Fonduri și programe ale Uniunii Europene

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2232
Mărime: 72.98KB (arhivat)
Publicat de: Andreea C.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. Capitolul 1: Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene 3
  2. 1.1 Fondul european de dezvoltare regională 3
  3. 1.2 Fondul Social European 5
  4. 1.3 Fondul de coeziune 6
  5. Capitolul 2: Caracterizarea programelor Uniunii Europene 9
  6. Concluzii: 11
  7. Bibliografie: 12

Extras din referat

Capitolul 1: Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene

Începând cu integrarea în Uniunea Europeană, România are acces la fondurile și programele europene, care au rolul de a îmbunătăți domeniile vitale pentru o economie sănătoasă, dar care până în acel moment erau mai puțin dezvoltate. Uniunea Europeană investește în toate domeniile ce duc la dezvoltarea statelor membre prin fonduri și programe împărțite pe diferite domenii, dorind să reducă diferențele dintre aceste state.

Fondurile europene sunt oferite de Uniunea Europeană pentru finanțarea unor proiecte care ajută la dezvoltarea economică și socială a statelor membre, inclusiv a României. Pentru perioada 2014-2020, fondurile alocate României ating suma de 351,8 miliarde euro.

Pentru dezvoltarea economică a tărilor membre UE există cinci fonduri principale:

- Fondul european de dezvoltare regională - FEDR;

- Fondul de coeziune - FC;

- Fondul social european - FSE;

- Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală - FEADR;

- Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime - FEPAM.

1.1 Fondul european de dezvoltare regională

Fondul european de dezvoltare regională a fost creat în 1975, după prima extindere a Uniunii Europene din 1973, cu rolul de reduce decalajele dintre statele membre prin finanțarea regiunile mai puțin dezvoltate. Prin acest fond se investește în domenii prioritare :

- agenda digitală;

- inovare și cercetare;

- întreprinderi mici și mijlocii - IMM-uri;

- economie cu emisii reduse de carbon.

Resursele alocate acestor domenii depind de categoria din care face parte regiunea. Astfel, concentrarea este de cel puțin 80% din fonduri pentru regiunile mai dezvoltate, pentru cel puțin două domenii, 60% în regiunile de tranziție, iar în regiunile mai puțin dezvoltate concentrarea este de 50%. Unele resurse ale FEDR trebuie să fie dirijate în mod specific spre proiectele legate de o economie cu emisii reduse de carbon: regiunile mai dezvoltate - 20%, regiunile de tranziție - 15% și regiunile mai puțin dezvoltate - 12%.

Aproximativ 199 de miliarde de euro sunt alocate Fondului european de dezvoltare regională: 10,2 miliarde de euro pentru cooperarea teritorială europeană, iar 1,5 miliarde de euro, sub formă de alocații speciale, pentru regiunile ultraperiferice și cele cu o densitate redusă a populației.

Pentru perioada 2014 - 2020 FEDR are două obiective principale, și anume:

1. investiții pentru consolidarea pieței forței de muncă și investiții în creșterea economică;

2. cooperarea teritorială economică.

În cadrul obiectivului 1, FEDR finanțează :

(a) investițiile care contribuie la crearea locurilor de muncă durabile, prin intermediul unor ajutoare directe pentru IMM-uri;

(b) investițiile care contribuie la prioritățile de investiții stabilite pe OT;

(c) investițiile în infrastructuri care le oferă servicii de bază cetățenilor în domeniul energiei, al mediului, al transportului și al TIC;

(d) investițiile în infrastructurile din domeniul social, al sănătății, al cercetării, al inovării, al afacerilor și al educației;

(e) investițiile în dezvoltarea potențialului endogen;

(f) constituirea de rețele, cooperarea și schimbul de experiență între autorități regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente, parteneri economici și sociali și organisme relevante care reprezintă societatea civilă, studii, acțiuni pregătitoare și consolidarea capacității.

În ceea ce privește obiectivul 2 - cooperarea teritorială europeană - ajutorul furnizat prin FEDR se grupează:

1. dezvoltarea de activități economice și sociale transfrontaliere;

2. stabilirea și elaborarea cooperării transnaționale;

3. consolidarea eficacității politicii regionale.

FEDR este reglementat prin regulamentul UE nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006. Conform art. 2 din Regulament, FEDR iși propune să corecteze dezechilibrele regionale prin dezvoltarea durabilă a economiilor.

FEDR nu sprijină:

- construirea centralelor nucleare;

- investițiile care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- fabricarea și comercializarea tutunului sau a produselor din tutun;

- întreprinderile aflate în dificultate;

- infrastructura aeroportuară (cu excepția investițiilor legate de protecția mediului).

Pentru a identifica regiunile eligibile pentru a fi finanțate din FEDR se folosește NUTS - Nomenclatorul Unităților Teritoriale pentru Statistică în cadrul căruia teritoriul Uniunii Europene este împărțit, în funcție de gradul de dezvoltare, pe trei niveluri, astfel: NUTS 1 - pentru țările mai mici, NUTS 2 - regiuni de bază pentru aplicarea politicilor regionale, NUTS 3 - regiuni utilizate pentru politici specifice și analize. În România au fost create opt regiuni de dezvoltare care corespund nivelului NUTS 2. Aceste niveluri sunt denumite după poziția geografică din țară și au fost create pentru o coordonare a dezvoltării regionale mai bună. Cele opt regiuni sunt: Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest, Centru, București-Ilfov.

Acest fond este cel mai important instrument structural din care se acordă resurse zonelor defavorizate și un important instrument pentru corectarea diferențelor regionale.

Bibliografie

- Dornean, Adina, Gestiunea Fondurilor Structurale Europene, Ed. C. H. Beck, București, 2016

- http://www.fonduri-ue.ro/

- https://ec.europa.eu

- http://fondurile-euro.ro/

- http://lifeprogram.ro/despre-proiect/

- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

- http://www.europarl.europa.eu

- https://www.mae.ro/

Preview document

Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 1
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 2
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 3
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 4
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 5
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 6
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 7
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 8
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 9
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 10
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 11
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Fonduri si programe ale Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Fonduri Europene Structurale

Introducere Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în...

Sistemul fiscal și politica fiscală

INTRODUCERE În orice orânduire sociala, sistemul veniturilor publice este determinat de forma de proprietate asupra mijloacelor de productie si de...

Parteneriatul Public Privat

Cap 1. Parteneriatele public private, delimitare conceptualã Administraţia publică reprezintă un instrument statului folosit în “scopul...

Sistemul monetar european II

CAP I. ETAPE PREMERGĂTOARE ALE INTRODUCERII SME II Începuturile procesului de integrare europeană se plasează în anii 1950, odată cu ”Planul...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

1. Structura şi evoluţia bugetului comunitar 1.1 Evoluţia bugetului Uniunii Europene şi rolul acestuia Bugetul Uniunii Europene reprezintă actul...

Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017

1.1.Canale de transmisie a politicii monetare Canalele de transmisie ale politicii monetare se referă la metodele prin care politica monetară...

Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2017

Capitolul 1 - Conținutul politicii monetare unice 1.1. Sarcinile și obiectivele Sistemul European al Băncilor Centrale În 7 februarie 1992,...

Te-ar putea interesa și

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

2.1. FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE Exista 4 tipuri de Fonduri Structurale prezentate pe site-ul Parlamentului European, fiecare...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea intelege mecanismul de acordare a fondurilor...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I POLITICI DE FINANŢARE ŞI DEZVOLTARE ALE STATELOR MEMBRE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de cooperare pentru dezvoltare reprezintă...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap 1.Fonduri ale Uniunii Europene 1.1.Fondurile structurale ale Uniunii Europene Fondurile Structurale si de coeziune reprezintă instrumente...

Ai nevoie de altceva?