din cauza sistemului nechibzuit de impunere” [6].

De aceea, ținem să menționăm că, calitatea de contribuabil persoană juridică subiect al impunerii a ajuns să fie sinonimă doar cu aceea de plătitor de taxe și impozite, fără a lua în considerare proprietățile intrinseci ale acestuia (condițiile organizării procesului de producție, baza tehnico-materială etc.).

MATERIALS AND METHODS

Investigațiile la temă s - au axat pe datele statistice furnizate de baza de date a Băncii Mondiale și Price Waterhouse Coopers. În scopul finalizării sarcinilor cercetării ne - am axat pe analiza și sinteza literaturii științifice, pe sistematizarea informației, s-a recurs la metode de analiză comparativă și la experiența cotidiană a mediului de afaceri vizavi de „fanteziile fiscale” ale statului asupra impozitului pe venit achitat anticipat.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Adams Charles în lucrarea sa începe cu inscripția etichetată la intrare în clădirea Internal Revenue Service: „ Taxele sunt ceea ce plătim pentru o societate civilizată” [1]. O întrebare esențială pentru factorii de decizie politică este măsura în care indivizii sunt dispuși să plătească acest preț. De-a lungul ultimilor decenii, a existat un interes teoretic empiric și experimental în creștere, cu privire la toate aspectele legate de respectarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor. De aceea, în această lucrare autorul acordă o atenție deosebită înțelegerii definitorii a ipotezei: de ce contribuabilii plătesc impozite? Mai întâi de toate, modelul de bază al acestei ipoteze, considerat un mod explicit de către alte științe sociale, trebuie să fie extins prin introducerea unor aspecte ale comportamentului sau motivației contribuabililor. Anume, modelul Becker, utilizat în aproape toate activitățile de cercetare cu privire la conformarea fiscală, prevede că un rezultat este atins numai în cazul în care contribuabilii plătesc impozite și taxe, deoarece ei au teama de a fi prinși și penalizați dacă nu vor raporta toate veniturile [3]. Cu toate acestea, este esențial să recunoaștem că această abordare capătă caracter veridic datorită consecințelor economice de detectare și pedeapsă.

Bibliografie

1. ADAMS, CHARLES, 2001, For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization. London: Madison Books, 568p. ISBN 978-1-56833-123-2

2. BUDIANSCHI, DUMITRU, et al., 2014, Discrepanța fiscală - o realitate invizibilă, Chișinău, 62 p. [online] [accesat 18 ianuarie 2016]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1038-discrepanta-fiscala&category=180

3. BECKER, GARY, Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy. 1986, vol. 76, number 2, pp. 169-217.

4. Codul Fiscal al Republicii Moldova, nr. 1163-XIII, din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 62/522, din 18.09.1997. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova ediţie specială din 05.06.2015.

5. Paying Taxes 2016. [online] [accesat 18 ianuarie 2016]. Disponibil: http://read.pwc.com/i/601095-paying-taxes-2016

6. Raport de monitorizare a implementării Agendei Naţionale de Business 2012-2013: Prioritățile mediului de afaceri în domeniul fiscal și vamal (Ediția a 3-a) – 2014 – 58p. [online] //ANB [accesat 15 ianuarie 2016] Disponibil: http://business.viitorul.org/reports/raport-de-monitorizare-a-implementrii-agendei-naionale-de-business-2012-2013-398.html

7. TORNEA, ION, GRINIC, TATIANA, Raport de intervenţie pe marginea politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru 2014 – septembrie 2013 – 13 p. [online]//IDIS„Viitorul” [accesat 15 ianuarie 2016] Disponibil: http://business.viitorul.org/reports/raport-de-intervenie-pe-marginea-politicii-bugetar-fiscale-i-vamale-pentru-2014-323.html

8. Taxation of corporate and capital income, part II – OECD, 2014. [online] //OECD [accesat 15 ianuarie 2016] Disponibil: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/Corporate-and-Capital-Income-Tax_Explanatory-Annex-2014.pdf

9. TORGLER, BENNO, Tax Morale and Compliance: Review of Evidence and Case Studies for Europe (December 1, 2011). World Bank Policy Research Working Paper No. 5922, Disponibil la SSRN: http://ssrn.com/abstract=1977173 , p.4

10. World Bank. Raport principal: Moldova - Policy priorities for private sector development [online] 2013. 128 p., p.50 Disponibil: http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/18063993/moldova-policy-priorities-private-sector-development-vol-1-2-raport-principal

11. http://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.LABR.CP.ZS, accesat 18 ianuarie 2016

Preview document

Analiza achitării impozitului pe venit în rate - O strategie nechibzuită ce impune noi presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri - Pagina 1
Analiza achitării impozitului pe venit în rate - O strategie nechibzuită ce impune noi presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri - Pagina 2
Analiza achitării impozitului pe venit în rate - O strategie nechibzuită ce impune noi presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri - Pagina 3
Analiza achitării impozitului pe venit în rate - O strategie nechibzuită ce impune noi presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri - Pagina 4
Analiza achitării impozitului pe venit în rate - O strategie nechibzuită ce impune noi presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri - Pagina 5
Analiza achitării impozitului pe venit în rate - O strategie nechibzuită ce impune noi presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Analiza achitarii impozitului pe venit in rate - O strategie nechibzuita ce impune noi presiuni asupra consolidarii fiscale a mediului de afaceri.docx

Ai nevoie de altceva?