Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3147
Mărime: 563.27KB (arhivat)
Publicat de: Andreea I.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

EVOLUȚII CICLICE ȘI PERSPECTIVE ECONOMICE ACTUALE

În anul 2019, dinamica reală a PIB-ului a fost de 4,1%, una dintre cele mai ridicate din rândul statelor membre UE (la nivel agregat, PIB a avansat cu 1,4% în UE și cu 1,2% în zona euro). Totuși, încetinirea creșterii din zona euro și în special a cererii externe din partea Germaniei, a avut un impact semnificativ asupra industriei prelucrătoare și exporturilor românești. Pe partea cererii, consumul privat, principalul determinant al avansului economiei din ultimii ani, s-a poziționat pe o tendință de ușoară decelerare (+5,9% în 2019 comparativ cu +7,3% în 2018), indicând și începerea unei perioade de temperare a apetitului consumatorilor pentru unele categorii de bunuri. Pe de altă parte, investițiile (formarea brută de capital fix) și-au inversat tendința descendentă și au înregistrat un avans important la nivelul anului 2019 (+18,2%), în condițiile expansiunii lucrărilor de construcții.

Evoluția pozitivă a cererii interne a contrabalansat însă efectul nefavorabil al exportului net care și-a majorat contribuția la frânarea creșterii (-1,7 puncte procentuale în 2019 de la -1,4 puncte procentuale în 2018), pe fondul încetinirii mai pronunțate a exporturilor de bunuri și servicii. Exportul de bunuri și servicii s-a majorat în termeni reali cu 4,6%, în timp ce importul de bunuri și servicii a crescut cu 8,0%. În cadrul acestora, exportul de servicii s-a majorat în volum cu 14,5%, condiționat de activitatea transporturilor dependentă de expedierile intracomunitare pentru bunurile industriale. Simultan, importul de servicii s-a majorat cu 25,4%, astfel încât surplusul din comerțul exterior cu servicii s-a diminuat la 3,9% din PIB în 2019, de la 4,1% din PIB în 2018.

Din punct de vedere al ofertei interne, avansul economiei a fost susținut în anul 2019 de majorarea valorii adăugate brute în construcții (+17,3%) și servicii (+4,8%), în timp ce industria și agricultura au înregistrat scăderi cu 1,5% și respectiv 3,2%, pe fondul slăbirii activității sectorului manufacturier din zona euro, precum și a unui efect de bază în cazul producției agricole. Serviciile s-au caracterizat prin menținerea ritmului de creștere sustenabil pentru unele categorii, precum informațiile și comunicațiile (+8,1%), activitățile culturale și recreative (+7,5%), activitățile suport și administrative (+5,7%), în timp ce comerțul și transporturile (+5,1%) s-au resimțit parțial ca urmare a reducerii activității transporturilor către finalul anului.

În ceea ce privește susținerea creșterii economice, se remarcă sectorul construcțiilor și ramura „comerț, transport și depozitare, hoteluri și restaurante” cu contribuții de 1 punct procentual, respectiv 0,9 puncte procentuale, ceea ce reprezintă circa 46% din sporul produsului intern brut. În anul 2019, preturile de consum s-au majorat în medie cu 3,83%, cu 0,8 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent. Evoluția a fost determinată de o dinamică mai ridicată a prețurilor mărfurilor alimentare (4,69%) comparativ cu cea a serviciilor (3,87%) și mărfurilor nealimentare (3,24%). Rata anuală a inflației a evoluat în 2019 pe o traiectorie sinusoidală, cu un maxim atins în luna iulie la 4,12%, existând și un efect statistic, pentru grupa de combustibili precum și unele șocuri pe partea ofertei pentru unele produse agroalimentare (carne de porc, fructe și legume).

O contribuție importantă a avut-o și deprecierea nominală a monedei naționale, de peste 1,5%. În luna martie a anului curent, în debutul crizei pandemice COVID 19, inflația anuală s-a menținut la nivelul din februarie, respectiv 3,05%. Creșteri de prețuri mai accentuate sau observat la grupa produselor alimentare, fiind determinate de un efect sezonier la legume (+5,43%) și fructe (+4,04%), dar și de o cerere suplimentară (+1,79% la făină, +1,26% la conservele de carne). Grupa mărfurilor nealimentare, articolele de igienă, cosmetică și medicamente, a înregistrat o creștere marginală a prețurilor de numai 0,16%, în timp ce preturile combustibililor s-au redus cu 2,64%. În 2019, ocuparea forței de muncă, bazată pe datele din Conturile Naționale, s-a diminuat marginal cu 0,1%.

Numărul salariaților din economie s-a majorat cu 1,4%, reprezentând 77,1% din populația ocupată. Această majorare s-a datorat, în special, evoluției din construcții și servicii, unde numărul salariaților a crescut cu 5,6% și, respectiv 2,3%. În agricultură, numărul salariaților s-a majorat cu 1,1%, în timp ce în industrie s-a redus cu 1,8%, corelat cu activitatea sectorului. Este semnificativă evoluția activității din construcții ca urmare a măsurilor fiscale aplicate în domeniu începând cu anul 2019 care a accelerat creșterea numărului de salariați până la 5,6% (de la 0,2% în 2018). Rata șomajului, conform BIM, a continuat traiectoria descendentă, reducându-se de la 4,2% în 2018 la 3,9% în 2019.

Bibliografie

- MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

- INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

- COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ

- EUROSTAT

Preview document

Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 1
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 2
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 3
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 4
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 5
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 6
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 7
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 8
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 9
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 10
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 11
Evoluția finanțelor publice în perioada 2018-2020 - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Evolutia finantelor publice in perioada 2018-2020.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza bugetului de stat al României în perioada 2006-2008

1. Indicatorii bugetari sintetici Procesul bugetar poate fi definit ca ansamblul de activitati si operatiuni, integrate coerent si convergent...

Impozite și Taxe Locale - Studiu de Caz

I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE Bugetele locale reprezintă partea principală a finanţelor locale prin care se asigură...

Bugetul de stat

I. Conceptul de buget de stat Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, in tarile cu economie de piata, ca fiind un act in care se inscriu...

Politici Fiscale de Stimulare a Creșterii Economice

Capitolul 1 Conceptul de politică fiscală şi rolul acesteia 1.1. Concepte Politica financiară. Politica fiscală. Politica fiscală este una din...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Bugetul general consolidat al statului

1. Continut Bugetul general consolidat al statului (BGC) reprezinta ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate...

Te-ar putea interesa și

Investiții publice

Introducere Economia şi viaţa socială a satului actual, în majoritatea zonelor rurale, sunt decuplate de la economia naţională. Plecarea tinerilor...

Ai nevoie de altceva?